Friday, August 15, 2014

Take a breakZoals misschien reeds opgemerkt is de laatste tijd het aantal berichten op deze blog sterk gedaald. De oorzaak is grotendeels terug te brengen tot enkele tijdrovende projecten. Een van deze projecten is het nieuwe atelier (zie boven). Daarom druk ik even op de pauzeknop van deze blog. Ben terug vanaf eind oktober 2014.


As you may have already noticed the posts on this blog are lately reduced. The cause of this is largely explained by some time-consuming projects. One of these projects is the new studio (see above). Therefore, I briefly press the pause button on this blog. I 'm back from end-October 2014.

Tuesday, July 22, 2014

Deezen schat: the books. 

De gebonden versie. Genaaid en gebonden in een papieren omslag.
Beperkte oplage van 45 genummerde expl. Nog een tiental explaren beschikbaar.

The bound version. Sewn and bound in a paper cover.
Limited edition of 45 numbered expl. Another 20 expl available.


De luxe editie is nog in de maak (maar is reeds virtueel uitverkocht). Over deze editie volgt later nog een bijdrage op deze blog.

The deluxe edition is under construction   (but is already virtually sold out). About this edition there will follow later post at this blog.De ongebonden versie: De losse katernen, losse omslag en 2 x 2 extra vellen Oud Hollands papier. Beperkte oplage van 55 genummerde expl.
Nog een kleine 10 sets beschikbaar.

The unbound version: The loose sections, loose cover and 2 x 2 extra sheets of paper Old Dutch. Limited edition of 55 numbered expl.
Only 10 sets available.


Sunday, June 29, 2014

Deezen schat: Vandercook Universal II


Voor een indruk van het drukproces: bekijk ook bovenstaande video.

For an impression of the printing process: watch the video above.


Het cliche voor de omslag.

The cliché of the cover.

Marc in actie: elk vel wordt stuk voor stuk en met de hand gedrukt.

Marc in action: each sheet is printed individually and by hand.


Voor het eigenlijke drukken begint wordt eerst een proef gedrukt. Laatste correcties worden gemaakt.
  
Before the actual printing is started,  A testpage is first printed. Latest corrections are made.

De letters opgesteld in de pers per 2 pagina's.

The letters placed in the press.


Het atelier van Marc, met de pers klaar voor gebruik.
The workshop of Marc, the press is ready for use.
De loden letters worden volgens de opmaak geordend.

The casted text is arranged according to the layout.Voor het drukken die ik een beroep op Marc Gerené. Hij is de gelukkige bezitter van een Vandercook Universal II pers. Van deze pers zijn er slechts een 50tal exemplaren gemaakt. Heden ten dage zijn hiervan slechts 6 persen in omloop. De enige pers die zich in Europa bevindt is die van Marc. De vijf overige bevinden zich in de USA en Canada. Voor meer info over de Vandercook persen zie: http://vandercookpress.info/

Marc leverde hier prachtig werk af. De contactgegevens van Marc Gerené:

Email: mgerene@skynet.be
Tel: 0032 (0) 494 26 48 26

For printing I did relying on Marc Gerené. He is the proud owner of a Vandercook Universal II press. Of these press, there are only a 50tal copies made​​. Today these are only 6 presses in circulation. The only press which is located in Europe is the one of Marc. The other five are located in the USA and Canada. For more information on the Vandercook presses see: http://vandercookpress.info/


Marc did a great job out here. Contact Marc Gerené:


Email: mgerene@skynet.be

Tel: 0032 (0) 494 26 48 26
Sunday, June 15, 2014

Deezen schat: Monotype


Bekijk de monotype in actie in bovenstaand filmpje.

See the monotype in action in the above video.


Het eindresultaat: de tekst in lood gegoten.

The end result: the text cast in lead.

  

De letters wordt netjes samen gebonden.

The letters are neatly tied together.Het matrijzenraam, met daarin 255 losse matrijzen voor het gieten van alle benodigde letters.

Hierover zegt John:
"Tijdens het gieten wordt telkens een matrijs op de gietvorm geperst daarna wordt de letter gegoten.De andere matrijzen blijven 15/1000 van een inch boven de gietvorm. Nadat het matrijzenraam weer is opgeheven, kan de letter uit de gietvorm worden genomen. Ondertussen wordt de positie van het matrijzenraam zo veranderd dat de matrijs voor de volgende letter boven de gietmond wordt gebracht.
Deze machine werkt met een nauwkeurigheid van 2000 dpi, en vertegenwoordigt het toppunt van 19e eeuwse mechanica."A mold for the casting of the letters.


De verbinding via een interface met de monotype.

The connection via an interface to the monotype.


De computer die de tekst verwerkt.

The computer processes the text.John die het gesmolten lood inspecteert.
John who inspects the molted lead.


De volgende stap was om de tekst te laten drukken. Hier werd er gekozen voor typo, waarbij een monotype de tekst in losse loden letters goot. Deze machine is een waar technisch juweeltje.  Ik kon hier voor terecht bij John Cornelisse van de Enkidu-Pers. John heeft hier mooi werk afgeleverd.


Voor meer inlichtingen  :Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com
 

The next step was to print the text. Here was chosen for typo.  A monotype casted the text in loose lead characters. This machine is a true
technically gem. For this was done by  John Cornelisse of Enkidu-Press. John has delivered beautiful work here.


