Saturday, December 21, 2013

Prettige feesten


Enkele snijoverschotten van het afgelopen jaar:Prettige feesten!!

Some cutoffs oflast year:

Happy holidays!!!
Terug vanaf / back from: 12/ 01/2014


Saturday, December 14, 2013

Best book about bookbinding 2013: "My soul has no friends" by Paul C. Delrue


Na een het magere jaar 2012 (suggesties van in 2012 uitgegeven boeken over boekbinden zijn nog steeds welkom) zijn er weer heel wat interessante boeken verschenen in de loop van 2013. Een boek dat, wat mij betreft, met kop en schouders boven anderen uitsteekt is: "My soul has no friends" door de bekende boekbinder Paul C. Delrue.
Het boek geeft een beeld van de mens achter de boekbinder. Soms wordt dit genre beoefend op ongepaste wijze. Maar niet zo bij Paul C. Delrue. Het boek hoort thuis in het rijtje van de "Dagboeken" van Cobden-Sanderson en Bernard Middleton met "Recollections".
"My soul has no friends"  bestaat inhoudelijk uit 2 delen. Het eerste deel behandeld  zijn jeugdjaren. Het tweede deel behandeld verschillende boekbanden en heeft ook oog voor de door hem ontwikkelde "lucanose" techniek. Deze 2 delen zijn nauw met elkaar verbonden. Na het lezen van het boek begrijpt men veel beter de boekbanden en ontwerpen van deze boeiende binder. Geen handleiding dus over het boekbinden maar bij wijze van spreken over een boekbinder.  De onnavolgbare stijl  (een mix van humor en milde ironie) van de schrijver maakt het geheel vlot leesbaar. Het enigste minpuntje is de lay-out en  papierkeuze wat ongelukkig is uitgevoerd.

Meer info over het boek vindt je op volgende link: http://www.paulcdelrue.com/Home.phpAfter a lean year in 2012 ( suggestions for, in 2012, published books about bookbinding are still welcome ) again there areappeared  a lot of interesting books in  2013. A book that, for me, is far the best is: " My soul has no friends " by the famous bookbinder Paul C. Delrue.
The book gives a picture of the person behind the bookbinder. Sometimes this genre is practiced inappropriately . But not so with Paul C. Delrue . The book belongs in the ranks of the " Journals " of Cobden-Sanderson and Bernard Middleton "Recollections " .
" My soul has no friends "  consists 2 parts. The first part dealt with his childhood. The second part dealt with different bindings and also has an eye for self-developed " luca
nose" technique. These two parts are closely linked. After reading the book, one understands better the bindings and designs of these fascinating binder. So no manual on bookbinding but a "manual" of a bookbinder. The inimitable style ( a mix of humor and gentle irony ) of the the writer makes it all easy to read. The only minus of this book is that the layout and paper choice is rather unfortunate.
More information about the book can be found on the following link:
http://www.paulcdelrue.com/Home.php

Saturday, December 7, 2013

De baas van alles: The spirit of the catMaar... wanneer het donker is, kan het gebeuren dat je de geest van de kat kan zien.

But ... When it's dark, it can happen that you can see the spirit of the cat.

Sunday, December 1, 2013

De baas van alles: Finished bookEnkele foto's van de afgewerkte boekband. Voor de oplettende kijker: je kan duidelijk de kat zien als je de foto vergroot. Maar....

Some pictures of the finished binding. For the observant viewer: You can clearly see the cat as you enlarge the picture. But ....

Sunday, November 24, 2013

De baas van alles: paintTenslotte wordt het geheel geschuurd met een fijn schuurpapier Hierdoor wordt de onderliggende lederstructuur zichtbaar.
Finally, the whole is sanded with a fine sandpaper. By doing this  the underlying structure of the leather is getting visible.


 
Vervolgens wordt het glow-up medium aangebracht. Dit gebeurd letterlijk met de grove borstel. 
Then the glow-up medium is applied. This happened wit the coarse brush.

Tuesday, November 19, 2013

De baas van alles: Blind toolingVervolgens worden er blinddruken op het omslagmateriaal aangebracht. Omdat dit bestaat uit verwerkt leder is het blinddrukken gelijkaardig zoals bij klassiek leder. De kat komt stilaan tot leven.

Then there is applied some blindtooling to the cover material. Because this material consists of remants of leather, blindtooling is similar as with classic leather. The cat is getting alive.

Sunday, November 10, 2013

De baas van alles: SewingNa dat omslagmateriaal klaar is (zie vorige post) moet deze langdurig drogen. Dat geeft me tijd om het boekblok te naaien. Dit gebeurd op tweekleurige tegenkaternen. Zwarte beschermkaternen en zwart lederen scharnieren worden ook toegevoegd.

