Sunday, May 11, 2014

A new project: lift the veil a litle.


Reeds geruime tijd ben ik dit project aan het uitwerken (met de hulp van vele anderen). Zonder ongelukken kan ik het afronden tegen eind mei. Ik hou jullie langs deze weg zeker op de hoogte. Maar ik kan het niet laten om nu al een tip van de sluier op te lichten: John en zijn monotype. Wordt vervolgt.

For quite some time I'm working on this project (with the help of many others). Without accidents I can finish it by late May. I'll keep you informed at this blog.  But I can not resist to lift the veil a litle: John and monotype. To be continued.

No comments:

Post a Comment