For more information:


Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com

Sunday, June 8, 2014

Deezen schat: prepress

Tenslotte geeft Marc (de drukker) al enige aanwijzingen voor de bladspiegel en wordt een partij Oud Hollands aangekocht en versneden.
 
Finally, Marc (the printer) already gives some indications of the layout.  A lot of Oud Hollands was bought.


Daarna volgde de layout, met onder andere de keuze van lettertype en lettergrote (mede bepaald door de beschikbare matrijzen van de monotype). Uiteindelijk valt de keuze op Garamond (voor de tekst geschreven door Marsboom) en  Gill Sans (voor het voorwoord en co geschreven door mezelf). 

Then next was the layout, including the choice of font and font size (determined by the available dies of the monotype). Finally (for the text written by Marsboom) choice falls on Garamond and Gill Sans (the foreword and co written by myself)
 

 

Vervolgens werd het manuscript letter per letter omgezet naar de getypte tekst. En gecorrigeerd, en gecorrigeerd,...


Then the script  was converted letter by letter to the typed text. And corrected, and corrected ...
Eerst werd de kwaliteit van de scans van het manuscript aangepast om de leesbaarheid te verbeteren.

First, the quality of the scans of the manuscript has been modified to improve readability.Saturday, May 31, 2014

Deezen schat: The manuscript


Een blik achter de schermen: het manuscript. Bovenstaand enkele scans van het originele manuscript. De boekband is in slechte staat. Ook de tekst is op vele plaatsten erg toegetakelt. Niet in het minst door een kinderhand die er sommen en kribbels in heeft neergepent. Verder is er op 2 plaatsen  met deskundige hand een halve blz. uit gesneden (zie bovenste scan). Ondanks deze bedenkelijke staat is de inhoud van het manuscript uniek en biedt het een bijzondere inkijk in het boekbindersvak van de eerste helft van de 19de eeuw.

A look behind the scenes: the manuscript. Above some scans of the original manuscript. The binding is in poor condition. The text is damaged in many places. Not at least by a child's hand who has made sums and scribbles. Furthermore, there are been  cut out  (at 2 locations ) a half page. Despite this precarious state is the content of the manuscript is unique and provides a special insight into the bookbinding of the first half of the 19th century.

Sunday, May 25, 2014

New publication: "Deezen schat ter eenige weetenschappen der boekbinders en andere konsten"
 “Deezen schat ter eenige weetenschappen der boekbinders en andere konsten” 

van J.V. MarsboomDit boeiende en unieke manuscript uit 1844 bevat tal van recepten en andere “weetenschappen”  uit het  19de eeuwse boekbindersvak. De tekst is rechtstreeks overgenomen van het origineel en hier eenmalig en in beperkte oplage uitgegeven.

Afmetingen: H 25 cm x B  16 cm
Aantal pagina’s: 44

Het boekje werd gezet in Gill Sans en Garamond.  De tekst werd gegoten in een monotype door de Enkidu pers en gedrukt  op een Vandercook proefpers door Marc Gerené.
Het gebruikte papier is “Oud Hollands” van Van Gelder.
  
De oplage bedraagt 100 genummerde exemplaren:

  •  5 luxe exemplaren gebonden in  een kunstband van perkament door boekbinderij Toon Van Camp. Genummerd 1-5 Deze exemplaren bevatten een  fotografische reproductie van  de originele boekband en van  een pagina uit het manuscript. Genummerd I tot  V.  Prijs 195 € excl verzendkosten

  •   40 exemplaren zijn gebonden in een papieren omslag.  Genummerd: 6 tot 45. Prijs: 42€ excl verzendkosten 
  •  55 exemplaren zijn ongebonden. Voor de binder worden nog 4 extra vellen Oud Hollands toegevoegd. Genummerd 46 tot 100.  Prijs 35 € excl verzendkosten

U kan het boekje bestellen door contact op te nemen met boekbinderij Toon Van Camp:
Mail (bij voorkeur): toonvancamp@hotmail.com
In de volgende posts wordt het ontstaan van dit boekje toegelicht.This exciting and unique manuscript from 1844 contains numerous recipes and other " weetenschappen " from the 19th century bookbinding . The text is taken directly from the original and here once printed in limited edition.
Attention: text in Dutch.Dimensions : H 25 cm x W 16 cmNumber of pages : 44The book was set in Gill Sans and Garamond. The text was set in lead on  a monotype by Enkidu press and printed on a Vandercoock proofpress by Marc Gerene .The paper used is " Old Dutch " Van Gelder .

 
An edition of 100 numbered copies :

  • 5 deluxe copies bound in a bookbinding of parchment by Toon Van Camp . Numbered 1-5 These examples contain a photographic reproduction of the original book binding and a page from the manuscript . Numbered I to V. Price € 195 excl shipping 
  •  40 copies are bound in a paper cover . Numbered . 6 to 45 Price : € 42 excl shipping
  • 55 copies are unbound . For the binder 4 additional sheets are added Old Dutch . Numbered 46 to 100 . Price € 35 excl shipping


You can order the book by contacting binding Toon Van Camp contact :Mail (preferred ) : toonvancamp@hotmail.comIn the next posts , the creation of this book explained.