After that cover material is ready (see previous post), the material will have a prolonged drying. That gives me time to sew the book block. This happened on two-tone stubs. Black protective sheets and black leather hinges are also added.


Sunday, November 3, 2013

De baas van alles: Leather for covering


Om het bekledingsmateriaal te maken gebruik ik lederresten, schamsel en splitsel. Dat alles wordt gelijmd op een stevig Japans papier. Tenslotte wordt het geheel grondig geschuurd. Het eindresultaat heeft een "organische" karakter.

To make the covering material I use leather scraps, paringleather and pieces of splitleather. All that is glued to a solid Japanese paper. Finally, the whole is thoroughly sanded. The end result has an "organic" character.

Sunday, October 27, 2013

De baas van alles: Some experiments

 Vervolgens experimenteerde ik ermee op resten leer. Hierdoor vond ik het meest passende medium qua felheid en soepelheid.

Then I experimented with them on leather remnants. So,  I did  found the most appropriate medium in terms of brightness and flexibility. 


Voordat ik het boek verder inbond, moest ik eerst kunnen inschatten wat het effect was van het glow-up medium. Hiervoor kocht ik bij plaatselijke handelaren alle mogelijke varianten glow-up mediums op.

Before I bound the book, I had see what the effect of the glow-up medium would bring. For this I bought at local merchants all possible variations of glow-up mediums.

Sunday, October 20, 2013

Bart Moeyaert: De baas van alles.


Een Belgische schrijver waarvan ik altijd al graag iets wou inbinden was Bart Moeyaert (zie http://www.bartmoeyaert.com/ ). Het evenement van  ARA Belgica  (zie  http://arabelgica.be/nl ): "Belgische schrijvers in boek en band" was hiervoor een goede aanleiding. Jammer genoeg (en dat geldt voor meer hedendaags Belgische schrijvers) zijn er van het werk van Bart Moeyaert geen "bibliofiele uitgave's " gemaakt. Ik ben dus maar opzoek gegaan naar een gewone handelseditie. Een uitgave die al snel in het oog springt is "De baas van alles". Dit boek is deels gedrukt in glow-up inkt, wat het mogelijk maakt om het boek in het donker te lezen. Handig voor kinderen, jong en oud die stiekem na slapenstijd nog een boek willen lezen. Het idee voor het bandontwerp volgde al snel: de boekband zou een toegevoegde dimensie moeten hebben wanneer het boek gelezen zou worden: in het donker. Dit zou mijn inzending worden.

A Belgian writer that I've really wanted to bind some work from was Bart Moeyaert (see http://www.bartmoeyaert.com/ ). The event  of ARA Belgica (see  http://arabelgica.be/nl ): "Belgian writers, a binding hommage" was a good reason for this. Unfortunately (and this applies to more contemporary  Belgian writers) there are no "bibliophile edition's" made ​​the work of Bart Moeyaert. So could I only went looking for a regular trade edition. One book that quickly catches the eye is "De baas van alles." This book is partly printed in glow-up ink, which makes it possible to read the book. into the dark. The idea for the band design soon followed: the binding should have an added dimension when read in the dark. This would be my entry.

Saturday, October 12, 2013

Re-covering


 Nadien werd wat er restte van het oorspronkelijk leder terug  aangebracht, en het nieuwe kalfsleder bijgekleurd. Ook een nieuwe titel werd aangebracht. Door leder voor het bijkleuren af te dekken met stijfsel, werden kunstmatig slijtplekken gemaakt. De band bewaard op deze manier niet alleen zijn oorspronkelijke uitstraling maar is ook structureel gezond gemaakt.

Afterwards, was what remained of the original leather, was put back over the new leather. The new calf leather was dyed. Also a new title was applied. Artificially scuffs where  made​ by appliying starch paste  before dyeing the leather.​. The book kept in this way not only its original appearance but is also made structurally sound.

 
 
Een doorgedreven vorm van restauratie is soms aangewezen. Bij bovenstaande band was het leder in zo'n slechte staat en waren er zoveel ontbrekende stukken, dat een voorzichtige restauratie weinig zoden aan de dijk zou brengen. Er werd in dit geval geopteerd om de gehele omslag (of wat er nog van overbleef ) volledig te vervangen. Er werden nieuwe borden, perkamenten rugversterking, kapitaalbanden en  nieuw kalfsleder aangebracht.
 
A thorough form of restoration is sometimes appropriate. The leather of the above bookwas in such poor condition and there were so many missing pieces of the leather that the classical rebacking was not a sound solution. In this case it was to replace fully the whole cover (or what's left of it was). There were applied new boards, parchments reinforcements, headbands and new calfskin.

