Sunday, June 8, 2014

Deezen schat: prepress

Tenslotte geeft Marc (de drukker) al enige aanwijzingen voor de bladspiegel en wordt een partij Oud Hollands aangekocht en versneden.
 
Finally, Marc (the printer) already gives some indications of the layout.  A lot of Oud Hollands was bought.


Daarna volgde de layout, met onder andere de keuze van lettertype en lettergrote (mede bepaald door de beschikbare matrijzen van de monotype). Uiteindelijk valt de keuze op Garamond (voor de tekst geschreven door Marsboom) en  Gill Sans (voor het voorwoord en co geschreven door mezelf). 

Then next was the layout, including the choice of font and font size (determined by the available dies of the monotype). Finally (for the text written by Marsboom) choice falls on Garamond and Gill Sans (the foreword and co written by myself)
 

 

Vervolgens werd het manuscript letter per letter omgezet naar de getypte tekst. En gecorrigeerd, en gecorrigeerd,...


Then the script  was converted letter by letter to the typed text. And corrected, and corrected ...
Eerst werd de kwaliteit van de scans van het manuscript aangepast om de leesbaarheid te verbeteren.

First, the quality of the scans of the manuscript has been modified to improve readability.No comments:

Post a Comment