Saturday, April 9, 2016

Flexible Stone Binding: and just another variation
En tenslotte een variant gebaseerd op de GSB van Carmencho Arregui.

And finaly a variation based on the CSB of  CArmencho Arregui.