Sunday, December 6, 2015

Best book about Bookbinding 2015: some pioneering workDit  boek is de publicatie van de thesis van Karin Scheper. Het is de eerste uitgebreide publicatie  die de ontwikkeling van de boekbindtechnieken beschrijft in de wereld van het islamitische boekbinden.
Deze studie heeft plaats gevonden ahv boeken uit de uitgebreide collectie van de Universiteit van Leiden.
In een eerste hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken beschreven mbt de studie van deze banden.
Vervolgens zijn meer dan 1000 banden bestudeerd en worden observaties beschreven. Dit hoofdstuk is The Anatomy of the Islamic Codex.
Daarna volgt er een doorgedreven studie van de historische bronnen en beschrijvingen ervan.
Kortom een prachtig boek waarin veel ongekende paden worden bewandeld en zeker een aanrader voor elke boekbinder.


This book is the publication of the thesis Karin Scheper. It is the first comprehensive publication that describes the development of the bookbinding techniques in the world of Islamic bookbinding.
This study took place on books from the extensive collection of the Leiden University.
In the first chapter the present state of research is described with respect to the study of these bookbindings.
Subsequently, more than 1000 bookbindings have been studied and are described  for observations. This chapter is The Anatomy of the Islamic Codex.
Then there is a thorough study of historical sources and descriptions.
Overall a beautiful book in which many unknown paths wolked and definitely a must have for every bookbinder.


The Technique of Islamic Bookding, Methods, Materials and Regional Varities. Karin Scheper. Brill, Leiden/Boston. 428 p.

No comments:

Post a Comment