Sunday, December 6, 2015

Best book about Bookbinding 2015: some pioneering workDit  boek is de publicatie van de thesis van Karin Scheper. Het is de eerste uitgebreide publicatie  die de ontwikkeling van de boekbindtechnieken beschrijft in de wereld van het islamitische boekbinden.
Deze studie heeft plaats gevonden ahv boeken uit de uitgebreide collectie van de Universiteit van Leiden.
In een eerste hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken beschreven mbt de studie van deze banden.
Vervolgens zijn meer dan 1000 banden bestudeerd en worden observaties beschreven. Dit hoofdstuk is The Anatomy of the Islamic Codex.
Daarna volgt er een doorgedreven studie van de historische bronnen en beschrijvingen ervan.
Kortom een prachtig boek waarin veel ongekende paden worden bewandeld en zeker een aanrader voor elke boekbinder.


This book is the publication of the thesis Karin Scheper. It is the first comprehensive publication that describes the development of the bookbinding techniques in the world of Islamic bookbinding.
This study took place on books from the extensive collection of the Leiden University.
In the first chapter the present state of research is described with respect to the study of these bookbindings.
Subsequently, more than 1000 bookbindings have been studied and are described  for observations. This chapter is The Anatomy of the Islamic Codex.
Then there is a thorough study of historical sources and descriptions.
Overall a beautiful book in which many unknown paths wolked and definitely a must have for every bookbinder.


The Technique of Islamic Bookding, Methods, Materials and Regional Varities. Karin Scheper. Brill, Leiden/Boston. 428 p.

Wednesday, November 4, 2015

Dag van de ambachten: zondag 22 november
Op zondag 22 november opent Handboekbinderij Toon Van Camp voor u de deuren. U bent welkom in de Begijnenvest nr 10, 2000 Antwerpen van 10 tot 17.30 uur.

Activiteiten: Bezoek aan het nieuwe atelier. Toelichting bij het productieproces van een handgebonden boek. Demonstratie vergulden met grote en kleine balancier.

Alle info vindt u hier.

 

Friday, September 11, 2015

2016 Workshops

Workshop boekbinden: lijmloze lederen bindwijzen  
 
In deze  workshop maken de deelnemers 2 lijmloze boeken met een soepele lederen omslag. Deelnemers moeten geen voorkennis hebben.  
 • Buttonhole binding: bij deze lijmloze binding worden de katernen rechtstreeks aan de lederen omslag bevestigd. Mooi, snel en decoratief. 
 • Gekruiste structuur binding: een meer complexere binding met tal van varianten. We maken hier de basis vorm. 
Alle materiaal en leder is inbegrepen . 

Deze  workshop vindt plaats op zondag 21 februari 2016. Van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 55 euro + 45 euro materiaalkosten 
Workshop boekbinden: starters  
 
In deze 2 daagse workshop maken de deelnemers een volledig  handgebonden boek aan de hand van volgende stappen: 
 •  Elementaire papierkennis. 
 • Katernen naaien op linten.
 • Schutbladen  en rugversterking aanbrengen.
 •  Ronden rug. 
 • Aanbrengen borden en valse rug. 
 •  Bekleden  boekband in linnen. 
 • Afwerken boek. 
Alle materiaal is inbegrepen . 

Deze 2 daagse workshop vindt plaats op zaterdag  9 januari en zondag 17  januari 2016. Telkens van 9.30 tot 17.00.  Prijs: 110 euro + 15 euro materiaalkosten
Introductie in het Engels VERGULDEN  
 
 Tijdens deze workshop worden een aantal typisch Engelse verguldtechnieken aangeleerd. Deze zijn ontstaan in de Engelse traditie, waarbij de boekbinder zelf al  het verguldwerk uitvoerde. Zij vormen een mooie, doeltreffende  en commercieel verantwoorde tegenhanger voor de complexe Franse verguldtechnieken. 
 • Surface-gilding & Cold Gold: deze technieken worden op traditionele en hedendaagse wijze uitgevoerd.
 •  Platvergulden: hiervoor worden  2 plaquettes  verguld : een met klassieke fleurons en een  vanuit de vrije hand.  
 • Rug  vergulden: de titel wordt verguld. De rugvlakken worden van een blinddruk voorzien. 
 • Carré vergulden:  vergulden van  de volledige boekrug met inbegrip van de ribben en de verschillende rugvlakken. 
In de materiaalonkosten zijn inbegrepen : 1 volledig boekje  23 karaats bladgoud  per cursist,  de nodige lederen plaquettes en lederen boekruggen Een uitgebreid overzicht van deze workshop op:  http//bookworksinprogress.blogspot.com (label: gold finishing)  

