Thursday, December 23, 2010

Prettige feestdagen

Prettige feestdagen!!!!!!!!

(ben terug vanaf 08/01/11)

Merry Christmas and a happy new year!!!!

(will be back from 8 januari 2011)

Saturday, December 18, 2010

Full leather bindingJuist voor het einde van het Elsschotjaar bind ik de "Gedichten" van Elsschot in. Dit is een bibliofiele uitgave van Atelier Ganzeweide. Als boekbinder versnijd ik telkens weer met spijt mooie vellen geitenleer. De vorm van deze vellen zijn organische kunstwerkjes op zich. Voor de gedichten wou ik deze vormen behouden en een "volle lederen band" maken in de meest letterlijke zin van het woord. De blinddrukkaders staan voor de sobere en heldere stijl die Elsschot hanteert in zijn beschrijving van het leven.

Just before the end of the celibration year I bind the "Gedichten" by Elsschot. This is a bibliophile edition from Atelier Ganzeweide. As a bookbinder I cut with regret the beautifull hides of goatleather. The shape of this hides are artworks on his own. For binding this "Gedichten" I tryed to use the natural shape and make a "full leather binding" in the most literal sense. The blind impressions are a metaphor for Willem Elsschots the sober and clear style of writing.

Sunday, December 12, 2010

Making your own gilders tips.
Wanneer je "gilders tips" (de correcte vertaling is "bladgoudoplegger") wilt gebruiken (voor het aanbrengen van bladgoud) kun je de in de handel verkrijgbare "gilders tips" kopen. De prijs is nogal aan de hoge kant (min € 15 per tip), vooral als je grote oppervlakte wil vergulden en dus veel tips ( een tiental) nodig hebt. Er is ook manier om je eigen tips te maken (zie foto's boven). Je kan vrij gemakkelijk eekhoornstaart kopen ( €2 per staart , het wordt gebruikt voor "flyfishing"). Uit een staart kan je tussen de 2 à 4 tips maken (met wat PVA en bristol en een beetje handigheid).

When you using gilders tips, you can buy them in a shop. Because they are quit expensive (€ 15 especially when gilding big surfaces, you need a lot of them) it is cheaper to make your own tips. At shops for flyfishing you can buy squirrel tails (€2). You can easy make 2-4 tips from one tail (see pictures above).

Saturday, December 4, 2010

1,6 kiloHet afgelopen jaar zijn er weer heel wat boeken over boekbinden verschenen. Sommige ervan zijn minder goed, andere beter. Met kop en schouders boven alle anderen steekt het boek: " La Reliure, technique et rigeur" van Jacqueline Liekens. In dit lijvig werk ( 1,6 kilo zwaar, 407 p. en 340 verklarende afbeeldingen) beschrijft Jacqueline uitgebreid (en bijna zonder voorbehoud) de "Franse band", Chemise, Foedraal en overslagdoos. Ze grijpt daarbij terug naar de technieken van Tchékéroul, de Bellefroid en zoals deze aangeleerd werden in Terkameren. Dat de visie op het boekbinden daardoor verengt wordt tot zeer traditionele banden wordt met de glimlach vergeten doordat Jacqueline breekt met de traditie van stilzwijgen &"secrets d'ateliers" (een cultuur die nog veel heerst in besloten ateliers). Jacqueline kiest resoluut voor een moderne en open aanpak. De verklarende en verhelderende foto's nemen de lezer bij de hand en laten de verschillende handelingen uitgebreid zien. Dat het boek een referentiewerk zal worden staat nu al vast.

During the past year there are many books about bookbinding published. Some books are worse, others better. By far the best book is "La Reliure, technique et rigeur" of Jacqueline Liekens. In this voluminous work (1.6 kilo's, 407 p. and 340 explanatory illustrations) Jacqueline describes (almost without reservations) the "Passé carton ", "Chemise", "Etui" et "Coffret". She thereby engages back to the techniques of Tchekeroul, deBellefroid and La Cambre. That the vision of bookbinding shown in the book is a very traditional can easily forgotten because Jacqueline breaks with the tradition of silence and "secrets d'ateliers" (a culture that still prevails in many private studios). She resolutely chooses a modern and open approach. The explanatory and illuminating photographs take the reader by the hand and show the different stages. That the book will be a reference work has already been clear.

