Sunday, August 14, 2011

Passé-carton/ Franse Band: Backing & Co


Vervolgens wordt het geheel weerom 24 uur geperst zodat de lijm volledig kan uitharden en de gekneepte vorm behouden blijft.

Then the book will be once again pressed for 24 houres. So the adhesive can dry enterely and form of the backed book be maintained.
De rug wordt kneepgeslagen, en van konijnenvellenlijm en open gaasweefsel voorzien,...

Backing of the book. This is done in a backing press: animal glue and a kind of open woven fabric is added.
Het boekblok wordt gerond.

The bookblock is rounded with hammer or just the fingers.
Er worden tijdelijke vellen papier toegevoegd, waardoor het boekblok beschermd wordt tegen vuil, lijm,... bij de volgende bewerkingen.

There are temporary sheets of paper added, which protect the bookblock from dirt, glue, ... that could be the result the following operations.
De volgende stappen laten het boekblok zijn definitieve vorm aannemen.
Het "flossen" van de vlastouwen.


The following steps determine the bookblock in its final form.
The "unwinding" of the flax cords.


No comments:

Post a Comment