Monday, December 26, 2011

Prettige Feestdagen


Prettige Feestdagen !!!!!!!!!!!!!!!!!

Happy Holidays !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Volgende post op  15 januari 2012 - Next post at 15 Januari 2012

Sunday, December 18, 2011

Best book about bookbinding 2011: Micheline de Bellefroid 1927-2008
"Micheline de Bellefroid, 1927-2008" is verschenen bij Musée royal de Mariemont, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
In het boek zijn naast  enkele studies, persoonlijke herinneringen van vrienden en collega's ongeveer 50 banden weergeven. Deze banden worden telkens vergezeld van soms verschillende ontwerpen en voorstudies. Micheline is ook bekend van het ontwikkelen van kromekote, een papier decoratietechniek en was een van de eerste boekbinders die computers gebruikte bij het ontwerpen van een band.
Dit boek is een prachtig standaardwerk. Te verkrijgen in losse katernen of in gebonden versie.

Voor meer info zie http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9368
De tentoonstelling loopt nog tot februari 2012


"Micheline de Bellefroid, 1927-2008" was published by Musée Royal de Mariemont, for the exhibition at the museum.

The book contets some studies, personal memories of friends and colleagues  and about 50 bookbindings shown. These bookbindings are always accompanied by some different designs and studies. Micheline is also known for developing "kromekote", a paper decoration techniques and was one of the first bookbinders that used computers for making the designs.

This book is a beautifull referencework. Available in loose quires or in bound version.

For more information see http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9368

The exhibition runs until February 2012

Sunday, December 11, 2011

A knight of the folding-stick: designVan deze plaat werd vervolgens de bovenste laag hout verwijderd zodat een ruwe houtstructuur zichtbaar werd.

Of this plate was the wooden toplayer removed so that a crude wooden structure became visible.


De multiplex plaat werd verzaagd.

The plywood board was sawed.

 
De structuur ervan werd geïnterpreteerd en er werd opgenomen in het ontwerp

Its structure was interpreted and it was incorporated into the designAls uitgangspunt voor het ontwerp van dit boek ben ik uit gegaan van de "houder" die gebruikt wordt om de rug van een boek te vergulden.

As a starting point for the design of this book, I used  the "holder" that is used to gild the back of a book.

Sunday, December 4, 2011

Bijzondere boekbanden / Some bookbindings.Raamtentoonstelling: Bijzondere boekbanden / Some bookbindings.

Wanneer: van 3 december 2011 tot en met 1 januari 2012.
Te bezichtigen:  7 dagen op 7.
Waar:  Lange Koepoortstraat  60, 2000 Antwerpen.

In  het winkelraam van voormalige boekbinderij Folio Verso in de Lange Koepoortstraat zijn in de maand december  7 boekbanden te bezichtigen. Alle banden zijn gebonden tussen  2009 en 2011 door handboekbinderij Toon Van Camp.  De boekbanden onderscheiden zich stuk voor stuk door hun bindstructuur. Bij de ene boekband worden oude bindwijze op vernieuwende wijze geïnterpreteerd en bij de andere boekband worden dan weer totaal nieuwe bindstructuren geïntroduceerd.  De afwerking van de boekbanden zich door het veelvuldig gebruik van exotische leersoorten en edele metalen. Alle tentoongestelde boeken zijn te koop.


Window Exhibition: Bijzondere boekbanden / Some bookbindings.
 
When: December 3, 2011 until January 1, 2012.
To be seen: 7 days on 7.
Where: Lange Koepoortstraat 60, 2000 Antwerp.

 In the shop window of the former bookbindery Folio Verso at the  Lange Koepoortstraat are  in the month of December 7 bindings on display. All the books are bound between 2009 and 2011 by handboekbinderij Toon Van Camp. Each of the bindings  distinguished by their bindingstructure. In some bookbindings traditional bookbindingtechniques are innovatively interpreted and the other bindings there are introduced totally new binding structures. The finishing of bookbinding by the frequent use of exotic leathers and precious metals.  All books are exhibited for sale.

Sunday, November 27, 2011

A knight of the folding-stick: sewing


Voor het naaien hebben we 3 dingen nodig: het boekblok, de concertina en ramilinten. Het naaien gebeurd in dit geval zonder naaibank.

To sew, we need three things: the bookblock, the concertina and ramitapes. Sewing is done in this case without sewingframe.

