Monday, December 29, 2014

Best book about bookbinding 2014:

De keuze van het ene boek doet uiteraard  een heleboel anderen tekort. Toch onderscheid zich dit jaar duidelijk de monografie over Berthe van Regemorter die in 2014 verscheen als deel 7 in de reeks Studea Bibliothecae Wittockianae. Elly cockx-Indestege heeft zich uitstekend gekwijt van de taak om van het boek een voltreffer te maken. Het boek bevat een biographie, de correspondentie met Prospher Verheyden en een beschrijvende catalogus van boekbanden en verguldstempels .

The choice of one book obviously does a lot of others a deficit. Yet this year clearly distinguish the monograph about Berthe Regemorter which appeared in 2014 as part 7 in the series Studia Bibliothecae Wittockianae. Elly Cockx-Indestege did an excellent job with this wonderful book. The book includes a biography, correspondence with Prospher Verheyden and a descriptive catalog of bindings and stamps used for gilding.

Het enige minpuntje is de uitgave van het boek. Het papier van het boekblok is akelig wit, en bovenal in de verkeerde looprichting. Het gevolg hiervan is dat het boek stug opent en zeker niet kan openliggen. Jammer voor een boekbindboek.

The only minus is the publication of the book. The paper of the book block is eerily white, and above all in the wrong graindirection. The consequence of this is that the book opens stiff and certainly can not be opened flat thing. Too bad for a book about bookbinding.


Als toemaatje: Het atelier van Berthe bevond zich in de begijnenvest te Antwerpen (in dezelfde straat als waar mijn nieuw atelier zich bevindt),. Eind 1944 werd het atelier getroffen door een bom. Bijna onmiddellijk werd een nieuwe woning gebouwd (zie bovenstaande foto). Berthe zag er echter vanaf om in deze woning haar atelier opnieuw in te richten. In de plaats daarvan trok zij zich terug in haar villa in Kalmthout en legde ze zich toe op de studie van boekbanden. 

As a bonus: The workshop of Berthe was in the Begijnenvest at Antwerp (in the same street where my new studio is located). Late 1944 the studio was hit by a bomb. Almost immediately, a new house was built (see photo above). Berthe, however, looked out not to furnish her studio again in this bilding. Instead, she retreated to her villa in Kalmthout and she focused on the study of book bindings.


Elly cockx-Indestege, "Berthe van Regemorter, une artiste-relieur anversoise (1879-1964). Bruxelles: Bibliotheca Wittockiana, 2014.

No comments:

Post a Comment