Sunday, July 31, 2016

Rebacking Cats: Endleaves


De aanwezige schutbladen zijn niet origineel. Ze zijn aangebracht  in de loop van de 20ste eeuw. Ze bestaan uit extreem verzuurd papier ( dat ook veel gebruikt werd in het goedkopere bindwerk) en uit rexine (!) scharnieren. 

The present endpapers are not original. They  where are added during the 20th century. They consist of extremely acidic paper (which was also widely used in stationary bindings) and of rexine (!) hinges.

 Deze schutbladen worden volledig verwijderd. Eronder zijn nog resten te vinden van de originele schutbladen. Vervolgens worden de rugversterkingen aan de binnenzijde van de houten platten aangebracht.

These endpapers are completely removed. Underneath them i found still some remains of the original endpapers. Subsequently, the reinforcements are fitted to the inner side of the wooden boards.

Nieuwe schutbladen van Griffenmill papier worden gemaakt. Deze worden voorzien van een versterkt Z-fold.

New endpapers are made  of GriffMill Paper. These are provided with a reinforced Z-fold.
 


No comments:

Post a Comment