Deze 2-daagse workshop vindt plaats op  zaterdag  28 november & zondag 29 november 2015  Prijs: 110 euro + 55 euro materiaalonkosten.


Saturday, September 5, 2015

Petrus Alamire: finnishing


Eerst wordt er een patroon voor de blinddrukken op papier uitgewerkt. Dit patroon is een exacte kopie van het patroon van het originele koorboek.

First, I drawn up a pattern on paper for the blindstamps. This pattern is an exact copy of the original choir book.

De gebruikte stempels en rolfileten.

The stamps and rolls.

Eerst wordt het lijnpatroon in blinddruk aangebracht op de platten.

First, a line pattern of  blind stamps is applied on the boards.

Vervolgens worden deze vlakken  voorzien van blinddrukken. Deze worden uit de vrije hand aangebracht.

Then these surfaces are filled in with the stampsin blind. These are applied  with freehand.

Saturday, August 29, 2015

Petrus Alamire: Covering
Het beklede boek. Nu nog omslag afwerken,....
The covered book. Now only finishing cover ....

Vervolgens wordt het leder op de platten aangebracht. De inslagen worden de dag nadien omgeslagen.
Then the leather is applied to the boards. The turn-ins, are done the day turned after.


 

Omdat het boek zo groot is wordt het leder in 2 fases aangebracht. Eerst wordt de enkel het leder de rug aangebracht. Hierdoor heb ik voldoende controle (en tijd ) om een goede hechting te verkrijgen en de ribben te accentueren.

Because the book is so bi, the leather is applied in two phases. First, the leather is applied to the back. Because of this, I have sufficient control (and time) in order to obtain a good adhesion, and to shape the cords.


Vervolgens worden de randen en de rug uitgedund. Het leder wordt ook handmatig zwart gekleurd.

Then the edges and back are thinned The leather is also manually colored black.Eerst wordt op een groot stuk kalfsleder  ( 80 cm x 120 cm) de omtrek van het boek uitgetekend.
First, on a large piece of calf  (80 cm x 120 cm) the periphery of the book is drawn.Saturday, August 22, 2015

Petrus Alamire: Forwarding


 Het uitvlassen van 16 touwen per zijde.

Fraying-out of 16 cords per side.


Nadien wordt de rugversterking aangebracht (volgens het systeem van de K118). Vervolgens zijn de platten aan de beurrt. Elk van de 8 dubbele touwen worden  met behulp van 2 gaten en een houten pin vastgemaakt aan het plat. Voor de 2 platten samen geeft dit dus samen 64 boorgaten waardoor de touwen verankerd worden. Samen met het perkament van de rugversterking geeft dit een stevige verbinding.

Afterwards, the reinforcement of the back, is applied (according to the K118's system). Then the boards are next. Each of the 8 double cordss are with the aid of two holes and a wooden peg attached to the boards .So for the two boards together this will be  64 drill holes Along with parchment  reinforcement this gives a solid connection.

Friday, August 14, 2015

Petrus Alamire : Sewing of the book.In opdracht van Exponanza en Amuz  maak ik een replica van het bekende Mechels Koorboek van Petrus Alamire.

Het boek zal te bezichtigen zijn  op de tentoonstelling: "Petrus Alamire, meerstemmigheid in beeld"  in de Antwerpse Kathedraal van 19 augustus tot 22 november
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Verder zal het ook gebruikt worden tijdens de concerten van Aequalis ( http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) tijdens  Laus Polyphoniae.

