Sunday, September 30, 2012

Rebacking: Finished binding
Herstelde rug.
Leather spine.


Herstelde schutbladen
Restored paste-down


Achterzijde
Back

Voorzijde
Front

Afgewerkte band: enkele foto's.
Finished book: some pictures.

Sunday, September 23, 2012

Rebacking: Leather treatment


Ook het leder op de platten wordt behandeld. De bordranden krijgen een extra laag.
The leather on the boards is treated. The board edges get an extra layer.Het leder heeft erg te lijden van lederrot. Daarom wordt het behandeld met Klucel-C , een product dat diep doordringt in het leder en ledervezels aan elkaar verlijmd. De rug is er het ergste aan toe en wordt daarom aan de beide zijden behandeld.
The leather has really suffered a lot. Therefore, it is treated with Klucel-C, a product that penetrates deep into the leather and  glue-up  the loose leather fibers  together. The spine is in the worst condition, and therefore, on both sides treated.Sunday, September 16, 2012

Rebacking: corners and paperrestauration


 Het het eindresultaat. Een herstelde hoek met papierherstelling.
The end result. A restored corner with paper repair. 


 Japans papier wordt op kleur gebracht.
Japanese paper is tinted

De afgesleten hoeken worden voorzien van een nieuw stuk kalfsleder.
The worn corners are fitted with a new piece of calf leather

Sunday, September 9, 2012

Rebacking: new leather


 Aanbrengen van het leder.

Putting the new leather on. Selectie van een lichtere tint.

Chosing  the right color.


De rug wordt bekleed met  kalfsleder van "restauratiekwaliteit". Dit leder wordt op kleur gebracht door gebruik te maken van lederverf. Bij voorkeur wordt een tint lichter gekozen. Hierdoor kan het leder nog op kleur gebracht worden als het leder al op het  boek aangebracht is.

The back is covered with calfskin of "restoration quality". This type of leather is brought  in color by the use of leather dye. Preferably, a lighter shade is chosen. This allows the leather still tinted as the book is already covered with leather.

Sunday, September 2, 2012

Rebacking: Lifting off the leather
Volgende stap: het oplichten van het leder op de platten. Een delicaat werkje, maar nodig voor het aanbrengen van het nieuwe leder.

Next step: lifting the leather on the boards. A delicate job, but necessary before the application of the new leather.