Sunday, November 27, 2011

A knight of the folding-stick: sewing


Voor het naaien hebben we 3 dingen nodig: het boekblok, de concertina en ramilinten. Het naaien gebeurd in dit geval zonder naaibank.

To sew, we need three things: the bookblock, the concertina and ramitapes. Sewing is done in this case without sewingframe.

Sunday, November 20, 2011

A knight of the folding-stick: making the concertina

 Binnenzijde van de concertina. Bugra zichtbaar.

Inside  view of  the concertina with Bugra visible. Gevouwen concertina. Buitenzijde met gekleurd Japans papier.

 Folded concertina. Outside view with colored Japanese paper. Het vouwen van de concertina. Hiervoor gebruik ik graag dit kleine hulpmiddel.

The folding of the concertina. For this, I like this little tool.

In deze reeks wordt het boek: "The Poetical Vagaries of a knight of the folding-stick of Paste-Castle" ingebonden. Een prachtig titel voor een prachtig boek. Voor de concertina is gebruik gemaakt van een Bugra-papier. Op dit papier is een "frottage" aangebracht van hout. Op de andere zijde worden stroken van Japans papier aangebracht.

In this label, the book "The Poetical Vagaries of a Knight of the Folding-Stick or Paste-Castle"  will be bound. A wonderful title for a wonderful book. For the concertina a Bugra paper was used. On this paper is a "frottage"  ​​of wood printed. On the other side there are strips of coloured Japanese paper.

Sunday, November 13, 2011

Personalizing your commercial printing
Als tussendoortje: enkele voorbeelden van het personaliseren van bestaand drukwerk: agenda's, planners, schetsboeken, dagboeken enz
Volgende week start een nieuw project: een experimentele "rod"-binding.

As a trifle: a few examples of personalized books: calendars, planners, sketchbooks, diaries etc.

Next week starts a new project: an experimental "rod"-binding.

Saturday, November 5, 2011

Edgard Claes: Künstlerische Bucheinbände in Polycarbonat


Vooraanzicht.

Front view.


Kangoeroe leder. Handvergulden van de cirkels (ik heb ze niet geteld, maar het zijn er veel). Surfacegilding met tinten. Titelvergulden op de naaibanden.

Kangaroo leather. Handgilding of the circles (I have not counted them, but there are many). Surfacegilding with shades. Gold title on the sewing tapes. Enkele gaten voor een goede verluchting.

Some holes for  a proper ventilation
Doublures van ruwe surface gilding met vlakken surface gilding die doorlopen vanuit de voorkant van de omslag.

Pastedowns of rough surface gilding and gilded  surfaces that extend from the front of the cover.Ik heb juist ontdekt dat dit mijn 100ste post is op mijn blogje. Dat betekent dat we a rato van 1 post per week toch al 100 weken bezig zijn in boekbindland. En voorlopig is er nog inspiratie genoeg om op dezelfde weg verder te gaan.

Bovenstaand boek is een Single Hinge Binding. Het boek is het zeer goede boek van Edgard Claes, over zijn innovatieve bindwijze. Het ontwerp van de  boekband is een reactie op vele hedendaags boekbanden waar subtiele aardse tinten en zachte pastelkleuren overheersen. Aan dit boek vind je 2 uitgesproken kleuren en veel, heel veel bladgoud, en weinig subtieliteit. Uiteraard mag een gouden snee niet ontbreken.

I just discovered that this is my 100th post on this blog. That means we have, a rate of 1 post a week, already spent 100 weeks in the world of bookbinding. And there is inspiration enough to continue on that course.

 The above book is a Single Hinge Binding. The book is the very good book by Edgard Claes about his innovative method of binding. The design of bookbinding is a reaction on the many contemporary bindings where earthy tones and soft pastel colors dominate. This book contains two distinct colors and lots, and lots of gold leaf. Of course there is also edge gilding.