Saturday, January 29, 2011

K118: Headbands


Kapitaalbandjes: omdat de rug extreem flexibel blijft is een gewoon rechttoe rechtaan kapitaalbandje aangewezen. Geen zijdedraad, perkamenten/lederen kern maar een stukje linnen touw en (gekleurde) linnen naaidraad. Door zijn eenvoud blijft het kapitaaltje in zijn vorm bij het openen.

Headbands: because the back is extremely flexible we need just a straightforward headband. No silk, parchment / leather but a core piece of rope and (colored) linen sewing thread. Because of its simplicity it remains in its form when opening the book.

No comments:

Post a Comment