Saturday, December 29, 2012

Sunday, December 23, 2012

The Dwarf Empire: Gold FinishingEen latere versie  werd verguld met een messing cliché. Eveneens met de grote Krause verguldpers. Het voordeel hiervan is dat de betiteling in exact dezelfde vorm, grote en lettertype kan uitgevoerd worden als het titelblad van het boek zelf.

A later version was gilded with a brass plate dye. This was also done with my Krause press. The advantage is that the letters of the gilding have exactly the same form, font  as the title page of the book itself.
Een voorbeeld van de losse balancierletters.

An example of the loose gildingletters.Het titelvergulden  ("goud op goud") werd in de eerste reeks vervaardigd met beschikbare messing letters uit mijn atelier vervaardigd.

The title gilding ("gold on gold") was  for the first series of books manufactured with brass letters available from my studio.

Sunday, December 16, 2012

The Dwarf Empire: Forwarding and covering


Bekleed exemplaar.
Covered binding.

Achterzijde.
Backside.De boeken werden vervolgens voorzien van omslag en bekleding,.. Goud,.. veel goud was het centrale thema. De verschillende variaties in afwerking komen laten nog aanbod. De grote hoeveelheid  opvulkarton die reeds zichtbaar zijn geeft al een aanwijzing.

The books were then provided with boards  and covered, Gold, .. much gold was the central theme. The variations in finishing are yet to offer. The large amount "filling board"  visible already gives a clue.

Sunday, December 9, 2012

The Dwarf Empire: Edge gilding

Variant A: Vergulden van de kopsnede.
Variant A:  Gilding the topedge.Variant B: Het vergulden van de genaaide rug. De 4de zijde van een boek.
Variant B: The gilding of the spine. The "fourth edge" of a book.Variant C: Sneevergulden aan kop-, voor- en staart snede.
Variant C:Gilding the top-, fore- and bottomedge

Dit boek heeft zoals vorige keer vermeld doorheen het proces 3 uitvoeringen gekend. Dit vindt je ook terug in het sneevergulden.
This book has been made, as mentioned last time, in 3 different versions. This is also reflected in the edgegilding.

Sunday, December 2, 2012

The Dwarf Empire: Sewing


Genaaide boekblokken.
Sewn book blocks.De kleur van de naaidraad  werd aangepast aan de foto's van elke pagina.
The color of the sewing thread was adapted to the pictures of each page.Een van de dingen die ik het laatste jaar veel doe is het werken in opdracht. Je krijgt hier minder ruimte maar dit wordt gecompenseerd door ideeën en toepassingen waar je zelf nooit op zou komen.   Deze reeks is een samenvatting de verschillende boeken die ik voor fotografe Sanne De Wilde heb gebonden. Haar werk kan je terugvinden  op http://www.sannedewilde.com/
Haar project "The Dwarf Empire" kan je zien op: The Dwarf Empire
In het totaal zijn er slechts 8 exemplaren gemaakt van dit boek, toch zijn er 4 verschillende versies en uitvoeringen. Doordat werken voor/met haar gelijk staat met een enorme veelheid van ideeën zijn 4 verschillende uitvoeringen eigenlijk nog weinig.

One of the things I do is a lot the last year working on commission. You will get less space but this is compensated by ideas and applications that you yourself would never come. This series is a summary of the various books I've bound photographer Sanne De Wilde. Her work can be found on  http://www.sannedewilde.com/

Her project "The Dwarf Empire" can be seen at:
The Dwarf Empire

In total there are only 8 copies made ​​of this book, yet there are 4 different variations on the binding of them. Because working for / with Sanne this is equivalent with a huge variety of ideas  so 4 different variations are at the end really little.

Sunday, November 25, 2012

Workshop Engels vergulden


IJverige cursisten aan het werk.
Eager students at work.


Enige ironie is nooit ver weg.
Some irony is never far away.

 De resultaten  van de cursisten van enkele oefeningen.
 The results of the students of some exercises

Dit weekend heb ik  een intensieve  2 daagse workshop' Engels Vergulden' gegeven. Deze vond plaats in en voor de cursisten van  de afdeling boekkunst van de Academie Berchem.  Zie ook: http://www.academieberchem.be/boekkunst.htm
Docente aan deze afdeling is Katja Clement. Zie ook: http://www.handboekbinderijclement.nl/


This weekend I did give a intensive 2 day workshop 'English Gilding'. This took place in and for the students of the department Bookart of the Academy Berchem. See also 
:http://www.academieberchem.be/boekkunst.htm
Lecturer at this department is Katja Clement. See also:
http://www.handboekbinderijclement.nl/

Sunday, November 18, 2012

Edge gilding: Why not gilding the back of th book?