Saturday, October 5, 2013

Benjamin Elbel: Dos rapporté

The master at work. De eigenlijke Dos rapporté. Deze binding garandeerd een prachtige opening van het boek.

The Dos rapporté makes a wonderful opening of the book.
Afhankelijk van de lichtinval wordt het onderliggende decor meer of minder zichtbaar.

Depending on the light, the underlying decor is more or less visible. 

De inspiratie voor het banddecor kwam van deze illustratie.

The inspiration for the decoration came from this illustration.

 

In het begin van het jaar organiseerde ik in Antwerpen mee een workshop Dos Rapporté gegeven door Benjamin Elbel.  Benjamin is een Franse boekbinder die werkzaam is in Londen. Zijn werk is een frisse wind in het boekbindlandschap en stelt traditionele structuren in vraag. Voor meer info over Benjamin Elbel kan je terecht op : http://www.behance.net/boundbyben . In de workshop werd door Benjamin de Dos rapporté structuur aangeleerd. Meer info over deze bindwijze vindt je op: http://www.behance.net/gallery/Article-for-The-New-Bookbinder/5604203  . Bovenstaande foto's zijn van het boek dat ik op de workshop heb gemaakt.

In the beginning of the year I organized a workshop in Antwerp with Dos Rapporté. The workshop was given by Benjamin Elbel. Benjamin is a French bookbinder who works in London. His work is a breath of fresh air in the bookbinding landscape and questioning traditional structures. For more information about Benjamin Elbel you can visit: http://www.behance.net/boundbyben . During the workshop Benjamin taught the Dos rapporte structure. More info about this binding structure can be found at:http://www.behance.net/gallery/Article-for-The-New-Bookbinder/5604203  The above pictures are from the book that I made at the workshop.

Sunday, September 29, 2013

Who's afraid of some genuine gold: Gilding in-pression

Begin 2013 verscheen er een artikeltje van mijn hand, in het tijdschrift van Stichting Handboekbinden, Zie ook:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/ . Bedoeling van het artikeltje was om het koudwatervrees weg te nemen, dat er nog steeds tegenover het vergulden bestaat. Er worden enkele eenvoudige verguldtechnieken beschreven.

In early 2013, there appeared an article by me, in the journal of Stichting Handboekbinden, see also:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/  . The purpose of the article was to encourage gilding, by describing simple gilding techniques..

Saturday, September 21, 2013

Liberating bookdesign: Only 1 of the 1001 possibilities

 Zo kan ieder in absolute vrijheid zijn eigen boekontwerp maken. Hierboven juist 1 van de 1001 mogelijkheden.
 
Thus, everyone could be making his own bookdesign in absolute freedom. Just above one of the 1001 possibilities.Verder zijn er ook enkele stukken voorzien van betiteling.

There are also some pieces with the titel of the book.


Omdat niet iedereen beschikt over decoratief magnetisch materiaal heb ik bij het boek enkele decoratieve magneten toegevoegd. Deze kan men naar hartenlust gebruiken om op de band aan te brengen.

Because not everyone has decorative magnetic material I added some decorative magnets with the book. This can be used to your heart to apply on the bookbinding.


Sunday, September 15, 2013

Liberating Bookdesign: Gilding the boards
De borden zijn verguld met 23,5 kt bladgoud.Vervolgens zijn ze gemonteerd. Het boek is nu klaar om een bandontwerp te krijgen. Dit de opdracht voor de eigenaar/lezer. In principe kan elk magnetisch object aangebracht worden, zelfs de befaamde koelkastmagneetjes. Bij het boek horen echter aangepaste magneetjes, maar daarover meer in de volgende post.

The boards are gilded with 23.5 kt gold.Next they are mounted. The book is now ready to get a design.  This is the order for on behalf of  the owner / reader. In principle, any magnetic object  can be used  ​​even the ordinary  refrigeratormagnets. The book, however, have custom made magnets, but more about that in the next post.


Sunday, September 8, 2013

Liberating Bookdesign: the spine


De rug wordt vervolgens aan het boekblok gemonteerd.
The back is then mounted to the book block.


 

De rug betsaat uit een "rod" en is bekleed met geitenleder van Alran.
The back is made of a "rod" and is covered with goatskin of Alran

Monday, September 2, 2013

An unexpected changeEen ietwat onverwachte wending,...Sinds vandaag ben ik ook docent aan de afdeling handboekbinder/manueel vergulder van TNA, de Londenstraat. Voor meer info over deze opleiding zie http://www.tna.be/studeren/secundair-volwassenenonderwijs/manueel-boekbinder

Uiteraard blijf ik ook mijn eigen handboekbinderij behouden.

