Sunday, March 23, 2014

A recept of blue : the book.
Zoals velen heb ik steeds een boel projecten en boeken te binden  (van mezelf) die louter door een gebrek aan tijd onaangeroerd op de stapel blijven liggen. Meestal zijn ze het slachtoffer van een veel te druk werkschema, en geraken ze ergens op uit het oog.
Mijn deelname aan de FIRA XI georganiseerd door ARA France biedt de gelegenheid om zo'n half vergeten in te binden boek eens onder handen te nemen. Voor meer info over de FIRA XI zie: http://arabelgica.be/fr/node/1047
Het boekje is een manuscript uit 1854 met allerlei recepten voor het kleuren van textiel. Het is geschreven op een blauwig papier. Het manuscript vermeld enkel het jaartal, er is geen vermelding van auteur. Het eerste recept is "A recept of blue".

Like many binders, I have always a stack of unbound books (of myself) who merely remain untouched. Usually they are the victim of a too busy schedule (and a lack of time) , and they get somewhere out of sight.
My participation at the FIRA XI organized by ARA France offers the opportunity for one of this half-forgotten books to bind it. For more info about the FIRA XI see:
http://arabelgica.be/fr/node/1047
The book is a manuscript from 1854 with all kinds of recipes for coloring textiles. It is written on a bluish paper. The script just mentioned the year, there is no mention of author. The first recipe is "A recept of  blue."

No comments:

Post a Comment