Sunday, March 30, 2014

A recept of blue: preparing the textblock.


Verder worden er "Restauro" beschermbladen toegevoegd. Het boekblok is nu klaar om genaaid te worden.

Furthermore, there are added protective sections made of  "Restauro"paper. The book block is now ready to be sewn.
Het boekblok wordt klaargemaakt voor het naaien. Eerst wordt een ontbrekende pagina aangevuld .  Niet alleen is dit een structurele verbetering. Ook zal wanneer het ontbrekende blad ooit zou gevonden worden, deze heel gemakkelijk in de bestaande binding toegevoegd kunnen worden.

The book block is to be prepared. First, a missing page is  added with a Japanese paper. Not only this is a structural improvement. Also, when the missing blade would ever be found, this can be very easily added in the existing binding.

No comments:

Post a Comment