Sunday, October 31, 2010

Forwarding Fabre

De bindwijze voor het inbinden van Fabre's Book of Insects zal een "Single-Hinge"-binding zijn (Zie ook de label "Single Hinge binding" en "Single Hinge Binding: Lunel"). Deze bindwijze heeft enerzijds veel meer te bieden dan een traditionele bindwijze (ronding door de as, vloeiend openen van de borden, mooie opening van het boekblok). Anderzijds worden enkel "traditionele" materialen gebruikt voor de opbouw en afwerking (papier, karton, leder) zodat het als boek heel herkenbaar en handelbaar blijft. Boven is de onbeklede boekband afgebeeld.

The book will be bound as a Single Hinge Binding ( cfr. label: "Single Hinge binding" and "Single Hinge Binding: Lunel). This bindingtechnique has more advangates then the traditional bookstructures but by using only the usual materials (paper, board,leather) it is still very recognizable and manageable as a traditional book. Pictured above is the forwarded bookbinding.

Saturday, October 23, 2010

Fabre & Fabre

De kleinzoon van J.H. Fabre is de hedendaagse performer, theater-maker & kunstenaar Jan Fabre (zie: http://www.troubleyn.be ). Van Jan Fabre heb ik me dit boekje "Fabre's Book of Insects, Volume I " aangeschaft. Tussen 2 haakjes: er is nooit een Volume II verschenen. Maar dit terzijde.
Doel is nu om dit boek als "tweeling-boek" in te binden. Hiermee bedoel ik dat ik het zal inbinden naar zijn eigenheid, maar dat in beide boeken, indien ze naast elkaar staan, de "familiale" band toch duidelijk is,.... we zullen zien.

The Grandson of J.H. Fabre is the performer, theatre-maker and artist Jan Fabre (cfr: http://www.troubleyn.be ). Jan Fabre is the author of "Fabre's Book of Insects, Volume I" Btw, Volume II is never published.
My target is now to bind the book as a "twin" of Les Ravageurs. To bind the Book of Insects with his own individuality, but if you see them standing together as clearly "family" from each other.... we will see.

Sunday, October 17, 2010

Fabre


Dit boekje heb ik vorig jaar gekocht in Brussel. Het is een exemplaar van J.H. Fabre: "Les ravageurs" uit 1918. J.H. Fabre was een gerespecteerde schrijver/wetenschapper in de insectenkunde. Het boek is gebonden in schaapsleder met gevlekte kleuring en blinddrukken van allerlei insecten. De binding is waarschijnlijk gemaakt voor 1950 en door zijn uitvoering en platontwerp opmerkelijk.
Dit boekje is mijn inspiratiebron geworden voor mijn volgende project,.... Fabre's Book of insects

This book (that i bought a year agoo) is a copy of J.H. Fabre: "Les ravageurs" from 1918. J.H. Fabre was an well respected writer/scientist on entomology. The book is bound in sheepsleather with mottled handdying and stamps from several insects. This binding is from before 1950 and quit remarkable for the design.
This book has been my inspiration for my next project,..... Fabre's Book of insects.

Saturday, October 9, 2010

Alles over het vergulden: Finished binding

Afgewerkte boekband. Op dit moment is het boek op weg naar The National Library of Scotland voor deelname aan de Elizabeth Soutar Bookbinding Competition 2010.

Finished binding. At the moment the book is on his way to The National Library of Schotland as my entery for the Elizabeth Soutar Bookbinding Competition 2010.

Sunday, October 3, 2010

Alles over het vergulden: building up designs

Het vervaardigen van mijn boekbanden ........(is het een "handgebonden boek? (craft) "designboekband" (design) of een "kunstboekband" (art)? Ik kan mij wel vinden in de visie van Philip Smith die de "creative maker" als een versmelting van designer, artist & craftsperson beschouwd). Het vervaardigen dus van persoonlijk boekbanden is voor mij een procesmatig gegeven. Voor ik aan zulk een boek begin bepaal ik eerst het concept: kleurgebruik, materiaal, technieken, bindwijze,....Doorheen het binden wordt dit concept verder uitgewerkt, opgebouwd en verfijnd. Ik werk dus nooit een ontwerp voor het binden uit maar laat het groeien tijdens binden zelf. Hierdoor ontstaat een voor mij vruchtbare wisselwerking met het boek en de gebruikte materialen. In bovenstaand ontwerp ben ik uiteindelijk gekomen tot het gebruik van de strucuur van oksels en liezen van het kangeroe leder.

When making my bookbindings...... (is it "handbookbinding" (craft), "designbookbinding" (design) or bookbindingart (art)? I agree with Philip Smith who says that the "creative maker" is a mix of the designer, artist and craftsperson.). So, when making my bookbindings this is a process on his own. Before i start on such a book i clear out the concept: colours, materials, (binding-) techniques,... Through binding the book i work out, build up, refine this concept. I just let it grown when binding.