Saturday, November 27, 2010

Fabre & Fabre: Finally togetherTenslotte eindig ik deze "Fabre-reeks" met mijn aanvankelijke doelstelling: beide boekbanden samen. Met hun gelijkenissen maar ook met hun verschillen, hun eigenheid. Fabre's Book of Insects is ondertussen verzonden als mijn deelname aan de Xthe F.I.R.A. Internationaal Forum voor Kunstboekbanden dat in mei 2011 zal plaatsvinden. Voor meer informatie hierover kan men terecht op http://arabelgica.be

Finally in the Fabre-label my objective at the start. Both bookbindings together. With their similarities but also with their differences. Their individuality. Meanwhile Fabre's Book of Insects is send as my participation on the Xthe F.I.R.A. Internationaal Forum voor Kunstboekbanden. More information about the Xthe F.I.R.A. you can find on http://arabelgica.be

Sunday, November 21, 2010

Fabre: Finished binding
Afgewerkte boekband: Harmatan Oasis leder, met titel in gouddruk. Bij het openen van het boek verdwijnt de titel naar de binnenzijde en wordt dan zichtbaar aan de achterzijde van het boek. Blinddruk van florale motieven, dewelke donkerder worden naargelang ze dichter bij de rug liggen. Spiegels vervaardigd van schalmsel (zie "playing with paste). Partiële goudsnede (3 zijden).

Finished Bookbinding: Harmatan Oasis leather. titel in gold on the spine. When the book is opened, the titel disappeares and will be visible on the inside of the book. Blind impressions of floral motives (gettong darker on the spinearea). Paste-downs with leftovers from paring. Partially edge gilding.

Saturday, November 13, 2010

Playing with paste

De spiegels zijn gemaakt van schalmsel (leve de Brockman schalmmachine!). Eenvoudig doch mooi. Het schamsel verzadigen met bloempap, aanbrengen op een Japans papier, even persen en laten drogen.

The past-downs are made of leftovers of paring leather. Saturate with paste, gluing on Japanes paper, short nip in the press and drying. And ready.

Saturday, November 6, 2010

Shagreen & GaluchatVolgende stap: aanbrengen van het Shagreen (of Galuchat) leder. Een zeer mooi leder dat aan de "haarzijde" bestaat uit pareltjes (te vergelijken met het emaïl van tanden). Door deze parels is het leder zeer moeilijk te schalmen (en te verwerken). In Fabre's Book wordt het ingelegd in het bord alvorens het te bekleden.

Next step: putting on the Shagreen (or Galuchat) leather. It's a very beautifull leather with pearls on the "grain"-side. Because of these paerls it is difficult to pare. In this book the Shagreen is glued in a reseced area before the covering.

Sunday, October 31, 2010

Forwarding Fabre

De bindwijze voor het inbinden van Fabre's Book of Insects zal een "Single-Hinge"-binding zijn (Zie ook de label "Single Hinge binding" en "Single Hinge Binding: Lunel"). Deze bindwijze heeft enerzijds veel meer te bieden dan een traditionele bindwijze (ronding door de as, vloeiend openen van de borden, mooie opening van het boekblok). Anderzijds worden enkel "traditionele" materialen gebruikt voor de opbouw en afwerking (papier, karton, leder) zodat het als boek heel herkenbaar en handelbaar blijft. Boven is de onbeklede boekband afgebeeld.

The book will be bound as a Single Hinge Binding ( cfr. label: "Single Hinge binding" and "Single Hinge Binding: Lunel). This bindingtechnique has more advangates then the traditional bookstructures but by using only the usual materials (paper, board,leather) it is still very recognizable and manageable as a traditional book. Pictured above is the forwarded bookbinding.

