Sunday, March 20, 2016

Flexible stone binding variation: Finished books
Enkele willekeurige foto's van de afgewerkte boeken.

Some random pictures of the finished books.

Sunday, March 6, 2016

Flexible Stone Binding Variation: The cover
Vervolgens worden volgens het ontwerp vlakken uitgesneden voor een perkamenten inleg.

Next, according to the desgin, is cutting  some surfaces for the planned inlays of parchment.


De eerste stap is het omslagmateriaal voorzien van blinddrukken ter hoogte van de rug. Deze lijnen maken een goede opening van het boek ogelijk.

The first step is provide the cover material with blindstamps. These lines make a good opening of the book  possible.