Wednesday, November 4, 2015

Dag van de ambachten: zondag 22 november
Op zondag 22 november opent Handboekbinderij Toon Van Camp voor u de deuren. U bent welkom in de Begijnenvest nr 10, 2000 Antwerpen van 10 tot 17.30 uur.

Activiteiten: Bezoek aan het nieuwe atelier. Toelichting bij het productieproces van een handgebonden boek. Demonstratie vergulden met grote en kleine balancier.

Alle info vindt u hier.

 

Friday, September 11, 2015

2016 Workshops

Workshop boekbinden: lijmloze lederen bindwijzen  
 
In deze  workshop maken de deelnemers 2 lijmloze boeken met een soepele lederen omslag. Deelnemers moeten geen voorkennis hebben.  
 • Buttonhole binding: bij deze lijmloze binding worden de katernen rechtstreeks aan de lederen omslag bevestigd. Mooi, snel en decoratief. 
 • Gekruiste structuur binding: een meer complexere binding met tal van varianten. We maken hier de basis vorm. 
Alle materiaal en leder is inbegrepen . 

Deze  workshop vindt plaats op zondag 21 februari 2016. Van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 55 euro + 45 euro materiaalkosten 
Workshop boekbinden: starters  
 
In deze 2 daagse workshop maken de deelnemers een volledig  handgebonden boek aan de hand van volgende stappen: 
 •  Elementaire papierkennis. 
 • Katernen naaien op linten.
 • Schutbladen  en rugversterking aanbrengen.
 •  Ronden rug. 
 • Aanbrengen borden en valse rug. 
 •  Bekleden  boekband in linnen. 
 • Afwerken boek. 
Alle materiaal is inbegrepen . 

Deze 2 daagse workshop vindt plaats op zaterdag  9 januari en zondag 17  januari 2016. Telkens van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 110 euro + 15 euro materiaalkosten
Introductie in het Engels VERGULDEN  
 
 Tijdens deze workshop worden een aantal typisch Engelse verguldtechnieken aangeleerd. Deze zijn ontstaan in de Engelse traditie, waarbij de boekbinder zelf al  het verguldwerk uitvoerde. Zij vormen een mooie, doeltreffende  en commercieel verantwoorde tegenhanger voor de complexe Franse verguldtechnieken. 
 • Surface-gilding & Cold Gold: deze technieken worden op traditionele en hedendaagse wijze uitgevoerd.
 •  Platvergulden: hiervoor worden  2 plaquettes  verguld : een met klassieke fleurons en een  vanuit de vrije hand.  
 • Rug  vergulden: de titel wordt verguld. De rugvlakken worden van een blinddruk voorzien. 
 • Carré vergulden:  vergulden van  de volledige boekrug met inbegrip van de ribben en de verschillende rugvlakken. 
In de materiaalonkosten zijn inbegrepen : 1 volledig boekje  23 karaats bladgoud  per cursist,  de nodige lederen plaquettes en lederen boekruggen Een uitgebreid overzicht van deze workshop op:  http//bookworksinprogress.blogspot.com (label: gold finishing)  

Deze 2-daagse workshop vindt plaats op  zaterdag  28 november & zondag 29 november 2015  Prijs: 110 euro + 55 euro materiaalonkosten.


Saturday, September 5, 2015

Petrus Alamire: finnishing


Eerst wordt er een patroon voor de blinddrukken op papier uitgewerkt. Dit patroon is een exacte kopie van het patroon van het originele koorboek.

First, I drawn up a pattern on paper for the blindstamps. This pattern is an exact copy of the original choir book.

De gebruikte stempels en rolfileten.

The stamps and rolls.

Eerst wordt het lijnpatroon in blinddruk aangebracht op de platten.

First, a line pattern of  blind stamps is applied on the boards.

Vervolgens worden deze vlakken  voorzien van blinddrukken. Deze worden uit de vrije hand aangebracht.

Then these surfaces are filled in with the stampsin blind. These are applied  with freehand.

Saturday, August 29, 2015

Petrus Alamire: Covering
Het beklede boek. Nu nog omslag afwerken,....
The covered book. Now only finishing cover ....

Vervolgens wordt het leder op de platten aangebracht. De inslagen worden de dag nadien omgeslagen.
Then the leather is applied to the boards. The turn-ins, are done the day turned after.


 

Omdat het boek zo groot is wordt het leder in 2 fases aangebracht. Eerst wordt de enkel het leder de rug aangebracht. Hierdoor heb ik voldoende controle (en tijd ) om een goede hechting te verkrijgen en de ribben te accentueren.

Because the book is so bi, the leather is applied in two phases. First, the leather is applied to the back. Because of this, I have sufficient control (and time) in order to obtain a good adhesion, and to shape the cords.


Vervolgens worden de randen en de rug uitgedund. Het leder wordt ook handmatig zwart gekleurd.

Then the edges and back are thinned The leather is also manually colored black.Eerst wordt op een groot stuk kalfsleder  ( 80 cm x 120 cm) de omtrek van het boek uitgetekend.
First, on a large piece of calf  (80 cm x 120 cm) the periphery of the book is drawn.Saturday, August 22, 2015

Petrus Alamire: Forwarding


 Het uitvlassen van 16 touwen per zijde.

Fraying-out of 16 cords per side.


Nadien wordt de rugversterking aangebracht (volgens het systeem van de K118). Vervolgens zijn de platten aan de beurrt. Elk van de 8 dubbele touwen worden  met behulp van 2 gaten en een houten pin vastgemaakt aan het plat. Voor de 2 platten samen geeft dit dus samen 64 boorgaten waardoor de touwen verankerd worden. Samen met het perkament van de rugversterking geeft dit een stevige verbinding.

Afterwards, the reinforcement of the back, is applied (according to the K118's system). Then the boards are next. Each of the 8 double cordss are with the aid of two holes and a wooden peg attached to the boards .So for the two boards together this will be  64 drill holes Along with parchment  reinforcement this gives a solid connection.

Friday, August 14, 2015

Petrus Alamire : Sewing of the book.In opdracht van Exponanza en Amuz  maak ik een replica van het bekende Mechels Koorboek van Petrus Alamire.

Het boek zal te bezichtigen zijn  op de tentoonstelling: "Petrus Alamire, meerstemmigheid in beeld"  in de Antwerpse Kathedraal van 19 augustus tot 22 november
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Verder zal het ook gebruikt worden tijdens de concerten van Aequalis ( http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) tijdens  Laus Polyphoniae.

Commissioned by Exponanza and Amuz I made a replica of the famous "Mechels" Choir Book of Peter Alamire.
The book will be on display at the exhibition, "Peter Alamire, meerstelmmigheid in beeld" in Antwerp Cathedral from August 19 to November 22.
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Furthermore, it will also be used during the concerts of Aequalis (http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) during Laus Polyphoniae.

 
 

Aangeleverde drukvellen (schoon gesneden  ongeveer 64 op 88 cm) worden gevouwen. Het boekblok wordt vervolgens samengesteld. Een verassend arbeidsintensieve bezigheid.

Delivered printed sheets (clean cut about 64 to 88 cm) to be folded. The book block is then assembled. A suprisly labor-intensive activity.


 Een doorkijkje tijdens het naaien.

 A glimpse while sewing.

Het boek wordt genaaid op 8 dubbele, op liggende touwen met dezelfde indeling als het origineel.

The book is sewn on 8 double cords with the same format as the original.

Meer info/ More info:
Exponanza
Laus Polyphoniae
Bezoekje van Amuz