Saturday, October 23, 2010

Fabre & Fabre

De kleinzoon van J.H. Fabre is de hedendaagse performer, theater-maker & kunstenaar Jan Fabre (zie: http://www.troubleyn.be ). Van Jan Fabre heb ik me dit boekje "Fabre's Book of Insects, Volume I " aangeschaft. Tussen 2 haakjes: er is nooit een Volume II verschenen. Maar dit terzijde.
Doel is nu om dit boek als "tweeling-boek" in te binden. Hiermee bedoel ik dat ik het zal inbinden naar zijn eigenheid, maar dat in beide boeken, indien ze naast elkaar staan, de "familiale" band toch duidelijk is,.... we zullen zien.

The Grandson of J.H. Fabre is the performer, theatre-maker and artist Jan Fabre (cfr: http://www.troubleyn.be ). Jan Fabre is the author of "Fabre's Book of Insects, Volume I" Btw, Volume II is never published.
My target is now to bind the book as a "twin" of Les Ravageurs. To bind the Book of Insects with his own individuality, but if you see them standing together as clearly "family" from each other.... we will see.

Sunday, October 17, 2010

Fabre


Dit boekje heb ik vorig jaar gekocht in Brussel. Het is een exemplaar van J.H. Fabre: "Les ravageurs" uit 1918. J.H. Fabre was een gerespecteerde schrijver/wetenschapper in de insectenkunde. Het boek is gebonden in schaapsleder met gevlekte kleuring en blinddrukken van allerlei insecten. De binding is waarschijnlijk gemaakt voor 1950 en door zijn uitvoering en platontwerp opmerkelijk.
Dit boekje is mijn inspiratiebron geworden voor mijn volgende project,.... Fabre's Book of insects

This book (that i bought a year agoo) is a copy of J.H. Fabre: "Les ravageurs" from 1918. J.H. Fabre was an well respected writer/scientist on entomology. The book is bound in sheepsleather with mottled handdying and stamps from several insects. This binding is from before 1950 and quit remarkable for the design.
This book has been my inspiration for my next project,..... Fabre's Book of insects.

Saturday, October 9, 2010

Alles over het vergulden: Finished binding

Afgewerkte boekband. Op dit moment is het boek op weg naar The National Library of Scotland voor deelname aan de Elizabeth Soutar Bookbinding Competition 2010.

Finished binding. At the moment the book is on his way to The National Library of Schotland as my entery for the Elizabeth Soutar Bookbinding Competition 2010.

Sunday, October 3, 2010

Alles over het vergulden: building up designs

Het vervaardigen van mijn boekbanden ........(is het een "handgebonden boek? (craft) "designboekband" (design) of een "kunstboekband" (art)? Ik kan mij wel vinden in de visie van Philip Smith die de "creative maker" als een versmelting van designer, artist & craftsperson beschouwd). Het vervaardigen dus van persoonlijk boekbanden is voor mij een procesmatig gegeven. Voor ik aan zulk een boek begin bepaal ik eerst het concept: kleurgebruik, materiaal, technieken, bindwijze,....Doorheen het binden wordt dit concept verder uitgewerkt, opgebouwd en verfijnd. Ik werk dus nooit een ontwerp voor het binden uit maar laat het groeien tijdens binden zelf. Hierdoor ontstaat een voor mij vruchtbare wisselwerking met het boek en de gebruikte materialen. In bovenstaand ontwerp ben ik uiteindelijk gekomen tot het gebruik van de strucuur van oksels en liezen van het kangeroe leder.

When making my bookbindings...... (is it "handbookbinding" (craft), "designbookbinding" (design) or bookbindingart (art)? I agree with Philip Smith who says that the "creative maker" is a mix of the designer, artist and craftsperson.). So, when making my bookbindings this is a process on his own. Before i start on such a book i clear out the concept: colours, materials, (binding-) techniques,... Through binding the book i work out, build up, refine this concept. I just let it grown when binding.

