Sunday, January 27, 2013

Binding my William: Mounted etchings 
Daarom kies ik hiervoor het toevoegen van een dubbel gevouwen papier (katern) waarop de etsen gemonteerd worden. Dit wordt gedaan voor alle 9 stuks. Door deze toevoeging behouden ze meer hun eigenheid, hebben ze meer ruimte, en geeft dit meer rust aan het boek. De toegevoegde katernen met gemonteerde etsen, worden op hun originele plaats meegenaaid in het boek.
 
In this case I choose therefore, for the addition of a double-folded paper (section) in which the etching is mounted. This is done for all nine pieces. With this addition, they retain more of their individuality, they have more space, and gives more peace to the book. The added sections with mounted etchings are sewn in their original place between the text.De etsen zijn gedrukt op enkele bladen Arches en zitten los tussen de ongebonden tekst.  Een voor de handliggende oplossing voor het binden zou kunnen zijn dat de etsen op "oortjes" worden gemonteerd en zo meegenaaid in het boekblok. Een nadeel hiervan is dat de eigenheid van de etsen dan verloren dreigt te gaan. De oortjes geven dikwijls een wat geforceerde opening en de confrontatie van het grafische met de tekst lijkt te druk.

The etchings are printed on single sheets of Arches and put loose between the unbound text. An obvious solution for the binding of them could be that the etching are mounted on "ears" and so sewn with the bookblock. A disadvantage of that is the nature of the etching than to be lost. The ears are visble and very often ther is a forced opening. Also the confrontation of the graphic part with the text seems too busy.

Sunday, January 20, 2013

Binding my William: The bookMijn oog viel op een prachtige uitgaven van King Lear  door de Circle Press, met negen originele etsen van Christopher Kent. Ondanks het feit dat het boek al van 1973 stamt, is het nog steeds betoverend mooi. Het papier, de druk, de bladspiegel en niet te vergeten 9 schitterende etsen,.. Alles aan dit boek is schitterend uitgevoerd,.. nu nog een passende binding.

My eye fell on a beautiful edition of King Lear by the Circle Press, with nine original etchings by Christopher Kent. Despite the fact that the book is already dating from 1973, it is still enchanting. The paper, the printing, the layout and not to forget 9 amazing etching, .. Everything about this book is beautifully done, .. now an appropriate binding.


In de aankondiging van de International Bookbinding Competition 2013 was het volgende te lezen:
In the announcement of the International Bookbinding Competition 2013 you could read the following:

It is with great pleasure that Designer Bookbinders announces the 2nd International Bookbinding Competition in association with Mark Getty and the Bodleian Libraries, Oxford. There will be no ‘set book’. Instead the competition will have the theme of Shakespeare. The binder may choose any edition of Shakespeare’s work in any language. They can choose his dramas, his poetic works, a single play or a collected volume, or a text relating to his life and work.
More/Meer info:
http://www.designerbookbinders.org.uk/competitions/dbibc/2013/international_competition2.html

Ik moest dus op 'jacht' gaan naar een eigen boek,...
So I had to "hunt" my own book, ...

Sunday, January 13, 2013

Empty Thoughts by Pascale De Backer

Het eindproduct.
The final product.
Voor designster Pascale De Backer maakte ik onlangs een onderdeel van haar ontwerp: Empty Thoughts". De boeken voor deze tafel werden speciaal aangepast zowel visueel als structureel opzicht.
For designer Pascale De Backer I made recently a part of her design: "Empty Thoughts ". The books for this table were adapted both visually and structurally.

Voor meer info over haar werk:
For more information about her work:
http://www.pascalina.be/

& Empty Thougts


http://www.pascalina.be/?portfolio=empty-thoughts-7


Empty Thoughts   is te zien op:
You can see Empty Thoughts at:


Meet my project Paris – 18-22 january 2013
Le Lieu du Design - 74 rue du Fbg St Antoine 75012 PARIS - Underground station: Bastille
http://www.meetmyproject.com/Sunday, January 6, 2013

The Dwarf Empire: Finished bindings
Variant C: enkele impressies
Variant C: some impressions

 
De binding herbergde een dvd, een affiche, een miniboekje, postkaarten en een brochure. In deze variatie werd ook het boekblok opgesplitst en kun je een deel van het boek eruitnemen en bekijken als een apart boek.

The binding harbored a DVD, a poster, a booklet, postcards and a brochure. This variation you can split a part of the book, take it out and view it as a separate book.De eerder genoemde variant A: hier bekleed met een matgoud.
The aforementioned variant A: here lined with pale Gold


Deze variant heeft een zeer vlakke opening van het boekblok.
This variant has a very smooth opening of the book block.


De eerder genoemde Variant B; een soort koptische binding met een vergulde rug.
The aforementioned variant B, a kind Coptic binding with gilt spine.Tenslotte een overzicht van de verschillende bindvariaties. Hopelijk zie je door het bos de bomen nog.
Finally, an overview of the different binding variations.