Sunday, August 18, 2013

Liberating bookdesign: sewing

Voor de Prix de Reliure Louis Jou (voor meer info zie: http://louisjou.pagesperso-orange.fr/Prix%20de%20Reliure.pdf ) heb ik bovenstaand boek ingebonden. Het boek is nog te zien tot 30 september in het Museé Déparemental te Gap (FR).
Het uitgangspunt voor het binden van dit boek was:  "Hoe kan  ik een  boekbandontwerp maken waarin er een interactie met de lezer/eigenaar/jury kan ontstaan,". Het klassieke proces is dat de boekbinder het boek bindt en de eigenaar het aanschaft. In dit geval wou ik het boek inbinden maar de eigenaar/lezer/jury mee betrekken in het ontwerp. Dit heeft als gevolg dat het boek evenveel "bandontwerpen" zou moeten kunnen hebben als het lezers/eigenaars of juryleden heeft. Het bandontwerp komt hierdoor niet meer exclusief  toe aan de binder maar wordt hierdoor "bevrijd". Misschien is het op dit moment nogal warrig, maar zal met het vorderen van deze reeks ongetwijfeld  duidelijker worden.

Bovenstaande foto's betreffen het genaaide boekblok.


For the Prix de Reliure Louis Jou I bound the book above (for more info see: http://louisjou.pagesperso-orange.fr/Prix%20de%20Reliure.pdf ). You can see the book  until September 30 at the Musée Deparemental of Gap (FR).

The starting point for the binding of this book was: "How can I make a designer bookbinding in which there may arise an interaction with the reader / owner / jury?". The traditional process is that the binder binds the book and the owner purchase it. In this case I wanted to bind the book but involve the owner / reader / jury in the design. This has as a result that the same book should be able to have as many "bookdesigns" as there are readers / owners or judges. Bookdesign is therefore no longer exclusive to the binder but will be "liberated". Perhaps it is at present rather confused, but it will undoubtedly be clearer when the bookwork is in progress.

The above pictures are relate to the sewn bookblock.

No comments:

Post a Comment