Monday, February 8, 2016

Flexible stone binding variation: the bookblock

De katernen worden genaaid op rami linten en voorzien van een schutblad uit Japans papier. Vervolgens wordt het houten halfrondje aan het boekblok aangebracht. Dit gebeurd echter zo dat het halfrondje los kan bewegen van de boekrug.

The signatures are sewn on rami ribbons and endleaves of from Japanese paper are attached. Then the wooden semi-circle rod is applied to the book block. But this happened so that the half-circle  rod still can move  from the spine.

Voor eerst wordt een houten halfrondje bekleed met Japans papier.
At first, a wooden semicircular rod is lined with Japanese paper

Tuesday, January 26, 2016

Flexible stone binding variation: The MaterialsDe vellen  soepel steen.
Sheets of Flexible stone.

De vellen Japans papier.
The sheets of Japanese paper
 
Voor een beperkte op.lage van 5 exemplaren gebruik ik als basis de reeds vermeld bindwijze van Sûn, maar pas ik deze aan een aantal punten aan.
Stap 1: de keuze van het materiaal.

For a limited edition of five copies I use as the basis mentioned binding method of Sun, but applying it to a number of points.
Step 1: the choice of the material.

Sunday, January 10, 2016

Flexible stone binding: the masterclass of Sün EvrardHet afgewerkte boek.
The finished book.


Boek in wording tijdens de masterclass.
Book in progress during the masterclass.

 
 
 Een enorm inspirerend iets in 2015 was de masterclass " une reliure de conservation en feuille de pierre"
 gegeven door Sün Evrard (zie website ). Deze masterclass werd georganiseerd door Ara Belgica. Deze organisatie zet zich al jaren onvermoeibaar in om  het kunstboekbinden te promoten.
De masterclass vond plaats eind oktober 2015 en was een zeer fijne ervaring omwille van verschillende redenen. Vooreerst was Sün een inspirerende lesgeefster met een zeer mooie filosofie op conservatie en boekbanden. Deze 2 elementen kwamen in haar bindwijze zeker tot uiting. Verder was er ook de kennismaking met een nieuw bandmateriaal, soepel steen fineer. Een materiaal dat voor mij terstond een plaatsje kreeg naast het traditionele leder of perkament.

A very inspiring  event in 2015was the masterclass "une reliure the conservation and feuille de pierre"given by Sün Evrard (see website). This masterclass was organized by Ara Belgica. This organization has been working tirelessly for years to promote the art bookbinding.
The masterclass toke place late October 2015 and was a very nice experience for several reasons. First Sün was an inspiring instructor with a very nice philosophy on conservation and bindings and a great teacher to. These two elements came togheter in this masterclass wher she demonstrate her newly devlopped binding method. But there was also the introduction to a new  material: flexible stone veneer. A material that (for me) earns a place next to the traditional materials as leather or parchment.


Sunday, December 6, 2015

Best book about Bookbinding 2015: some pioneering workDit  boek is de publicatie van de thesis van Karin Scheper. Het is de eerste uitgebreide publicatie  die de ontwikkeling van de boekbindtechnieken beschrijft in de wereld van het islamitische boekbinden.
Deze studie heeft plaats gevonden ahv boeken uit de uitgebreide collectie van de Universiteit van Leiden.
In een eerste hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken beschreven mbt de studie van deze banden.
Vervolgens zijn meer dan 1000 banden bestudeerd en worden observaties beschreven. Dit hoofdstuk is The Anatomy of the Islamic Codex.
Daarna volgt er een doorgedreven studie van de historische bronnen en beschrijvingen ervan.
Kortom een prachtig boek waarin veel ongekende paden worden bewandeld en zeker een aanrader voor elke boekbinder.


This book is the publication of the thesis Karin Scheper. It is the first comprehensive publication that describes the development of the bookbinding techniques in the world of Islamic bookbinding.
This study took place on books from the extensive collection of the Leiden University.
In the first chapter the present state of research is described with respect to the study of these bookbindings.
Subsequently, more than 1000 bookbindings have been studied and are described  for observations. This chapter is The Anatomy of the Islamic Codex.
Then there is a thorough study of historical sources and descriptions.
Overall a beautiful book in which many unknown paths wolked and definitely a must have for every bookbinder.