Commissioned by Exponanza and Amuz I made a replica of the famous "Mechels" Choir Book of Peter Alamire.
The book will be on display at the exhibition, "Peter Alamire, meerstelmmigheid in beeld" in Antwerp Cathedral from August 19 to November 22.
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Furthermore, it will also be used during the concerts of Aequalis (http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) during Laus Polyphoniae.

 
 

Aangeleverde drukvellen (schoon gesneden  ongeveer 64 op 88 cm) worden gevouwen. Het boekblok wordt vervolgens samengesteld. Een verassend arbeidsintensieve bezigheid.

Delivered printed sheets (clean cut about 64 to 88 cm) to be folded. The book block is then assembled. A suprisly labor-intensive activity.


 Een doorkijkje tijdens het naaien.

 A glimpse while sewing.

Het boek wordt genaaid op 8 dubbele, op liggende touwen met dezelfde indeling als het origineel.

The book is sewn on 8 double cords with the same format as the original.

Meer info/ More info:
Exponanza
Laus Polyphoniae
Bezoekje van Amuz

Sunday, July 5, 2015

Villa des roses: gilding

Een van mijn favorieten technieken: titelvergulden, vrij uit de hand en met losse handletters.

One of my favorite gildingtechniques for titleling, free out of hand and with single handletters.

 

Thursday, June 18, 2015

A giant book: Finnished binding

Na het betitelen en vergulden is het boek klaar voor gebruik. Je kan het gastenboek op 19, 20 en 21 juni tegen komen op de informatiepunten van De Zomer Van Antwerpen  of in de buurt van DE REUZEN  van Royal De Luxe in Antwerpen. 
Voor  meer info:
http://www.dereuzen.be/reuzen/nl
of
 https://www.facebook.com/dereuzenAfter gilding the title, the book is ready for use. You can find the guestbook at 19, 20 and 21 June  on the information points of De Zomer Van Antwerpen near THE GIANTS  of Royal De Luxe in Antwerp.
For more information:
http://www.dereuzen.be/reuzen/nl
or
 https://www.facebook.com/dereuzen

Sunday, June 14, 2015

A Giant book: coveringDe volgende stap: het bekleden. Er werd gekozen voor een halve band leder met ribben. Een klassiek afwerking dus. Het accentueren van de ribben was even zweten. Vervolgens werd een Japans papier aangebracht op de omslag. Het rood refereert naar de in het rood geklede lakeien van de reuzen.

The next step: covering. We opted for a 1/2 leather binding with bands. A classic binding. The making of the  bands was some adventure. A Japanese paper was then applied to the cover. Red refers to the lackeys of the giants.

Saturday, June 6, 2015

A giant book: Forwarding

Na het naaien werden borden en rug (van 1,5 dik karton) aangebracht. Door de grote omvang is vooral de zwaartekracht een risico voor het boek. Er worden dan ook allerlei technieken  (Engelse rug, oren etc) gebruikt om een zo stevig mogelijke verbinding te krijgen tussen boekblok en omslag.
Tenslotte worden de valse ribben aangebracht.

After sewing the boards and back (1.5 thick cardboard) were attached. Because of the large size is primarily risk for the book is the force of gravity. Therefore, there are a variety of techniques (English back, ears, etc) used in order to get as firm a connection as possible between the book block and cover. Finally, the false bands are applied.Friday, May 29, 2015

A giant book: the sewing
Een reuzen boek: voor het aanstaande bezoek van enkel reuzen (waarover later meer) dit reusachtig gastenboek. Het boekblok  bestaat uit een volledig pak Bugra papier. Hierdoor is het met moeite verplaatsbaar door 1 persoon. Verder is het beschikbare materieel (persen, naaibank,...) steevast te klein. Het moet dus steeds op maat vervaardigd of geïmproviseerd worden. In bovenstaande foto  een tijdelijke naaibank XL.

A giant book for the forthcoming visit of a few giants (of which more later), this huge guestbook. The book block is made of full pack of Bugra paper. As a result, it is displaceable with difficulty by one person. Furthermore, the available equipment (presses, sewing bench ...) are all too small. For the bindingprocess they have always be made to measure or improvised. In the photo above a temporary sewing bench XL.