Monday, August 29, 2011

Passé-carton/ Franse Band: Preparing the boardsVervaardigen van de groeven voor de naaitouwen,...

Making of the grooves for the cords,.....Aangebracht cambreerblad zorgt voor de juiste trekkracht en beschermd tegelijkertijd.

Added paper ensures the correct tension to the board and protected simultaneously.
Vanwege het bijwonen van de interessante Education & Training Confernce van de Society of Bookbinders van het afgelopen weekend komt het berichtje iets later deze week,...Maar hier zijn we dan weer,..

De borden van een Franse band worden steeds gemaakt van het hoogwaardigste karton. Hier afgebeeld zijn:
  • Blauwbord: zeer sterk , maar jammer genoeg niet meer te krijgen.
  • Groen Millboard: zeer sterk, zuurvrij en gebufferd.
  • Lilla Eternoboard: sterk, zuurvrij en gebufferd.

Because of attending the interesting Education & Training Confernce of the Society of Bookbinders of last weekend a message a little later this week ... but here we are again, ..

The boards of a Passé-carton are always made ​​from highest quality cardboard. Shown here:

Blauwbord: very strong, but unfortunately no longer available.
Green Mill Board: very strong, acid free and buffered.
Lilla Eterno Board: strong, acid-free and buffered


Sunday, August 21, 2011

Passé-carton/ Franse Band: Headbands
Op de rug wordt het kapitaalbandje verstevigd met een stuk Japans papier (minimale dikte, maximale sterkte).

On the back of the book the headband is reinforced with a piece of Japanese paper (minimum thickness, maximum strength).

En vervolgens wordt het kapitaalbandje genaaid.

Then the headband is sewn.


Het boek in de pers gefixeerd.

The book put down in the press.De belangrijkste handleidingen over kapitaalbanden zijn:

  • Headbands, How to work them, Jane Greenfield & Jenny Hille, Oak Knoll Press
  • Les tranchefiles brodées, etude historique et technique, Bibliothèque Nationale
  • DieKapitale, Claus Maywald-Pitellos & Friedrich Prenzlau

Tips over andere handleidingen zijn altijd welkom!!

Voor dit boek gebruik ik een Frans kapitaalband, met een enkele kern van leder & perkament. De andere benodigdheden zijn: een naald, een stukje Japans papier en natuurlijk verschillende kleuren zijdedraad.


The most important manuals on headbands are:

  • Headbands, How to work them, Jane Greenfield & Jenny Hille, Oak Knoll Press
  • Les tranchefiles brodées, etude historique et technique, Bibliothèque Nationale
  • DieKapitale, Claus Maywald-Pitellos & Friedrich Prenzlau
Tips on other manuals are always welcome!

For this book
I use a French headband with a single core of leather and parchment. Other requirements are: a needle, a piece of Japanese paper and fine silk thread in different colors.

Sunday, August 14, 2011

Passé-carton/ Franse Band: Backing & Co


Vervolgens wordt het geheel weerom 24 uur geperst zodat de lijm volledig kan uitharden en de gekneepte vorm behouden blijft.

Then the book will be once again pressed for 24 houres. So the adhesive can dry enterely and form of the backed book be maintained.
De rug wordt kneepgeslagen, en van konijnenvellenlijm en open gaasweefsel voorzien,...

Backing of the book. This is done in a backing press: animal glue and a kind of open woven fabric is added.
Het boekblok wordt gerond.

The bookblock is rounded with hammer or just the fingers.
Er worden tijdelijke vellen papier toegevoegd, waardoor het boekblok beschermd wordt tegen vuil, lijm,... bij de volgende bewerkingen.

There are temporary sheets of paper added, which protect the bookblock from dirt, glue, ... that could be the result the following operations.
De volgende stappen laten het boekblok zijn definitieve vorm aannemen.
Het "flossen" van de vlastouwen.


The following steps determine the bookblock in its final form.
The "unwinding" of the flax cords.


Sunday, August 7, 2011

Passé-carton/ Franse Band: Sewing


Het boek wordt doorlopend genaaid, met verzonken touwen.

The book is sewn with recessed cords.
De naaistations worden gemaakt dmv een zaagje. Eventueel bestaande naaistations worden zoveel als mogelijk overgenomen. De diepte van de gaten is gelijk aan de dikte van het touw.

The sewing stations are created by using a saw. Any existing sewing stations are reused as much as possible. The depth of the holes is equal to the thickness of the cord.Volgende stap is het naaien van het boekblok. De plaatsen van de naaistations worden overgenomen van een Gabarit. Snel en gemakkelijk.

Next step is to sew the book block. The locations of the sewing stations are taken from a Gabarit. easy and fast