Sunday, June 23, 2013

Reliure Hollandaise: assembling book & cover


Duidelijk zichtbaar is hier het schutblad met een Z constructie om de spanningen op te vangen bij het openen.

Clearly visible here is the paste down with a Z structure in order to catch the tension when opening the book.


De montage van de lederen sluitriempjes.

The installation of the leather straps.


Het boekblok wordt in de omslag gepast. De verbinding tussen beiden bestaat hoofdzakelijk door het gedeeltelijk doorrijgen van  de perkamenten naailinten.

The book block is fitted into the cover. The connection between them  is mainly made by partially lacing on  the parchment sewing ribbons.No comments:

Post a Comment