Saturday, August 11, 2012

Rebacking: start offHet boek is er slecht aan toe: de hoeken zijn afgesleten tot op het bord. Het leder heeft erg veel te lijden van "lederrot". De rug is helemaal grotendeels losgekomen en op verschillende plaatsen gescheurd. De schutbladen zijn op enkele plaatsen beschadigd en er ontbreken enkele kleine stukjes.


The book is in bad shape: the corners are worn to the boards. The leather has a lot to suffer from "lederrot". The back is largely detached and torn in several places. The pastedowns are a few places damaged and missing some pieces.Omdat het dagdagelijkse bindwerk dit jaar een zeer groot deel van mijn tijd in beslag neemt, zal dit ook zijn effect op dit blogje hebben. Er zal meer dagdagelijks bindwerk te zien zijn en minder "creatief werk". In deze reeks is een "rebacking" te volgen. Het boek werd gerestaureerd in opdracht van De  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  http://www.consciencebibliotheek.be/ , met zijn prachtige  Nottebohmzaal  en het Museum Rockoxhuis http://www.rockoxhuis.be/. Twee prachtige instituten, steeds het bezoeken waard.

Because the everyday-binding work is consuming this year a very large portion of my time, this will also have an effect on this little blog. There will be more everyday-binding stuff to see and less "creative work". In this label is a "rebacking" to follow. The book was restored commissioned by of The Heritage Library  Hendrik Conscience http://www.consciencebibliotheek.be/, with its beautiful Nottebohmzaal and Museum Rockoxhuis http://www.rockoxhuis.be/. Two splendid institutions, always worth a visit.

No comments:

Post a Comment