Monday, June 25, 2012

Tools: some bonefolders

My favorites: Handgemaakte, perfect vormgegeven, ligt perfect in de hand. Kortom een plezier om mee te werken. Gemaakt uit paardenbeen, ergens diep in  Nederland.

 My favorites: Handmade, perfectly shaped, fits comfortably in the hand. In short, a pleasure to work with. Made from horse bone, somewhere deep in the Netherlands.


The Marker: Goed voor het markeren.

The Marker: Good for marking. Of courseThe Teflon Family: Onschatbaar voor het verwerken van leer.

The Teflon Family: Invaluable for working with leather.The oldies: Oude, antieke vouwbenen, ooit uit een Duitse collectie gekocht.

 The oldies: Vintage, antique bonefolders, once bought from a German collection.

The Dwarfs: Kleine vouwbeentjes voor het kleinere en fijnere werk.


The Dwarfs: Small bonefolders for the smaller and finer work.

The Classic's: Klassiek benen vouwbenen, voor door gewoon werk, zoals het endoseren van boekruggen.Al of niet geolied. Meestal koerib.

The Classic's Classic bonefolders,  for ordanary work.Usually made of cow bone.
The Whale's: Geweldig voor het vouwen van papier tot katernen en het verwerken van andere grote formaten. Gemaakt van walvisbeen.

The Whale':s great for folding paper into sections and working with major formats. Made of whale bone.
De Plastic guy's: weinig zinvol wegens te zacht. Eerder vertegenwoordigers van de huidige plastiek tijdperk.

The Plastic guy's: little used due to soft. Are more representatives of the current plastic era.
De exoten: hier een vouwbeen van agaat en van waterbuffel. Worden wel eens gebruikt voor het polijsten.

The exotics: here a bone folder of agate and water buffalo. Are sometimes used for polishing.

Zeg nooit zomaar een vouwbeen tegen een vouwbeen. Na een tijdje heeft men een ongemerkt een hele collectie vouwbenen bij elkaar verzameld. Voor elk werkje kan men wel een apart soort vouwbeen gebruiken. Hier een kort doch onvolledig overzicht.

Never say just a bonefolder against a bone folder. After a while one has a whole collection of bonefoilders.
For each work you can use a separate type of bone folder. Here is a brief but incomplete overview.

No comments:

Post a Comment