Sunday, September 16, 2012

Rebacking: corners and paperrestauration


 Het het eindresultaat. Een herstelde hoek met papierherstelling.
The end result. A restored corner with paper repair. 


 Japans papier wordt op kleur gebracht.
Japanese paper is tinted

De afgesleten hoeken worden voorzien van een nieuw stuk kalfsleder.
The worn corners are fitted with a new piece of calf leather

No comments:

Post a Comment