Friday, January 31, 2014

Another rebacking: removing the back

Eerst en vooral werd het leder behandeld met Klucel. Een soort lijm die die doordringt in het leder en de vezels van het verzwakte leder verlijmd. Hierdoor wordt de zwakke structuur terug verstevigd.
Vervolgens volgt het delicate proces om de rug van het boek te verwijderen. Hier lukt dit ondanks de slechte staat van het leder vrij aardig.

First and foremost, the leather was treated with Kluel. A kind of glue that which penetrates the leather deeply and  glued the fibers of the waekened leather. As a result, the weak structure will be reinforced.
Then follows the delicate process to remove the back of the book Here succeedpretty nice despite the poor condition of the leather.

Friday, January 24, 2014

Another Rebacking: start offDe omslagbekleding van het boek is in slechte staat. De hoeken zijn versleten, het kapitaal aan de staart is zichtbaar, het scharnier  en de naaitouwen van het voorste plat is helemaal gebroken. Duidelijk zichtbaar is ook dat de de borden heel wat materiaal missen aan de hoeken. Verder heeft het leder duidelijke tekenen van lederrot. Dit wordt geen gemakkelijke klus om te herstellen.

The covermaterial of the book is in poor condition. The corners are worn, the headband of the tail is visible, the hinge of the front shelf is completely broken. Is also clearly visible that the boards are  missing a lot of material at the corners. Furthermore, the leather clear signs of degredation. This is no easy task to fix.

Friday, January 17, 2014

DB Masterclass Stubbinding by Lori Sauer


Lori  aan het werk.
Lori at work.


 

 Een van de modellen van Lori Sauer.
One of the models of Lori Sauer.


Een van de variatie's.
One of thevariations.

In het najaar van 2013 heb ik één van de masterclasses kunnen volgen die georganiseerd worden door de Designer Bookbinders. Altijd een zeer boeiende ervaring. Deze masterclass behandelde de "stubbinding" en werd gegeven door Lori Sauer. Voor haar werk zie:
http://www.beechingstoke.plus.com/personal/lori_sauer.html
Gedurende een weekend werden er aan een hoog tempo modellen gemaakt. Hierbij werden technieken aangebracht die Lori zelf ontwikkelde. Ook technieken van  Thomas Harrison, Martine Melén enTrevor Jones kwamen aanbod.


In the fall of 2013 I have followed one of the masterclasses organized by Designer Bookbinders. Always a very exciting experience. This masterclass dealt with the "stubbinding" and was given by Lori Sauer. For her work, see:
 http://www.beechingstoke.plus.com/personal/lori_sauer.html
During a weekend, models of stubbindings were made​​. At a high rate these techniques were applied. The techniques where developed by Lori. But other techniques (of Thomas Harrison, Martine Melen enTrevor Jones) where also demonstrated.Saturday, January 11, 2014

Start of a new blog about TNA: Opleiding Boekbinder Vergulder


Sinds begin januari is er een nieuwe blog gestart over de opleiding Manueel boekbinder vergulder van TNA.
U kan terecht op:

http://opleidinghandboekbinder.blogspot.be/

Het doel van deze nieuwe blog is  om meer achtergrondinformatie te geven over de opleiding Manueel boekbinder vergulder van TNA. Er volgt 2maandelijkse een post. Mogelijke onderwerpen zijn: het atelier, de docenten, uitstappen, oud leerlingen, en zelfs inhoudelijke impressies van de verschillende bindingen.

Bookworksinprogress blijft actief en behandeld het werk van Boekbinderij Toon Van Camp.

Since  January, a new blog was launched on the training "Manual bookbinder gilder "of TNA.

You can go to:

 

http://opleidinghandboekbinder.blogspot.be/

The purpose of this new blog is to provide information on the training

Bookworksinprogress remains active and discussed the work of Boekbinderij Toon Van Camp