Sunday, July 18, 2010

Alles over het vergulden: Boards attachmentThe boards are attached by gluing the shirting on the board. This gives the possibility to place the boards very accurate on the book before the attachment. After drying a watercolourpaper is glued on top. Then the cover can be sanded.

De borden worden vastgehecht door de shirting op de borden te lijmen. Deze methode biedt de mogelijkheid om de borden eerst heel nauwkeurig te positioneren. Nadien wordt een aquarelpapier over het geheel aangebracht. Daarna kunnen de borden geschuurd worden.

No comments:

Post a Comment