Saturday, November 8, 2014

workshops 2015


Workshop boekbinden: starters

In deze 2 daagse workshop maken de deelnemers een volledig  handgebonden boek aan de hand van volgende stappen:

· Elementaire papierkennis.
· Katernen naaien op linten.
· Schutbladen  en rugversterking aanbrengen.
· Ronden rug.
· Aanbrengen borden en valse rug.
· Bekleden  boekband in linnen.
· Afwerken boek.

Deze 2 daagse workshop vindt plaats op zaterdag 10 januari en zaterdag 17  januari 2015. Telkens van 9.30 tot 17.00.

Prijs:  105 euro + 15 euro materiaalkosten
 Alle materiaal is inbegrepen .

Plaats:
Boekbinderij Toon Van Camp
Begijnenbest 10 bus 10
2000 Antwerpen

Introductie in het Engels vergulden

Tijdens deze workshop worden een aantal typisch Engelse verguldtechnieken aangeleerd. Deze zijn ontstaan in de Engelse traditie, waarbij de boekbinder zelf al  het verguldwerk uitvoerde. Zij vormen een mooie, doeltreffende  en commercieel verantwoorde tegenhanger voor de complexe Franse verguldtechnieken. 


· Surface-gilding & Cold Gold: deze technieken worden op traditionele en hedendaagse wijze uitgevoerd.

· Platvergulden: hiervoor worden  2 plaquettes  verguld : een met klassieke fleurons en een  vanuit de vrije hand.

· Rug vergulden: de titel wordt verguld. De rugvlakken worden van een blinddruk voorzien.

· Carré vergulden:  vergulden van  de volledige boekrug met inbegrip van de ribben en de verschillende rugvlakken. Deze 2-daagse workshop vindt plaats op  zaterdag  21 februari  & zaterdag 28 februari 2015

 Prijs: 105 euro + 55 euro materiaalonkosten

In de materiaalonkosten zijn inbegrepen : 1 volledig boekje  23 karaats bladgoud  per cursist,  de nodige lederen plaquettes en lederen boekruggen

Plaats:
Boekbinderij Toon Van Camp
Begijnenvest 10 bus 10
2000 Antwerpen
 
Introductie in klassiek en hedendaags sneevergulden
Klassiek sneevergulden  (volgens de methode van Julian Thomas (U.K.)). Deze snede wordt afgewerkt als “volle” snede.


Hedendaags sneevergulden (volgens de methode van Peter  Geraty  (U.S.A.) ). Deze snede wordt afgewerkt als “ruwe  goudsnede”.


Mozaïek goudsnede (mijn persoonlijke variant van de hedendaagse methode). Afgewerkt als “volle” of “ruwe” snede.


Vergulden van schepranden.

 Deze 2 daagse workshop vindt plaats op zaterdag 4 april en zondag 5 april 2015 Telkens van 9.30 tot 17.00.

Prijs: 105 euro + 55 euro materiaalonkosten 
 In de materiaalonkosten zijn inbegrepen :  23 karaats bladgoud, boekblokjes en een set conische verguldplankjes.

Plaats:
Boekbinderij Toon Van Camp
Begijnenvest 10 bus 10
2000 Antwerpen

Sunday, October 26, 2014

The new studio is open !!!


Eindelijk,.... na hard zwoegen  is het nieuwe atelier open.
Adres:
Begijnenvest 10 bus 10
2000 Antwerpen

Vrij toegankelijk: elke vrijdag van 9 tot 18 uur
of op afspraak.

Finally .... after hard labor: the new studio is open.
Address:
Begijnenvest 10 bus 10
2000 Antwerpen

Free access: every Friday from 9 to 18 hours
or by appointment.
Enkele afbeeldingen van de inrichting. Het nieuwe atelier is niet enorm groot maar wel licht en geweldig om in te werken.
Some pictures of the interior. The new studio is not huge but light and great to work in.
En nu eindelijk weer tijd om de stapels achterstand te binden.
Mede door deze achterstand voorlopig om de 2 weken een post.

And now finally time to bind the piles of books waiting.
Partly because of this backlog only every 2 weeks  a post.

Friday, August 15, 2014

Take a breakZoals misschien reeds opgemerkt is de laatste tijd het aantal berichten op deze blog sterk gedaald. De oorzaak is grotendeels terug te brengen tot enkele tijdrovende projecten. Een van deze projecten is het nieuwe atelier (zie boven). Daarom druk ik even op de pauzeknop van deze blog. Ben terug vanaf eind oktober 2014.


As you may have already noticed the posts on this blog are lately reduced. The cause of this is largely explained by some time-consuming projects. One of these projects is the new studio (see above). Therefore, I briefly press the pause button on this blog. I 'm back from end-October 2014.

Tuesday, July 22, 2014

Deezen schat: the books. 

De gebonden versie. Genaaid en gebonden in een papieren omslag.
Beperkte oplage van 45 genummerde expl. Nog een tiental explaren beschikbaar.

The bound version. Sewn and bound in a paper cover.
Limited edition of 45 numbered expl. Another 20 expl available.


De luxe editie is nog in de maak (maar is reeds virtueel uitverkocht). Over deze editie volgt later nog een bijdrage op deze blog.

