Sunday, July 24, 2016

Rebacking Cats: The backNa het verwijderen van het rugleder, komt de onderliggende boekrug vrij. Duidelijk zichtbaar zijn de opgekleefde (maar handbestoken) kapitalen en de rugversterking die op bijna alle plaatsen gebroken is.

After the removal of the spine leathet, the underlying spine is released. Clearly visible are stuck on (but handmade) headbands and the spinelinnings which are broken at almost all places.


De oude rugversterking  wordt verwijderd. Net als de oude lijm.
Om dit goed te kunnen doen dienen ook de originele kapitaaltjes tijdelijk verwijderd te worden.

The old spinelinnings are removed. Like the old adhesive.
To do this well the headsbands also be temporarily removed.
De kapitaalbandjes worden terug aangebracht. Vervolgens wordt een nieuwe rugversterking aangebracht vervaardigd van Archival Linnen.

The headbands are stuck on again. Then a new linning is applied ( made of Archival Linen).

Sunday, July 3, 2016

Rebacking Cats
 Dit prachtige boek kwam onlangs op mijn werktafel terecht. De schade  was klassiek : rug  en rugversterking, leder aan de scharnieren beschadigd etc. Het boek was "gerestaureerd" ergens halverwege de vorige eeuw. Deze restauratie bestond uit het kleven van 2 schaapsleren stukken over de rug (reeds verwijderd op de foto) en het aanbrengen van schutbladen (extreem verzuurd) met rexine scharnieren.

This wonderful book recently came up on my desk. The damage was classic: back and linnen backing damaged, leather damaged by the hinges etc. The book was "restored" somewhere halfway the last century. This restoration consisted of sticking of 2 sheep leather pieces on the back (already been removed at the picture) and the application of pastedowns (extreme acidified) with rexine (simili cuir!) hinges.

Sunday, May 29, 2016

Some onlays
 

 

Enkele afbeeldingen van leder opleg.

Some pictures of leather onlays.

Sunday, May 8, 2016

New: Cire 213 avaible.
Sinds deze maand is het bekende CIRE 213 te verkrijgen in het atelier. Dit is een speciaal aanbevolen kleurloze was voor de behandeling en het onderhoud van leren banden.
Geproduceerd en door de Nationale Bibliotheek van Frankrijk op de markt gebracht, wordt de was 213 speciaal aanbevolen voor het onderhoud van leren banden. Het is een emulsie gebaseerd ossepootolie die de eigenschap heeft om het leer tegelijkertijd te voorzien van een beschermende laag maar het leder ook rehydrateerd. De wax bevat essentiële elementen die een leren band in staat stelt om zijn goede fysisch-chemische eigenschappen te bewaren alsook om het leder flexibel te houden.

Verkrijgbaar in potjes van 50ml en 200 ml.

Now avaible : Cire 213
Especially recommended colorless wax for the treatment and maintenance of leather bindings
Produced and marketed by the National Library of France, the wax 213 is especially recommended for maintenance of leather bindings.
This is an emulsion based neatsfoot oil which has the property to lubricate the leather at the same time the rehydrated. The wax provides the essential elements that will enable a leather still having good physicochemical properties to keep some flexibility.

50 ml en 200 ml.

Saturday, April 9, 2016

Flexible Stone Binding: and just another variation
En tenslotte een variant gebaseerd op de GSB van Carmencho Arregui.

And finaly a variation based on the CSB of  CArmencho Arregui.

Sunday, March 20, 2016

Flexible stone binding variation: Finished books
Enkele willekeurige foto's van de afgewerkte boeken.

Some random pictures of the finished books.

Sunday, March 6, 2016

Flexible Stone Binding Variation: The cover
Vervolgens worden volgens het ontwerp vlakken uitgesneden voor een perkamenten inleg.

Next, according to the desgin, is cutting  some surfaces for the planned inlays of parchment.


De eerste stap is het omslagmateriaal voorzien van blinddrukken ter hoogte van de rug. Deze lijnen maken een goede opening van het boek ogelijk.

The first step is provide the cover material with blindstamps. These lines make a good opening of the book  possible.