Een vergulde boekrug,....  als start-off van "The Dwarf Empire"

A gilded back of a book,... as start-off for 'The Dwarf Empire"Sunday, November 11, 2012

Non-adhesive bindings : buttonhole stich


Mijn  favoriete bindwijze is de buttonholebinding. De naaidraad, waarmee de katernen genaaid worden maakt tegelijk de verbinding de omslag. Afgewerkt in 1000 seconden.

My favorite method of binding the buttonhole binding. The sewing thread, makes  at the same time the connection  with the cover. Finished in 1000 seconds.Erg populair bij veel  binders en vooral erg gemakkelijk en snel te maken zijn de lijmloze bindingen. Er zijn genoeg beschrijvingen te vinden op het net. Het referentie werk in deze in Non-adhesive bindings van Keith Smith.

Very popular with many binders and mostly very easy and quick to make  are the non-adhesive bindings. There can be  plenty of descriptions found on the net. The referencework  for this kind of bindings is " Non-adhesive binding" of Keith Smith.

Sunday, November 4, 2012

Tools: A nice little thing.


 


Bovendien is het uit messing zodat het bijsnijden van een beklede hoek er ook mee gedaan kan worden.

Moreover, because it is made of brass makes it possible to cut directly the covered corners.


 


Ik gebruik het voor mijn het markeren van hoeken. Doordat het onderste deel verschuifbaar is kan ik elke gewenste maat instellen. Zeer handig voor serie werk.

I use it for marking my corners. Because the lower piece is movable I can set any size of corner. Very convenient for serial work.
Zeer handig is dit naamloos instrument.   Als iemand de naam kent mag men het altijd laten weten.

Very useful is this nameless tool. If anyone knows the name of it, you can always let me know.

Sunday, October 28, 2012

Workshop by Edgard Claes: Finished binding


Enkele beelden van mijn afgewerkte boekband.

Some impressions of my finished binding.

Sunday, October 21, 2012

Workshop by Edgard Claes: some impressions of the process

Enkele impressies van het werkproces. Indien je meer over deze bindwijze wil weten kan ik je aanraden om ook een workshop by Edgard Claes te volgen.

Some impressions of the work in progress. If you wants to know more about this binding method   I can  suggest you also to follow a workshop by Edgard

Saturday, October 13, 2012

Workshop by Edgard Claes: Bradel à la Otto Dorfner


Mijn werkplek gedurende deze week. De rommel is mijn handelsmerk.

My workbench during this week. The mess is my trademark.
De boekbinderij.

The bindery.

De toegangspoort tot het klooster, met op de achtergrond de tot boekbinderij omgebouwd varkensstal.

The gateway to the monastery, with at the background to piggery converted to  the bindery.


 De oude visvijver in de kloostertuin.
  
The old pond in the monastery garden.


Deze zomer was ik in de gelegenheid om  een opleiding van een week te volgen bij Edgard Claes. Deze vond plaats in het Kruisherenklooster te Sint Agatha (NL)  bij Edgard Claes.

Last  summer I had the opportunity to  get weeklong training course given by Edgard Claes. It was given  at the Crosier Monastery in St Agatha (NL).

Friday, October 5, 2012

Belgische Efemere tentoonstelling


http://www.wittockiana.org/images/wittockiana_home_fb_link.jpg

                                                                                                    

Belgische Efemere tentoonstelling
op zondag 21 oktober 2012 van 10u00 tot 13u30.

Een twintigtal boekbinders en boekbindsters - allen Belg of gestudeerd in België - zullen in toonkast en op tafel hun recente werken aan het publiek voorstellen.

De Franse boekbindster Annie Boige fungeert als eregast.

Bibliotheca Wittockiana zal op deze dag de volgende gasten onthalen: Françoise Bausart, Louise Bescond, Jan Camps, Brigitte Chardome, Rose-Marie Dath, Ingela Dierick, Liliane Gérard, Clara Gevaert, Anne Goy, Denis Grégoire, Michèle Grosjean, Junko Hayashi, Hugo Liesen, Gina Pimparel, Pascale Sarlet, Toon Van Camp, Véronique Van Mol, Marie-Joëlle de Villenfagne.

                                                                                                    

Op zondag 21 oktober 2012 zal ik deelnemen aan deze editie van Efemere. Een 5tal boekbanden zullen me vergezellen.

On Sunday, October 21, 2012 I will participate in this edition of Ephemera. Five bindings will accompany me.

 Info :http://www.wittockiana.org/


Sunday, September 30, 2012

Rebacking: Finished binding
Herstelde rug.
Leather spine.


Herstelde schutbladen
Restored paste-down


Achterzijde
Back

Voorzijde
Front

Afgewerkte band: enkele foto's.
Finished book: some pictures.