The Technique of Islamic Bookding, Methods, Materials and Regional Varities. Karin Scheper. Brill, Leiden/Boston. 428 p.

Wednesday, November 4, 2015

Dag van de ambachten: zondag 22 november
Op zondag 22 november opent Handboekbinderij Toon Van Camp voor u de deuren. U bent welkom in de Begijnenvest nr 10, 2000 Antwerpen van 10 tot 17.30 uur.

Activiteiten: Bezoek aan het nieuwe atelier. Toelichting bij het productieproces van een handgebonden boek. Demonstratie vergulden met grote en kleine balancier.

Alle info vindt u hier.

 

Friday, September 11, 2015

2016 Workshops

Workshop boekbinden: lijmloze lederen bindwijzen  
 
In deze  workshop maken de deelnemers 2 lijmloze boeken met een soepele lederen omslag. Deelnemers moeten geen voorkennis hebben.  
 • Buttonhole binding: bij deze lijmloze binding worden de katernen rechtstreeks aan de lederen omslag bevestigd. Mooi, snel en decoratief. 
 • Gekruiste structuur binding: een meer complexere binding met tal van varianten. We maken hier de basis vorm. 
Alle materiaal en leder is inbegrepen . 

Deze  workshop vindt plaats op zondag 21 februari 2016. Van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 55 euro + 45 euro materiaalkosten 
Workshop boekbinden: starters  
 
In deze 2 daagse workshop maken de deelnemers een volledig  handgebonden boek aan de hand van volgende stappen: 
 •  Elementaire papierkennis. 
 • Katernen naaien op linten.
 • Schutbladen  en rugversterking aanbrengen.
 •  Ronden rug. 
 • Aanbrengen borden en valse rug. 
 •  Bekleden  boekband in linnen. 
 • Afwerken boek. 
Alle materiaal is inbegrepen . 

Deze 2 daagse workshop vindt plaats op zaterdag  9 januari en zondag 17  januari 2016. Telkens van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 110 euro + 15 euro materiaalkosten
Introductie in het Engels VERGULDEN  
 
 Tijdens deze workshop worden een aantal typisch Engelse verguldtechnieken aangeleerd. Deze zijn ontstaan in de Engelse traditie, waarbij de boekbinder zelf al  het verguldwerk uitvoerde. Zij vormen een mooie, doeltreffende  en commercieel verantwoorde tegenhanger voor de complexe Franse verguldtechnieken. 
 • Surface-gilding & Cold Gold: deze technieken worden op traditionele en hedendaagse wijze uitgevoerd.
 •  Platvergulden: hiervoor worden  2 plaquettes  verguld : een met klassieke fleurons en een  vanuit de vrije hand.  
 • Rug  vergulden: de titel wordt verguld. De rugvlakken worden van een blinddruk voorzien. 
 • Carré vergulden:  vergulden van  de volledige boekrug met inbegrip van de ribben en de verschillende rugvlakken. 
In de materiaalonkosten zijn inbegrepen : 1 volledig boekje  23 karaats bladgoud  per cursist,  de nodige lederen plaquettes en lederen boekruggen Een uitgebreid overzicht van deze workshop op:  http//bookworksinprogress.blogspot.com (label: gold finishing)  

Deze 2-daagse workshop vindt plaats op  zaterdag  28 november & zondag 29 november 2015  Prijs: 110 euro + 55 euro materiaalonkosten.


Saturday, September 5, 2015

Petrus Alamire: finnishing


Eerst wordt er een patroon voor de blinddrukken op papier uitgewerkt. Dit patroon is een exacte kopie van het patroon van het originele koorboek.

First, I drawn up a pattern on paper for the blindstamps. This pattern is an exact copy of the original choir book.

De gebruikte stempels en rolfileten.

The stamps and rolls.

Eerst wordt het lijnpatroon in blinddruk aangebracht op de platten.

First, a line pattern of  blind stamps is applied on the boards.

Vervolgens worden deze vlakken  voorzien van blinddrukken. Deze worden uit de vrije hand aangebracht.

Then these surfaces are filled in with the stampsin blind. These are applied  with freehand.