Sunday, April 27, 2014

A recept of blue: covering the case

De omslag wordt tenslotte bekleed waarna het boekblok kan worden aangebracht.

The case is finally  covered after which the book block can be applied.Het juiste patroon wordt bepaalt.

The correct pattern is determined.


Door de onderliggende linnen draden wordt op sommige plaatsen meer leder afgeschuurd dan op andere.

Because of the underlying linnen thread the leather is sanded, in some places more than in others,.Vervolgens wordt het leder geschuurd en geschuurd en geschuurd,.... tot men tevreden is van het resultaat.

Then the leather is sanded and sanded and sanded, .... until one is satisfied with the result.Sunday, April 20, 2014

A recept of blue: preparing the leather

Detail van de lacunose bekleding. Voor de aandachtige kijker: er is niet allen leder verwerkt, maar ook gaasweefsel.

Detail of lacunose preparation before sanding. For the attentive viewer, there is not any leather to see, but also fabric.


Aan de achterzijde bevindt zich naast het Japans papier ook enkele linnen draden.

At the rear is between the Japanese paper also some linen thread.De voorbereiding  van het bekledingsmateriaal bestaat uit het aanbrengen van leder en schalmsel op een drager van Japans papier. In een later stadium zal dit materiaal nog geschuurd  en gepolijst worden. Bovenstaande foto's geven een beeld van het "ruwe" materiaal.

The preparation of the covering material consists of the application of leather and left overs on a support of Japanese paper. At a later stage, this material will be sanded and polished. The above pictures give an impression of the "raw" material.Sunday, April 13, 2014

A recept of blue: preparing the case 


 Vervolgens word de omslag op maat gemaakt. Centraal is de houten "rod" gepositioneerd.

Then caseis created. Central is the wooden "rod" positioned. Bij opening van het boek wordt het scharnier goed zichtbaar.

 Upon opening the book, the structure of the hinge is clearly visible.,
Nadat het boek genaaid is wordt er een beschermblad toegevoegd.

After the book is sewn, a protective sheet is added.
Sunday, April 6, 2014

A recept of blue: Sewing


Het genaaide boekblok.

The sewed textblock.


De voorste en achterste toegevoegde beschermkaternen worden genaaid op een strook voorzien van een rood lederen scharnier. De onregelmatige vorm van deze scharnieren vindt zijn oorzaak in de natuurlijke randen van het vel leder (de oksels).

The front and rear added sections  are sewn onto a stubs with a red leather hinge. The irregular shape of these hinges is caused by the natural ridges of the skin.Volgende stap: het naaien van het boekblok. Dit gebeurd op stroken. Ondanks de titel kies ik voor een dominante aanwezigheid van de kleur rood.

Next step: the sewing of the textblock. This happened on stubs. Despite the title, I choose a dominant presence of the color red.