Sunday, March 30, 2014

A recept of blue: preparing the textblock.


Verder worden er "Restauro" beschermbladen toegevoegd. Het boekblok is nu klaar om genaaid te worden.

Furthermore, there are added protective sections made of  "Restauro"paper. The book block is now ready to be sewn.
Het boekblok wordt klaargemaakt voor het naaien. Eerst wordt een ontbrekende pagina aangevuld .  Niet alleen is dit een structurele verbetering. Ook zal wanneer het ontbrekende blad ooit zou gevonden worden, deze heel gemakkelijk in de bestaande binding toegevoegd kunnen worden.

The book block is to be prepared. First, a missing page is  added with a Japanese paper. Not only this is a structural improvement. Also, when the missing blade would ever be found, this can be very easily added in the existing binding.

Sunday, March 23, 2014

A recept of blue : the book.
Zoals velen heb ik steeds een boel projecten en boeken te binden  (van mezelf) die louter door een gebrek aan tijd onaangeroerd op de stapel blijven liggen. Meestal zijn ze het slachtoffer van een veel te druk werkschema, en geraken ze ergens op uit het oog.
Mijn deelname aan de FIRA XI georganiseerd door ARA France biedt de gelegenheid om zo'n half vergeten in te binden boek eens onder handen te nemen. Voor meer info over de FIRA XI zie: http://arabelgica.be/fr/node/1047
Het boekje is een manuscript uit 1854 met allerlei recepten voor het kleuren van textiel. Het is geschreven op een blauwig papier. Het manuscript vermeld enkel het jaartal, er is geen vermelding van auteur. Het eerste recept is "A recept of blue".

Like many binders, I have always a stack of unbound books (of myself) who merely remain untouched. Usually they are the victim of a too busy schedule (and a lack of time) , and they get somewhere out of sight.
My participation at the FIRA XI organized by ARA France offers the opportunity for one of this half-forgotten books to bind it. For more info about the FIRA XI see:
http://arabelgica.be/fr/node/1047
The book is a manuscript from 1854 with all kinds of recipes for coloring textiles. It is written on a bluish paper. The script just mentioned the year, there is no mention of author. The first recipe is "A recept of  blue."

Sunday, March 16, 2014

Non-adhesive bindings: Tacketed binding


Naar aanleiding van het onlangs verschenen (en mooi uitgegeven) boek : Limp bindings from the Vatican Library door Monica Langwe  (voor meer info zie http://www.langwe.se/en/) heb ik me nog eens een lijmloze band gemaakt. Iets wat ik eigenlijk meer zou moeten doen. Hier een omslagband met strengeling.

Following the recent (and well edited) book: "Limp bindings from the Vatican Library" by Monica Langwe (for more info see http://www.langwe.se/en/) I once again made ​​me a non-adhesive binding. Something I really should do more. Here a tacketed binding

Saturday, March 8, 2014

Dag van de ambachten: zondag 23 maart 2014


Op zondag 23 maart is het weer zover. Naar aanleiding van de dag van de ambachten opent het atelier zijn deuren. U kan bij ons terecht tussen 10 uur en 17.30.uur. Naast een overzicht van verschillende  boekbindtechnieken wordt het bindproces uit de doeken gedaan. Verder zijn er regelmatig demonstraties vergulden en kunnen bezoekers zelf een Kwikprint verguldpers bedienen. Iedereen is van harte welkom.

On Sunday 23 march it is "the day of the crafts". You can visit our workshop, see bindings and demonstrations. Everybody is welcome between 10 and 17.30 h.

Sunday, March 2, 2014

Another rebacking: Finnished book

 
Tenslotte word het nieuwe leder op de rug aangebracht.Hierover wordt het originele rugleder. Het nieuwe leder wordt tenslotte op kleur gebracht. Bovenstaande foto's geven een indruk van het eindresultaat.

Finally the new leather  is put on the back. Then follows the original spine. The new leather is  brought to color. The above pictures give an impression of the final result.