Saturday, December 29, 2012

Sunday, December 23, 2012

The Dwarf Empire: Gold FinishingEen latere versie  werd verguld met een messing cliché. Eveneens met de grote Krause verguldpers. Het voordeel hiervan is dat de betiteling in exact dezelfde vorm, grote en lettertype kan uitgevoerd worden als het titelblad van het boek zelf.

A later version was gilded with a brass plate dye. This was also done with my Krause press. The advantage is that the letters of the gilding have exactly the same form, font  as the title page of the book itself.
Een voorbeeld van de losse balancierletters.

An example of the loose gildingletters.Het titelvergulden  ("goud op goud") werd in de eerste reeks vervaardigd met beschikbare messing letters uit mijn atelier vervaardigd.

The title gilding ("gold on gold") was  for the first series of books manufactured with brass letters available from my studio.

Sunday, December 16, 2012

The Dwarf Empire: Forwarding and covering


Bekleed exemplaar.
Covered binding.

Achterzijde.
Backside.De boeken werden vervolgens voorzien van omslag en bekleding,.. Goud,.. veel goud was het centrale thema. De verschillende variaties in afwerking komen laten nog aanbod. De grote hoeveelheid  opvulkarton die reeds zichtbaar zijn geeft al een aanwijzing.

The books were then provided with boards  and covered, Gold, .. much gold was the central theme. The variations in finishing are yet to offer. The large amount "filling board"  visible already gives a clue.

Sunday, December 9, 2012

The Dwarf Empire: Edge gilding

Variant A: Vergulden van de kopsnede.
Variant A:  Gilding the topedge.Variant B: Het vergulden van de genaaide rug. De 4de zijde van een boek.
Variant B: The gilding of the spine. The "fourth edge" of a book.Variant C: Sneevergulden aan kop-, voor- en staart snede.
Variant C:Gilding the top-, fore- and bottomedge

Dit boek heeft zoals vorige keer vermeld doorheen het proces 3 uitvoeringen gekend. Dit vindt je ook terug in het sneevergulden.
This book has been made, as mentioned last time, in 3 different versions. This is also reflected in the edgegilding.

Sunday, December 2, 2012

The Dwarf Empire: Sewing


Genaaide boekblokken.
Sewn book blocks.De kleur van de naaidraad  werd aangepast aan de foto's van elke pagina.
The color of the sewing thread was adapted to the pictures of each page.Een van de dingen die ik het laatste jaar veel doe is het werken in opdracht. Je krijgt hier minder ruimte maar dit wordt gecompenseerd door ideeën en toepassingen waar je zelf nooit op zou komen.   Deze reeks is een samenvatting de verschillende boeken die ik voor fotografe Sanne De Wilde heb gebonden. Haar werk kan je terugvinden  op http://www.sannedewilde.com/
Haar project "The Dwarf Empire" kan je zien op: The Dwarf Empire
In het totaal zijn er slechts 8 exemplaren gemaakt van dit boek, toch zijn er 4 verschillende versies en uitvoeringen. Doordat werken voor/met haar gelijk staat met een enorme veelheid van ideeën zijn 4 verschillende uitvoeringen eigenlijk nog weinig.

One of the things I do is a lot the last year working on commission. You will get less space but this is compensated by ideas and applications that you yourself would never come. This series is a summary of the various books I've bound photographer Sanne De Wilde. Her work can be found on  http://www.sannedewilde.com/

Her project "The Dwarf Empire" can be seen at:
The Dwarf Empire

In total there are only 8 copies made ​​of this book, yet there are 4 different variations on the binding of them. Because working for / with Sanne this is equivalent with a huge variety of ideas  so 4 different variations are at the end really little.