Sunday, September 9, 2012

Rebacking: new leather


 Aanbrengen van het leder.

Putting the new leather on. Selectie van een lichtere tint.

Chosing  the right color.


De rug wordt bekleed met  kalfsleder van "restauratiekwaliteit". Dit leder wordt op kleur gebracht door gebruik te maken van lederverf. Bij voorkeur wordt een tint lichter gekozen. Hierdoor kan het leder nog op kleur gebracht worden als het leder al op het  boek aangebracht is.

The back is covered with calfskin of "restoration quality". This type of leather is brought  in color by the use of leather dye. Preferably, a lighter shade is chosen. This allows the leather still tinted as the book is already covered with leather.

1 comment: