Sunday, February 5, 2012

A Knight of the folding-stick: Puzzling.


 De schutbladen: Voor de schutbladen is er gebruik gemaakt van een materiaaldruk. Deze werd  gemaakt van een soort boombast. Het papier is een handgekleurde bugra.

The endleaves: For the endleaves, there is printed a kind of tree barkk. The paper is a hand colored Bugra. Het afgewerkte boekblok. Aan de rugzijde is de concertina gedeeltelijk te zien.
The finished bookblock. At the back you can see the concertina in part.

De afgewerkte omslag.

The finished cover.

No comments:

Post a Comment