Saturday, September 25, 2010

Water
Na een afwezigheid van bijna 2 jaar heb ik deze week mijn bijdrage aan de Designer Bookbinders International Competition 2009 mogen ontvangen. Het boek was geselecteerd voor de bijbehorende tentoonstellingen (Bodleian Library, Oxford 2009; Boston Public Library, Boston 2009; Bonhams & Butterfields, San Fransico 2010 & Grolier Club, New York 2010).
Het wedstrijdboek "Water" werd ingebonden op volgende wijze: de katernen werden genaaid op een kangoeroe-concertina rug. Het boek is bekleed met palladium (zie variations on gold finishing 1) verzonken delen en verschillende handgekleurde panelen van Amerikaanse Bizon-leder. Palladium kopsnede van de illustratie's. Perkamenten titelstrip.

After an absence of two years, this week my book for the Designer Bookbinders International Competition 2009 did arrived. My book was selected for the exhibition tour (Bodleian Library, Oxford 2009; Boston Public Library, Boston 2009; Bonhams & Butterfields, San Fransico 2010; Grolier Club, New york 2010).
The book " Water" was bound with an kangaroo-concertina spine. It is covered with recessed area's of paladium and piece's of handcollered American Buffalo leather. The illustrations have an palladium edge gilding. Vellum titelpiece.

Sunday, September 19, 2010

Variations on gold fininshing 3
Na enkele probeersels met verschillende klassieke en minder klassieke "glaires" is de (voor mij ) meest aangewezen "glaire" Fixor van Relma. Omdat ik gepland had een vergulde onderlaag in mijn "alles over het vergulden"-boekje te gebruiken, pas ik deze methode (glaire, bladgoud, hitte en een weinig druk) toe op een stuk kangoeroeleder.

After some experiments with (more or less traditional) glaires i decide to use "fixor" from Relma. I had planned to use a gilded groundlayer for the "alles over het vergulden" book, so i used this variation on some kangarooleather to be used on that book.

Sunday, September 12, 2010

Variations on gold fininshing 2GOLD FOIL
Recently i have made some experiments of variations on gold finishing. You can also find a very intresting article in "The bone folder: volume 6, number 1, fall 2009" called "Surface Gilding" by James Reid-Cunningham. For these kind of surface gilding (on leather) you need always to aply heat (like the traditional gold finishing). I use the tacking iron (see picture above). The easiest way to do surface gilding is to use gold foil. Next week i wil show the results of my experimenting with the traditional glaires.

GOUDFOLIE
Recent heb is enkele "verguld-experimenten" gedaan. Een zeer interessant artikel vindt men in het tijdschrift: "The Bonefolder: volume 6, number1, fall 2009" Het artikel is getiteld "surface gilding" en geschreven door James Reid-Cunningham. Deze technieken waren vooral populaire bij het vergulden van grote oppervlakten bij Art Deco boekbanden. Men verguld steeds met behulp van warmte (zoals bij het traditioneel vergulden). Hierbij gebruik ik een "tacking iron" zoals hierboven afgebeeld.
De eenvoudigste manier van surface gilding is met gebruik van (de restjes) goudfolie. (zie boven).
Volgende week zal ik de resultaten van mijn experimenten met de traditionele "glaires" laten zien.

Saturday, September 4, 2010

Variations on edge gilding 8Edge gilding with an heated silicone roll and genuine gold foil. Easy, fast and always good.

Sneevergulden met een verwarmde silicone rol en "echt goudfolie". Gemakkelijk, snel en altijd goed. Snede afgewerkt met afwisselend goud- en ivoorsnede .

Monday, August 23, 2010

Programma workshops 2011

PROGRAMMA WORKSHOPS 2011

2daagse workshop: Introductie in klassiek en hedendaags sneevergulden

Inhoud:

Klassiek sneevergulden (volgens de methode van Julian Thomas (U.K.))
Hedendaags sneevergulden (volgens de methode van Peter Geraty (U.S.A)).
Mozaïek goudsnede (mijn persoonlijke variant van de hedendaags methode).
Vergulden van schepranden.

