Sunday, August 26, 2012

Rebacking: Cleaning and reinforce the spine
De rug van het boek wordt gereinigd, resten van vorige rugversterking, resten leder en lijmresten worden verwijderd en een nieuwe rugversterking wordt aangebracht. De rug wordt ook verlijmd met konijnenvellenlijm. Foto's van boven naar onder.

The spine of the book is cleaned, remnants of previous spinelinings, leather remnants and adhesive residues are removed and a new spinelining is applied. The spine is also glued with glue of rabbitskin. Photos from top to bottom.

Sunday, August 19, 2012

Rebacking: Remove the spineDe rug wordt verwijderd. Dit is altijd een delicaat werkje. Het leder is erg verzwakt en de rug zal in het ergste geval in 1001 stukjes zijn. Hier is het goed gelukt. De zone met de meeste beschadigingen (scheuren en plooi) is duidelijk veroorzaakt door het langdurig openliggen van het boek in een tentoonstellingskast. Het naaisel en de boekrug zijn gelukkig onbeschadigd.

The back is removed. This is always a delicate job. The leather is very weak and the back will be in the worst case in 1001 pieces. Here the removing was successful. The area with the most damage (cracks and fold) is clearly caused by the prolonged opening of the book lie in a display window. The sewing and spine are happely undamaged.

Saturday, August 11, 2012

Rebacking: start offHet boek is er slecht aan toe: de hoeken zijn afgesleten tot op het bord. Het leder heeft erg veel te lijden van "lederrot". De rug is helemaal grotendeels losgekomen en op verschillende plaatsen gescheurd. De schutbladen zijn op enkele plaatsen beschadigd en er ontbreken enkele kleine stukjes.


The book is in bad shape: the corners are worn to the boards. The leather has a lot to suffer from "lederrot". The back is largely detached and torn in several places. The pastedowns are a few places damaged and missing some pieces.Omdat het dagdagelijkse bindwerk dit jaar een zeer groot deel van mijn tijd in beslag neemt, zal dit ook zijn effect op dit blogje hebben. Er zal meer dagdagelijks bindwerk te zien zijn en minder "creatief werk". In deze reeks is een "rebacking" te volgen. Het boek werd gerestaureerd in opdracht van De  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  http://www.consciencebibliotheek.be/ , met zijn prachtige  Nottebohmzaal  en het Museum Rockoxhuis http://www.rockoxhuis.be/. Twee prachtige instituten, steeds het bezoeken waard.

Because the everyday-binding work is consuming this year a very large portion of my time, this will also have an effect on this little blog. There will be more everyday-binding stuff to see and less "creative work". In this label is a "rebacking" to follow. The book was restored commissioned by of The Heritage Library  Hendrik Conscience http://www.consciencebibliotheek.be/, with its beautiful Nottebohmzaal and Museum Rockoxhuis http://www.rockoxhuis.be/. Two splendid institutions, always worth a visit.

Summer holidays: just for fun


De zomervakantie heeft alvast dit prachtig kunstwerk opgeleverd. Getiteld: "Boekbinder met dochters hoed en zonnebril".

The summer holidays has already brought this beautiful work of art. Titled: "Bookbinder  with daughters hat and sunglasses."