Sunday, November 20, 2011

A knight of the folding-stick: making the concertina

 Binnenzijde van de concertina. Bugra zichtbaar.

Inside  view of  the concertina with Bugra visible. Gevouwen concertina. Buitenzijde met gekleurd Japans papier.

 Folded concertina. Outside view with colored Japanese paper. Het vouwen van de concertina. Hiervoor gebruik ik graag dit kleine hulpmiddel.

The folding of the concertina. For this, I like this little tool.

In deze reeks wordt het boek: "The Poetical Vagaries of a knight of the folding-stick of Paste-Castle" ingebonden. Een prachtig titel voor een prachtig boek. Voor de concertina is gebruik gemaakt van een Bugra-papier. Op dit papier is een "frottage" aangebracht van hout. Op de andere zijde worden stroken van Japans papier aangebracht.

In this label, the book "The Poetical Vagaries of a Knight of the Folding-Stick or Paste-Castle"  will be bound. A wonderful title for a wonderful book. For the concertina a Bugra paper was used. On this paper is a "frottage"  ​​of wood printed. On the other side there are strips of coloured Japanese paper.

Sunday, November 13, 2011

Personalizing your commercial printing
Als tussendoortje: enkele voorbeelden van het personaliseren van bestaand drukwerk: agenda's, planners, schetsboeken, dagboeken enz
Volgende week start een nieuw project: een experimentele "rod"-binding.

As a trifle: a few examples of personalized books: calendars, planners, sketchbooks, diaries etc.

Next week starts a new project: an experimental "rod"-binding.

Saturday, November 5, 2011

Edgard Claes: Künstlerische Bucheinbände in Polycarbonat


Vooraanzicht.

Front view.


Kangoeroe leder. Handvergulden van de cirkels (ik heb ze niet geteld, maar het zijn er veel). Surfacegilding met tinten. Titelvergulden op de naaibanden.

Kangaroo leather. Handgilding of the circles (I have not counted them, but there are many). Surfacegilding with shades. Gold title on the sewing tapes. Enkele gaten voor een goede verluchting.

Some holes for  a proper ventilation
Doublures van ruwe surface gilding met vlakken surface gilding die doorlopen vanuit de voorkant van de omslag.

Pastedowns of rough surface gilding and gilded  surfaces that extend from the front of the cover.Ik heb juist ontdekt dat dit mijn 100ste post is op mijn blogje. Dat betekent dat we a rato van 1 post per week toch al 100 weken bezig zijn in boekbindland. En voorlopig is er nog inspiratie genoeg om op dezelfde weg verder te gaan.

Bovenstaand boek is een Single Hinge Binding. Het boek is het zeer goede boek van Edgard Claes, over zijn innovatieve bindwijze. Het ontwerp van de  boekband is een reactie op vele hedendaags boekbanden waar subtiele aardse tinten en zachte pastelkleuren overheersen. Aan dit boek vind je 2 uitgesproken kleuren en veel, heel veel bladgoud, en weinig subtieliteit. Uiteraard mag een gouden snee niet ontbreken.

I just discovered that this is my 100th post on this blog. That means we have, a rate of 1 post a week, already spent 100 weeks in the world of bookbinding. And there is inspiration enough to continue on that course.

 The above book is a Single Hinge Binding. The book is the very good book by Edgard Claes about his innovative method of binding. The design of bookbinding is a reaction on the many contemporary bindings where earthy tones and soft pastel colors dominate. This book contains two distinct colors and lots, and lots of gold leaf. Of course there is also edge gilding.

Sunday, October 30, 2011

Socotra by Claudius SchulzeDeze zomer publiceerde fotograaf Claudius Schulze zijn eerste prachtige boek.  Van de oplage van 500 genummerde exemplaren zijn er nog een aantal ongebonden sets te koop. Haast is geboden, het boek is bijna uitverkocht.
Voor meer info zie:

This summer, photographer Claudius Schulze published his first and  great book. From the edition of 500 numbered copies, there are a number of unbound sets for sale. Just rush to buy the book .

For more information see:


Het inbinden van het boek zal begin 2012 te volgen zijn op deze blog onder het label "Socotra".

The binding of the book you can follow in the beginning of 2012 on this blog under the label "Socotra"

Saturday, October 22, 2011

Passé-carton/Franse band: Finished Binding

Om dit project af te ronden: enkele foto's van de afgewerkte band.

