Sunday, February 23, 2014

Another rebacking: reinforcement of the cornersNieuw leder wordt onder het oude leder aangebracht.

New leather is applied under the old leather.Versterking van de hoeken. Nieuw materiaal wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt het bord terug sterkte en wordt het terug opgebouwd tot de originele dikte.

Reinforcement of the corners: new material is added. This gives the board  his strength back and  the boards are rebuilt to the original thickness.


De hoeken van de borden zijn sterk afgesleten. Hierdoor zijn ze erg zwak en bieden ze geen bescherming meer aan het boekblok.Versterking lijkt aangewezen.

The corners of the boards are badly worn. This makes them very weak and they offer no protection to the book. Reïnforcement of the corners seems appropriate

No comments:

Post a Comment