Saturday, August 22, 2015

Petrus Alamire: Forwarding


 Het uitvlassen van 16 touwen per zijde.

Fraying-out of 16 cords per side.


Nadien wordt de rugversterking aangebracht (volgens het systeem van de K118). Vervolgens zijn de platten aan de beurrt. Elk van de 8 dubbele touwen worden  met behulp van 2 gaten en een houten pin vastgemaakt aan het plat. Voor de 2 platten samen geeft dit dus samen 64 boorgaten waardoor de touwen verankerd worden. Samen met het perkament van de rugversterking geeft dit een stevige verbinding.

Afterwards, the reinforcement of the back, is applied (according to the K118's system). Then the boards are next. Each of the 8 double cordss are with the aid of two holes and a wooden peg attached to the boards .So for the two boards together this will be  64 drill holes Along with parchment  reinforcement this gives a solid connection.

No comments:

Post a Comment