Sunday, July 5, 2015

Villa des roses: gilding

Een van mijn favorieten technieken: titelvergulden, vrij uit de hand en met losse handletters.

One of my favorite gildingtechniques for titleling, free out of hand and with single handletters.

 

Thursday, June 18, 2015

A giant book: Finnished binding

Na het betitelen en vergulden is het boek klaar voor gebruik. Je kan het gastenboek op 19, 20 en 21 juni tegen komen op de informatiepunten van De Zomer Van Antwerpen  of in de buurt van DE REUZEN  van Royal De Luxe in Antwerpen. 
Voor  meer info:
http://www.dereuzen.be/reuzen/nl
of
 https://www.facebook.com/dereuzenAfter gilding the title, the book is ready for use. You can find the guestbook at 19, 20 and 21 June  on the information points of De Zomer Van Antwerpen near THE GIANTS  of Royal De Luxe in Antwerp.
For more information:
http://www.dereuzen.be/reuzen/nl
or
 https://www.facebook.com/dereuzen

Sunday, June 14, 2015

A Giant book: coveringDe volgende stap: het bekleden. Er werd gekozen voor een halve band leder met ribben. Een klassiek afwerking dus. Het accentueren van de ribben was even zweten. Vervolgens werd een Japans papier aangebracht op de omslag. Het rood refereert naar de in het rood geklede lakeien van de reuzen.

The next step: covering. We opted for a 1/2 leather binding with bands. A classic binding. The making of the  bands was some adventure. A Japanese paper was then applied to the cover. Red refers to the lackeys of the giants.

Saturday, June 6, 2015

A giant book: Forwarding

Na het naaien werden borden en rug (van 1,5 dik karton) aangebracht. Door de grote omvang is vooral de zwaartekracht een risico voor het boek. Er worden dan ook allerlei technieken  (Engelse rug, oren etc) gebruikt om een zo stevig mogelijke verbinding te krijgen tussen boekblok en omslag.
Tenslotte worden de valse ribben aangebracht.

After sewing the boards and back (1.5 thick cardboard) were attached. Because of the large size is primarily risk for the book is the force of gravity. Therefore, there are a variety of techniques (English back, ears, etc) used in order to get as firm a connection as possible between the book block and cover. Finally, the false bands are applied.Friday, May 29, 2015

A giant book: the sewing
Een reuzen boek: voor het aanstaande bezoek van enkel reuzen (waarover later meer) dit reusachtig gastenboek. Het boekblok  bestaat uit een volledig pak Bugra papier. Hierdoor is het met moeite verplaatsbaar door 1 persoon. Verder is het beschikbare materieel (persen, naaibank,...) steevast te klein. Het moet dus steeds op maat vervaardigd of geïmproviseerd worden. In bovenstaande foto  een tijdelijke naaibank XL.

A giant book for the forthcoming visit of a few giants (of which more later), this huge guestbook. The book block is made of full pack of Bugra paper. As a result, it is displaceable with difficulty by one person. Furthermore, the available equipment (presses, sewing bench ...) are all too small. For the bindingprocess they have always be made to measure or improvised. In the photo above a temporary sewing bench XL.

Monday, December 29, 2014

Best book about bookbinding 2014:

De keuze van het ene boek doet uiteraard  een heleboel anderen tekort. Toch onderscheid zich dit jaar duidelijk de monografie over Berthe van Regemorter die in 2014 verscheen als deel 7 in de reeks Studea Bibliothecae Wittockianae. Elly cockx-Indestege heeft zich uitstekend gekwijt van de taak om van het boek een voltreffer te maken. Het boek bevat een biographie, de correspondentie met Prospher Verheyden en een beschrijvende catalogus van boekbanden en verguldstempels .

The choice of one book obviously does a lot of others a deficit. Yet this year clearly distinguish the monograph about Berthe Regemorter which appeared in 2014 as part 7 in the series Studia Bibliothecae Wittockianae. Elly Cockx-Indestege did an excellent job with this wonderful book. The book includes a biography, correspondence with Prospher Verheyden and a descriptive catalog of bindings and stamps used for gilding.

Het enige minpuntje is de uitgave van het boek. Het papier van het boekblok is akelig wit, en bovenal in de verkeerde looprichting. Het gevolg hiervan is dat het boek stug opent en zeker niet kan openliggen. Jammer voor een boekbindboek.

The only minus is the publication of the book. The paper of the book block is eerily white, and above all in the wrong graindirection. The consequence of this is that the book opens stiff and certainly can not be opened flat thing. Too bad for a book about bookbinding.


Als toemaatje: Het atelier van Berthe bevond zich in de begijnenvest te Antwerpen (in dezelfde straat als waar mijn nieuw atelier zich bevindt),. Eind 1944 werd het atelier getroffen door een bom. Bijna onmiddellijk werd een nieuwe woning gebouwd (zie bovenstaande foto). Berthe zag er echter vanaf om in deze woning haar atelier opnieuw in te richten. In de plaats daarvan trok zij zich terug in haar villa in Kalmthout en legde ze zich toe op de studie van boekbanden. 

As a bonus: The workshop of Berthe was in the Begijnenvest at Antwerp (in the same street where my new studio is located). Late 1944 the studio was hit by a bomb. Almost immediately, a new house was built (see photo above). Berthe, however, looked out not to furnish her studio again in this bilding. Instead, she retreated to her villa in Kalmthout and she focused on the study of book bindings.


Elly cockx-Indestege, "Berthe van Regemorter, une artiste-relieur anversoise (1879-1964). Bruxelles: Bibliotheca Wittockiana, 2014.