The deluxe edition is under construction   (but is already virtually sold out). About this edition there will follow later post at this blog.De ongebonden versie: De losse katernen, losse omslag en 2 x 2 extra vellen Oud Hollands papier. Beperkte oplage van 55 genummerde expl.
Nog een kleine 10 sets beschikbaar.

The unbound version: The loose sections, loose cover and 2 x 2 extra sheets of paper Old Dutch. Limited edition of 55 numbered expl.
Only 10 sets available.


Sunday, June 29, 2014

Deezen schat: Vandercook Universal II


Voor een indruk van het drukproces: bekijk ook bovenstaande video.

For an impression of the printing process: watch the video above.


Het cliche voor de omslag.

The cliché of the cover.

Marc in actie: elk vel wordt stuk voor stuk en met de hand gedrukt.

Marc in action: each sheet is printed individually and by hand.


Voor het eigenlijke drukken begint wordt eerst een proef gedrukt. Laatste correcties worden gemaakt.
  
Before the actual printing is started,  A testpage is first printed. Latest corrections are made.

De letters opgesteld in de pers per 2 pagina's.

The letters placed in the press.


Het atelier van Marc, met de pers klaar voor gebruik.
The workshop of Marc, the press is ready for use.
De loden letters worden volgens de opmaak geordend.

The casted text is arranged according to the layout.Voor het drukken die ik een beroep op Marc Gerené. Hij is de gelukkige bezitter van een Vandercook Universal II pers. Van deze pers zijn er slechts een 50tal exemplaren gemaakt. Heden ten dage zijn hiervan slechts 6 persen in omloop. De enige pers die zich in Europa bevindt is die van Marc. De vijf overige bevinden zich in de USA en Canada. Voor meer info over de Vandercook persen zie: http://vandercookpress.info/

Marc leverde hier prachtig werk af. De contactgegevens van Marc Gerené:

Email: mgerene@skynet.be
Tel: 0032 (0) 494 26 48 26

For printing I did relying on Marc Gerené. He is the proud owner of a Vandercook Universal II press. Of these press, there are only a 50tal copies made​​. Today these are only 6 presses in circulation. The only press which is located in Europe is the one of Marc. The other five are located in the USA and Canada. For more information on the Vandercook presses see: http://vandercookpress.info/


Marc did a great job out here. Contact Marc Gerené:


Email: mgerene@skynet.be

Tel: 0032 (0) 494 26 48 26
Sunday, June 15, 2014

Deezen schat: Monotype


Bekijk de monotype in actie in bovenstaand filmpje.

See the monotype in action in the above video.


Het eindresultaat: de tekst in lood gegoten.

The end result: the text cast in lead.

  

De letters wordt netjes samen gebonden.

The letters are neatly tied together.Het matrijzenraam, met daarin 255 losse matrijzen voor het gieten van alle benodigde letters.

Hierover zegt John:
"Tijdens het gieten wordt telkens een matrijs op de gietvorm geperst daarna wordt de letter gegoten.De andere matrijzen blijven 15/1000 van een inch boven de gietvorm. Nadat het matrijzenraam weer is opgeheven, kan de letter uit de gietvorm worden genomen. Ondertussen wordt de positie van het matrijzenraam zo veranderd dat de matrijs voor de volgende letter boven de gietmond wordt gebracht.
Deze machine werkt met een nauwkeurigheid van 2000 dpi, en vertegenwoordigt het toppunt van 19e eeuwse mechanica."A mold for the casting of the letters.


De verbinding via een interface met de monotype.

The connection via an interface to the monotype.


De computer die de tekst verwerkt.

The computer processes the text.John die het gesmolten lood inspecteert.
John who inspects the molted lead.


De volgende stap was om de tekst te laten drukken. Hier werd er gekozen voor typo, waarbij een monotype de tekst in losse loden letters goot. Deze machine is een waar technisch juweeltje.  Ik kon hier voor terecht bij John Cornelisse van de Enkidu-Pers. John heeft hier mooi werk afgeleverd.


Voor meer inlichtingen  :Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com
 

The next step was to print the text. Here was chosen for typo.  A monotype casted the text in loose lead characters. This machine is a true
technically gem. For this was done by  John Cornelisse of Enkidu-Press. John has delivered beautiful work here.


For more information:


Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com

Sunday, June 8, 2014

Deezen schat: prepress

Tenslotte geeft Marc (de drukker) al enige aanwijzingen voor de bladspiegel en wordt een partij Oud Hollands aangekocht en versneden.
 
Finally, Marc (the printer) already gives some indications of the layout.  A lot of Oud Hollands was bought.


Daarna volgde de layout, met onder andere de keuze van lettertype en lettergrote (mede bepaald door de beschikbare matrijzen van de monotype). Uiteindelijk valt de keuze op Garamond (voor de tekst geschreven door Marsboom) en  Gill Sans (voor het voorwoord en co geschreven door mezelf). 

Then next was the layout, including the choice of font and font size (determined by the available dies of the monotype). Finally (for the text written by Marsboom) choice falls on Garamond and Gill Sans (the foreword and co written by myself)
 

 

Vervolgens werd het manuscript letter per letter omgezet naar de getypte tekst. En gecorrigeerd, en gecorrigeerd,...


Then the script  was converted letter by letter to the typed text. And corrected, and corrected ...
Eerst werd de kwaliteit van de scans van het manuscript aangepast om de leesbaarheid te verbeteren.

First, the quality of the scans of the manuscript has been modified to improve readability.