Friday, April 30, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: completionThe completion.

De laatste loodjes,... de afwerking van kop en staart en enkele details.

Saturday, April 24, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: Krause

This is a Krause finishing press from the end of the 19the century. Working with it is every time a great pleasure. The stamps are attached at the press and then the leather is blind-tooled.

Deze Krause verguldpers stamt uit het einde van de 19de eeuw (ik vermoed rond 1890). Ze is omgebouwd (vroeger werkte deze op gas nu zijn er elektrische weerstanden in aangebracht). Ik gebruik deze pers zeer graag. De stempels worden met een kleeffolie op de pers bevestigd. Het leder bevochtigd en daarna wordt er een blinddruk gemaakt.

Monday, April 19, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: sewingSewing with fishingline.

Naaien met visdraad (om opdikking te voorkomen). Het boekblok heeft een concave vorm die het openen makkelijk maakt.

Friday, April 16, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: making stamps


For this binding I have made the stamps for tooling by myself. I made them from copper etching plates after my board templates that I used when i was designing the binding.

Voor deze binding heb ik de stempels voor het blinddrukken zelf vervaardigd. Ik gebruikte hiervoor koper etsplaatjes die ik verzaagde.

Wednesday, April 14, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: pastedownsFinishing of pastedown. First the 4the side of the "framework" is finised. In this way the irregular turnins are worked away. Then there is the classic finishing with suede pastedowns.

Afwerken van de kader: Eerst wordt de 4de zijde van de kader afgewerkt. Op deze manier worden de onregelmatigheden aan de inslagen weggewerkt. Vervolgens volgt een klassiek afwerking met suede.

Monday, April 12, 2010

Prix de Reliure 2010 LunelCovering the outside with oasis Harmatan leather.

Bekleden van de buitenzijde met oasis Harmatan leder.

Sunday, April 11, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel


Inside of binding before covering.

Binnenzijde van de band voor bekleding. Ik gebruik als afwerking een "kader".

Saturday, April 10, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel
For my particpation at the bookbindingcompetition "Prix de Reliure 2010 Lunel" of "l'Association des Amis du Fonds Médard" I have bound the book:« Egarements chez Louis Médard » . The book is now finished and on his way to Lunel. In the following days I will post more pictures to show how i used the Single-Hinge-Binding for binding this book. At the pictures above you can see the binding when it is finished before the covering. I used some techniques which i tryed out on my "Single-Hinge-experiments".

Voor mijn bijdrage aan de wedstrijd "prix de Reliure 2010 Lunel" georganiseerd door "l'Association des Amis du Fonds Médard" heb ik het boek « Egarements chez Louis Médard » gebonden. Het boek is nu klaar en opgestuurd naar Lunel. In de volgende dagen zal ik meer foto's posten op deze blog, waarbij te zien is hoe ik de Single-Hinge-Binding toegepast heb. Op de bovenstaande foto's kan je de binding zien juist voor het bekleden. Hierbij heb ik enkele technieken toegepast die ik uitgeprobeerd heb in mijn "Single-Hinge-experimenten.

Wednesday, April 7, 2010

Single Hinge Binding: some experiments 2


Some other experiments: notice the two different ways of boardattachment. The next thing i will do is using this kind of binding on my book for the Prix de reliure Lunel 2010.

Enkele andere experimenten: hierbij test ik o.a. 2 verschillende manieren om de borden te bevestigen aan de "vlaggen". Na deze fase zal ik de bindwijze gebruiken bij mijn deelname aan de Prix de reliure Lunel 2010.

Tuesday, April 6, 2010

Single Hinge Binding: some experimentsI was very charmed of the single-hinge-binding made by Eri Funazaki. In The New Bookbinder 2009 she refers to the single-hinge-bindings made by James Brockman in the mid 1980's. In the TNB vol 6 there' s a little description of the bindings made by Brockman. Because Brockman used brass tubes and brass covers i did some structural experiments in order to make a single-hinge-binding made complete with traditional bookbindingmaterials like paper, leather, millboard,...

Ik was zeer gecharmeerd door de single-hinge-binding van Eri Funazaki. In The New Bookbinder 2009 staat deze afgebeeld en wordt er verwezen naar de single-hinge-bindings die James Brockman maakte in het midden van de jaren 80 van vorige eeuw. In the TNB vol 6 staat een korte beschrijving van deze bindingen. Omdat Brockman gebruik maakt van koperen buizen en platten (die aan elkaar gelast worden) besloot ik enkele experimenten te doen zodat de traditionele boekbindmaterialen gebruikt kunnen worden.