Sunday, January 29, 2012

The knight of the folding-stick: cover


Het bevestigen van de "rod".
Fixing the rod


Bekleden van de omslag.
Covering with leather.

De verbinding tussen het boekblok en de boekomslag is volgens het principe van een "ingekast boek" is gemaakt. Daarom wordt de omslag los van het boekblok afgewerkt en later pas aan elkaar bevestigd.

The connection between the bookblock and the bookcover is made like a "cased binding"​​. Therefore the cover is finished  seperate of the book lock and attached later to each other.

Sunday, January 22, 2012

Exhibitions & coSommige werkjes zijn minder vanzelfsprekend maar des te leuker. Hier zie je het vergulden van een kogelgat voor Andy Wauman ( http://www.andywauman.com ) en zijn tentoonstelling "The golden bullet that takes a million years to hit".  Van 5 februari tot 11 maart 2012 in DEWEER gallery  (deweergallery.com)

Some things are less obvious but are more fun. Here you see the gilding of a bullethole for Andy Wauman (http://www.andywauman.com) and his exhibition "The golden bullet That takes a million years to hit." From February 5 to March 11, 2012 in DEWEER gallery (deweergallery.com)

In de  galerij van Meander Medisch Centrum in Amersfoort zal ik deelnemen aan de tentoonstelling van Kunstenvliegwerk. De tentoonstelling loopt van 11 februari tot 15 mei 2012. Er zullen 6 boekbanden van Boekbinderij Toon Van Camp te zien zijn. Bovenstaande afbeelding is de band voor mijn Socotra-boek dat eveneens te zien zal zijn. Voor meer info http://www.kunstenvliegwerk.info

In the gallery of Meander Medical Centre in Amersfoort, I will participate in the exhibition of KunstenVliegwerk. The exhibition runs from February 11 to May 15, 2012. There will be six of my bookbindings on display. The above image is from  my Socotra book also on display. For more information http://www.kunstenvliegwerk.infoTenslotte zal ik een lezing houden op Choke2012. De lezing behandelt enkele nieuwe  trends in het hedendaags handboekbinden. Voor meer info zie: http://choke2012.tumblr.com/

Finally, I will give a lecture on Choke2012. The lecture will discuss some new trends in contemporary handbookbinding. For more information see: http://choke2012.tumblr.com/

Sunday, January 15, 2012

The knight of the folding-stick: blindtooling


 

Het patroon van hout wordt in de krause balancier opgewarmd en gebruikt om een blinddruk in het leder aan te brengen. De structuur van het hout geeft een wondermooi resultaat.


The pieces of the wood are heated and used to Krause stamping press to make a blind stamp in the leather. The structure of the wood gives a wonderful result.


 


Het kangoeroeleder wordt voorzien van een blinddruk titel. Indien het leder goed geprepareerd is kan dit op eenvoudige wijze voor het bekleden gedaan worden.

The kangaroo leather is fitted with a blind stamped title. If the leather has been properly prepared, it can easily be done befor the leather is put on the book.