In order to complete this project: some pictures of the finished binding.Sunday, October 16, 2011

Passé-carton/Franse band: gilding and leather hinge

Geplaatst scharnier.
Applyed hinge.


Aanbrengen lederen scharnieren: voorbereiden van het scharnier.

Apply leather hinges: preparing the hinge.


Ook de titel wordt in gouddruk aangebracht. Alle verguldwerk wordt met echt goud uitgevoerd.

The title is gilded. All gilding is done with genuine gold.Het verguldwerk voor dit boek is vrij sober. Naast de ribben wordt er een gouden lijntje gedrukt.

The gilding for this book is quite simple. Besides the bands, a golden line added.Nadat het leder gedroogd is wordt het boek voorzichtig geopend.

After the leather is completly drie, the book is opened carefully.

Saturday, October 8, 2011

Nieuwe website / New website

Neem een kijkje op mijn nieuwe website:

Met enige trots kan ik u mijn spiksplinternieuwe website voorstellen:
http://www.boekbinderij-vancamp.be
Je kan hier terecht voor algemene informatie over mijn boekbinderij
Uiteraard blijft mijn blog wekelijks geupdated met mijn verschilende projecten.
Visit my new website:

With some pride I  present you my brandnew website:
http://www.boekbinderij-vancamp.be
Here you can find general information about boekbinderij Toon Van Camp. Of course, my blog will be still updated  every week with views of  severals projects.


 

Sunday, October 2, 2011

Passé-carton/Franse band: Covering


Mission completed: bekleed boek, met het leder nog vochtig.

Mission completed: covered book, with the leather is still damp.


To coiffe or not to coiffe.


Het scherp zetten van de ribben, met het boek in een vals foedraal. Nadien wordt de ribbentang bovengehaald om ze nog beter scherp te zetten.

The "sharpening" of the bands, with the book in a "false case". Then the bandnipper is used to put them even more sharply.

Het leder pas aangebracht.


The leather just applied.

Voor een Franse band gebruik ik zeer graag  het hoogwaardige Oasis geitenleder van Harmatan
( http://www.harmatan.co.uk/ ). Voor dit groot boek heb ik een vel buiten formaat  aangeschaft, een reuzegeit.
Voor de doublures gebruik ik hier een handmarmer van Antonio Vélez Celemin  (http://www.antoniovelezcelemineningles.blogspot.com/) Een buitengewoon getalenteerde marmeraar uit Spanje.

For the Passé-carton, I really like to use high uality Oasis goatleather of Harmatan
(Http://www.harmatan.co.uk/). For this book I have ordered a skin of a giant goat.
For the pastdown and flyleaves I use a handmarble of Antonio Vélez Celemin (http://www.antoniovelezcelemineningles.blogspot.com/) An exceptionally talented artist from Spain.

Sunday, September 25, 2011

Passé-carton/Franse Band: Sanding & bandsHet plaatsen van de valse ribben.


Putting on the false bands.Bovenaanzicht met kaphoekjes.

Topview with back cornering.


Geschuurde borden. Let op de mica plaat: een zeer efficiënte alternatief voor de valse katernen. Zie ook de Cockrambinding.

Sanded boards. Notice the mica plate: a highly efficient alternative to the fake signatures. See also Cockrambinding.
 

Het schuren van de borden: schuren en schuren en nog eens schuren,.....

Sanding the boards: sanding and sanding and sanding again,.....

Sunday, September 18, 2011

Passé-carton/Franse Band: Putting on the back.De bristolrug wordt rechtstreeks op de rug van het boek gekleefd.

The spine-piece is stucked directly on the back of the book.
Voorgevormde bristol rug.

Preformed bristol spine-piece. 

Uitvlakken van de rug met Japans papier en warme lijm.

Flattening of the spine with Japanese paper as a filler and hot glue.


 

 Afwerken van de rug: Kolven van de rug.

Finishing the spine: Smoothing the spine of the book.

Sunday, September 11, 2011

Passé-carton/Franse band: putting on the boards

 
Boek met aangehechte borden.
Book with attached boards.

Even persen met het bord tussen 2 zinken platen.

A quick pressing with the boards between two zinc plates. 
Twee bristols worden toegevoegd.
Two Bristols are added.
 
 
 
Aanhechten van de borden: 
De touwen worden door het bord geregen en verzadigd met bloempap.

Attaching the boards:
The cords are threaded through the boards and saturated with glue​​.