Sunday, October 9, 2016

Rebacking Cats: like a mummy
Vervolgens wordt de originele rug aangebracht. Hiervoor wordt dankbaar gebruik gemaakt van windels.

Then, the original back is replaced . For this is, i made good use of bandages.

Boek met de aangebrachte originele rug.

Book with the applied original back.

No comments:

Post a Comment