Sunday, February 19, 2012

Bird in a golden cage: start off


 Voor deze tentoonstelling is er een gezamenlijk project uitgewerkt tussen Nicole van der Schaaf en  mezelf: A bird in a golden cage. Op de foto hierboven is het grafisch werk van Nicole van der Schaaf te zien, dat haar inbreng is in het gezamenlijke werk. Volgende week meer,...

For this exhibition there is a joint project developed between myself and Nicole van der Schaaf: A bird in a golden cage. In the photo above is the graphic work of Nicole van der Schaaf: her contribution in the joint work. Next week more,...


Nog tot half mei 2012 is in de galerij van Meander Medisch Centrum ( Afdeling Elisabeth ) Ringweg Randenbroek, 110 te Amersfoort een zestal boeken te zien van Handboekbinderij Toon Van Camp. Deze tentoonstelling met o.a. ook werk van Drs. Nicole van der Schaaf is georganiseerd door Kunst + Vliegwerk (zie http://www.kunstenvliegwerk.info).


Until mid-May 2012 there is, at the gallery of Meander Medical Centre (Department Elisabeth) Ring Randenbroek, 110 in Amersfoort to see half a dozen books of Hand Bookbinding Toon Van Camp. This exhibition also with work of Drs. Nicole van der Schaaf is organized by Art + Vliegwerk (see http://www.kunstenvliegwerk.info).

No comments:

Post a Comment