Sunday, May 30, 2010

reference books


For binding referencebooks I like to use my adaptation of the springback. This is based on the "Spring Back Leather Bindings" of Richard Baker and the well know book "Modern Bookbinding" by Alex J. Vaughan . In my adaptation I use a "partial springback" with visibale leather/vellum sewing tapes and a flexibel vellum title strip. All the leather on the spine is kangaroo (this is a very strong leather) Of course the opening of the book will be (like every springback) complete flat.

Voor het inbinden van referentiewerken en handboeken (die dikwijls intensief geraadpleegd worden) gebruik ik graag mijn variatie van de registerbinding met springrug. Deze is gebaseerd op "Modern Bookbinding" van Alex J. Vaughan en "Spring Back Leather Bindings" van Richard Baker. Ik gebruik in mijn variatie een "open" springrug en zichtbare leder/perkamenten naailinten en een flexibele perkamenten titelstrip. Al het leder van de rug is kangeroe (dit is een uitzonderlijk sterk leder). Het grote voordeel van een register met springrug blijft dat het boek volledig vlak open ligt.

Saturday, May 22, 2010

Variations on gold finishing 1: some examples

Recessed parts finished with silverleaf.
Verzonken delen afgewerkt met deze methode. Hier is bladzilver gebruikt.


After the leather is put on the book you do this kind of gold finishing directly on the leather. The structure and colour of the leather comes trough the gold. You need some experience with this methode before trying it on the book. You don't have a second chance.

Nadat het boek bekleed is met leder wordt deze variatie van goudafwerking direct op het leder aangebracht. De structuur en de kleur van het leder komt door het goud heen. Het vergt wat oefening voordat men dit direct op een afgewerkt boek kan toepassen: je hebt geen tweede kans,...

Saturday, May 15, 2010

variations on gold finishing 1

With this label I will post some variations on gold finishing. Mostly there are based on the experiments of other bookbinders (which i will always mention).
The kind of gold finishing on the picture was explained to me by an Italian bookbinder (which name i have forgotten, my apologies). You use EVA/water mixture to glue the gold leaf on paper or leather. There is a beautifull "imperfection look" when the color of the materials unterneath is comming true. I will post later some applications on bindings.

Onder deze categorie zal ik enkele variaties op het traditioneel vergulden posten. Deze zijn meestal gebaseerd op de bevindingen van andere boekbinders (dewelke ik steeds zal vermelden).
Bovenstaande variatie is me uitgelegd door een Italiaanse boekbinder (waarvan ik de naam spijtig genoeg vergeten ben). Men gebruikt een EVA/water mengeling om het bladgoud op papier of leder te bevsetigen. Men bekomt een mooie gebarsten goudlaag waar de kleur van het onderliggende materiaal doorkomt. Ik zal later enkele toepassingen op bindingen posten.

Saturday, May 8, 2010

Prix de Reliure 2010 Lunel: finished binding


The binding is now completed (it is indeed very nice to make this kind of bookbinding so i will use it for other books to). At the moment i 'm looking out to the next project,.....

De boekband is afgewerkt. Het is een aangename manier om boeken in te binden en zal deze in de toekomst zeker nog gebruiken maar momenteel kijk ik uit naar het volgende project,....