Practische info:
 • Voor afbeeldingen over de verschillende technieken: zie label variations on edge gilding.
 • Datum: zaterdag 12 februari en zaterdag 19 februari 2011 van 9.30 tot 17.30 uur.
 • Plaats: De Wieuw. Scheldestraat 59, 2000 Antwerpen. http://www.dewieuw.be
 • Prijs: 125 euro
 • Inschrijven: toonvancamp@gmail.comWorkshop Cockrambinding

Tijdens deze workshop wordt de Cockrambinding aangeleerd. Voor een uitgebreid overzicht van deze binding zie label: Cockrambinding.
De workshop heeft de vorm van "begeleid zelfstandig leren". De workshop omvat 9 contacturen. Deze contacturen worden in drie delen van 3 uur gebundeld.

Deel 1:
 • In groep bespreken van de boeken van de deelnemers.
 • Demonstratie van de verschillende stappen van de student.
 • De deelnemers krijgen d kans om deze stappen thuis en op eigen tempo uit te voeren, met ev. feedback.
Deel 2:
 • In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback.
 • Demonstratie van de volgende stappen door de docent.
 • De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met ev. feedback.
Deel 3:
 • Idem als deel 2.
Praktische info:
 • Deelnemers schrijven zich in en wanneer een groep volledig is worden data en uren in onderling overleg afgesproken. Deze kleinschalige workshopsvorm wordt zo volledig op maat van de deelnemers afgestemd.
 • Plaats: Antwerpen.
 • Prijs: 150 euro
 • Inschrijven: toonvancamp@gmail.comWORKSHOP: SINGLE HINGE BINDING

Tijdens deze workshop wordt de "Single Hinge Binding" aangeleerd. Voor een uitgebreid overzicht van deze binding zie label: single hinge binding.
De workshop heeft de vorm van "begeleid zelfstandig leren". De workshop omvat 9 contacturen. Deze contacturen worden in drie delen van 3 uur gebundeld.

Deel 1:
 • In groep bespreken van de boeken van de deelnemers.
 • Demonstratie van de verschillende stappen van de student.
 • De deelnemers krijgen d kans om deze stappen thuis en op eigen tempo uit te voeren, met ev. feedback.
Deel 2:
 • In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback.
 • Demonstratie van de volgende stappen door de docent.
 • De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met ev. feedback.
Deel 3:
 • Idem als deel 2.
Praktische info:
 • Deelnemers schrijven zich in en wanneer een groep volledig is worden data en uren in onderling overleg afgesproken. Deze kleinschalige workshopsvorm wordt zo volledig op maat van de deelnemers afgestemd.
 • Plaats: Antwerpen.
 • Prijs: 150 euro
 • Inschrijven: toonvancamp@gmail.com


Wednesday, August 18, 2010

Alles over het vergulden: before covering


After trimming the spine and sanding the boards, the book is now ready for covering. In this case i will do some surface gilding and underparing .

Na het bijsnijden van de valse rug en het schuren van de borden is het boek klaar om te bekleden. Voor het bekleden zal ik leder gebruiken met "surface gilding" en "underparing" Daarover later meer,.....

Saturday, August 14, 2010

workshops lente en zomer 2011

Binnenkort zal het programma van de workshops voor de lente en zomer 2011 concreet worden.
Er zal een workshop sneevergulden zijn en korte cursussen "single hinge binding" en "cockrambinding".
Later volgt concrete info.
Geïnteresseerden kunnen altijd een mailtje sturen zodat ze zeker gecontacteerd worden.

Sunday, August 8, 2010

Alles over het vergulden: Spine
Glueing the spine on the hollow with PVA. Sounds simple but there are litle trics to made a perfect smooth spine. Some trics are on the pictures above.

Aanbrengen van de rug op de huls. Het klinkt eenvoudig maar er zijn enkele trucjes om een perfecte rug te maken. Veel voorkomend problemen zijn "een schans" (de rug die opwelt) ter hoogte van kop en staart en een niveauverschil aan de overgang tussen rug en bord. Sommige trucs zijn boven afgebeeld.