Saturday, April 9, 2016

Flexible Stone Binding: and just another variation
En tenslotte een variant gebaseerd op de GSB van Carmencho Arregui.

And finaly a variation based on the CSB of  CArmencho Arregui.

Sunday, March 20, 2016

Flexible stone binding variation: Finished books
Enkele willekeurige foto's van de afgewerkte boeken.

Some random pictures of the finished books.

Sunday, March 6, 2016

Flexible Stone Binding Variation: The cover
Vervolgens worden volgens het ontwerp vlakken uitgesneden voor een perkamenten inleg.

Next, according to the desgin, is cutting  some surfaces for the planned inlays of parchment.


De eerste stap is het omslagmateriaal voorzien van blinddrukken ter hoogte van de rug. Deze lijnen maken een goede opening van het boek ogelijk.

The first step is provide the cover material with blindstamps. These lines make a good opening of the book  possible.

Sunday, February 28, 2016

The Flying BookbinderDe nieuwe aanwinst: een Bullitt fiets om te binden op verplaatsing.

A new acquisition: a Bullitt bike to bind at location.


Monday, February 8, 2016

Flexible stone binding variation: the bookblock

De katernen worden genaaid op rami linten en voorzien van een schutblad uit Japans papier. Vervolgens wordt het houten halfrondje aan het boekblok aangebracht. Dit gebeurd echter zo dat het halfrondje los kan bewegen van de boekrug.

The signatures are sewn on rami ribbons and endleaves of from Japanese paper are attached. Then the wooden semi-circle rod is applied to the book block. But this happened so that the half-circle  rod still can move  from the spine.

Voor eerst wordt een houten halfrondje bekleed met Japans papier.
At first, a wooden semicircular rod is lined with Japanese paper

Tuesday, January 26, 2016

Flexible stone binding variation: The MaterialsDe vellen  soepel steen.
Sheets of Flexible stone.

De vellen Japans papier.
The sheets of Japanese paper
 
Voor een beperkte op.lage van 5 exemplaren gebruik ik als basis de reeds vermeld bindwijze van Sûn, maar pas ik deze aan een aantal punten aan.
Stap 1: de keuze van het materiaal.

For a limited edition of five copies I use as the basis mentioned binding method of Sun, but applying it to a number of points.
Step 1: the choice of the material.

Sunday, January 10, 2016

Flexible stone binding: the masterclass of Sün EvrardHet afgewerkte boek.
The finished book.


Boek in wording tijdens de masterclass.
Book in progress during the masterclass.

 
 
 Een enorm inspirerend iets in 2015 was de masterclass " une reliure de conservation en feuille de pierre"
 gegeven door Sün Evrard (zie website ). Deze masterclass werd georganiseerd door Ara Belgica. Deze organisatie zet zich al jaren onvermoeibaar in om  het kunstboekbinden te promoten.
De masterclass vond plaats eind oktober 2015 en was een zeer fijne ervaring omwille van verschillende redenen. Vooreerst was Sün een inspirerende lesgeefster met een zeer mooie filosofie op conservatie en boekbanden. Deze 2 elementen kwamen in haar bindwijze zeker tot uiting. Verder was er ook de kennismaking met een nieuw bandmateriaal, soepel steen fineer. Een materiaal dat voor mij terstond een plaatsje kreeg naast het traditionele leder of perkament.

A very inspiring  event in 2015was the masterclass "une reliure the conservation and feuille de pierre"given by Sün Evrard (see website). This masterclass was organized by Ara Belgica. This organization has been working tirelessly for years to promote the art bookbinding.
The masterclass toke place late October 2015 and was a very nice experience for several reasons. First Sün was an inspiring instructor with a very nice philosophy on conservation and bindings and a great teacher to. These two elements came togheter in this masterclass wher she demonstrate her newly devlopped binding method. But there was also the introduction to a new  material: flexible stone veneer. A material that (for me) earns a place next to the traditional materials as leather or parchment.