Sunday, July 31, 2016

Rebacking Cats: Endleaves


De aanwezige schutbladen zijn niet origineel. Ze zijn aangebracht  in de loop van de 20ste eeuw. Ze bestaan uit extreem verzuurd papier ( dat ook veel gebruikt werd in het goedkopere bindwerk) en uit rexine (!) scharnieren. 

The present endpapers are not original. They  where are added during the 20th century. They consist of extremely acidic paper (which was also widely used in stationary bindings) and of rexine (!) hinges.

 Deze schutbladen worden volledig verwijderd. Eronder zijn nog resten te vinden van de originele schutbladen. Vervolgens worden de rugversterkingen aan de binnenzijde van de houten platten aangebracht.

These endpapers are completely removed. Underneath them i found still some remains of the original endpapers. Subsequently, the reinforcements are fitted to the inner side of the wooden boards.

Nieuwe schutbladen van Griffenmill papier worden gemaakt. Deze worden voorzien van een versterkt Z-fold.

New endpapers are made  of GriffMill Paper. These are provided with a reinforced Z-fold.
 


Sunday, July 24, 2016

Rebacking Cats: The backNa het verwijderen van het rugleder, komt de onderliggende boekrug vrij. Duidelijk zichtbaar zijn de opgekleefde (maar handbestoken) kapitalen en de rugversterking die op bijna alle plaatsen gebroken is.

After the removal of the spine leathet, the underlying spine is released. Clearly visible are stuck on (but handmade) headbands and the spinelinnings which are broken at almost all places.


De oude rugversterking  wordt verwijderd. Net als de oude lijm.
Om dit goed te kunnen doen dienen ook de originele kapitaaltjes tijdelijk verwijderd te worden.

The old spinelinnings are removed. Like the old adhesive.
To do this well the headsbands also be temporarily removed.
De kapitaalbandjes worden terug aangebracht. Vervolgens wordt een nieuwe rugversterking aangebracht vervaardigd van Archival Linnen.

The headbands are stuck on again. Then a new linning is applied ( made of Archival Linen).

Sunday, July 3, 2016

Rebacking Cats
 Dit prachtige boek kwam onlangs op mijn werktafel terecht. De schade  was klassiek : rug  en rugversterking, leder aan de scharnieren beschadigd etc. Het boek was "gerestaureerd" ergens halverwege de vorige eeuw. Deze restauratie bestond uit het kleven van 2 schaapsleren stukken over de rug (reeds verwijderd op de foto) en het aanbrengen van schutbladen (extreem verzuurd) met rexine scharnieren.

This wonderful book recently came up on my desk. The damage was classic: back and linnen backing damaged, leather damaged by the hinges etc. The book was "restored" somewhere halfway the last century. This restoration consisted of sticking of 2 sheep leather pieces on the back (already been removed at the picture) and the application of pastedowns (extreme acidified) with rexine (simili cuir!) hinges.