A somewhat unexpected change ... Since today, I am also a teacher at the department: bookbinder / manual gilder of "TNA, de Londonstraat". For more information on this program see:
http://www.tna.be/studeren/secundair-volwassenenonderwijs/manueel-boekbinder

Of course I keep active at my own bindery.

Sunday, August 25, 2013

Liberating bokdesign:preparing the boards


De buitenzijde van de borden werden behandeld met een gekleurde magnetische (zie ook later) verf.
The outside of the boards were treated with a colored magnetic (see later) paint.De binnenzijde werden voorzien van een laag fineerhout.
The inner side were provided with a layer of veneer wood.

Sunday, August 18, 2013

Liberating bookdesign: sewing

Voor de Prix de Reliure Louis Jou (voor meer info zie: http://louisjou.pagesperso-orange.fr/Prix%20de%20Reliure.pdf ) heb ik bovenstaand boek ingebonden. Het boek is nog te zien tot 30 september in het Museé Déparemental te Gap (FR).
Het uitgangspunt voor het binden van dit boek was:  "Hoe kan  ik een  boekbandontwerp maken waarin er een interactie met de lezer/eigenaar/jury kan ontstaan,". Het klassieke proces is dat de boekbinder het boek bindt en de eigenaar het aanschaft. In dit geval wou ik het boek inbinden maar de eigenaar/lezer/jury mee betrekken in het ontwerp. Dit heeft als gevolg dat het boek evenveel "bandontwerpen" zou moeten kunnen hebben als het lezers/eigenaars of juryleden heeft. Het bandontwerp komt hierdoor niet meer exclusief  toe aan de binder maar wordt hierdoor "bevrijd". Misschien is het op dit moment nogal warrig, maar zal met het vorderen van deze reeks ongetwijfeld  duidelijker worden.

Bovenstaande foto's betreffen het genaaide boekblok.


For the Prix de Reliure Louis Jou I bound the book above (for more info see: http://louisjou.pagesperso-orange.fr/Prix%20de%20Reliure.pdf ). You can see the book  until September 30 at the Musée Deparemental of Gap (FR).

The starting point for the binding of this book was: "How can I make a designer bookbinding in which there may arise an interaction with the reader / owner / jury?". The traditional process is that the binder binds the book and the owner purchase it. In this case I wanted to bind the book but involve the owner / reader / jury in the design. This has as a result that the same book should be able to have as many "bookdesigns" as there are readers / owners or judges. Bookdesign is therefore no longer exclusive to the binder but will be "liberated". Perhaps it is at present rather confused, but it will undoubtedly be clearer when the bookwork is in progress.

The above pictures are relate to the sewn bookblock.

Sunday, August 11, 2013

Reliure de Lyon: "Veuves de maitres"


De laatste tijd zijn er mij erg enkele bijzondere geschriften onder ogen gekomen. Een ervan, een 19de eeuwse handleiding over boekbinden hoop ik beging 2014 in boekvorm te publiceren, maar daarover later meer. Een ander is het kleine boekje "Reglemens et statuts pour la communauté des Maitres Libraires, Relieurs, Doreurs de Livres sur tranche & sur cuir, de la Ville de Lyon" uit 1742. Terwijl de inhoud van het boekje zich vooral toelegt, op vormelijke zaken  (het organiseren van de feestdag van de patroonheilige, Saint Porte-Latine), is er achteraan het boekje, als een soort post scriptum een lijst bijgehouden van alle boekbinders in Lyon Deze stad is vooral bekend  (op boekbindersgebied) voor zijn Reliure de Lyon (voor een goede beschrijving zie: http://restaurationdelivres.com/fichiers/reliure_de_lyon.pdf ). Het zou zonde zijn om deze lijst niet te delen, vandaar bovenstaande foto's. 


Lately I have seen few special texts. One of them, a 19th century manual on bookbinding I will publish as a book  in 2014, but more on that later. Another is the little book "Reglemens et statuts pour la communauté des Maitres Libraires, Relieurs, the Doreurs & Livres sur tranche sur cuir, de la Ville de Lyon" from 1742. While the content of the book is mainly focused on formal matters (organizing the feast day of the patron saint, Saint Porte-Latine), there is  at the end of the book, as a sort of postscript  a list of all bookbinders in Lyon this city is known (in bookbindingmatters) for his Reliure de Lyon (for a good description see:
http://restaurationdelivres.com/fichiers/reliure_de_lyon.pdf ). It would be a shame not to share this list, hence the pictures above.