Thursday, December 23, 2010

Prettige feestdagen

Prettige feestdagen!!!!!!!!

(ben terug vanaf 08/01/11)

Merry Christmas and a happy new year!!!!

(will be back from 8 januari 2011)

Saturday, December 18, 2010

Full leather bindingJuist voor het einde van het Elsschotjaar bind ik de "Gedichten" van Elsschot in. Dit is een bibliofiele uitgave van Atelier Ganzeweide. Als boekbinder versnijd ik telkens weer met spijt mooie vellen geitenleer. De vorm van deze vellen zijn organische kunstwerkjes op zich. Voor de gedichten wou ik deze vormen behouden en een "volle lederen band" maken in de meest letterlijke zin van het woord. De blinddrukkaders staan voor de sobere en heldere stijl die Elsschot hanteert in zijn beschrijving van het leven.

Just before the end of the celibration year I bind the "Gedichten" by Elsschot. This is a bibliophile edition from Atelier Ganzeweide. As a bookbinder I cut with regret the beautifull hides of goatleather. The shape of this hides are artworks on his own. For binding this "Gedichten" I tryed to use the natural shape and make a "full leather binding" in the most literal sense. The blind impressions are a metaphor for Willem Elsschots the sober and clear style of writing.

Sunday, December 12, 2010

Making your own gilders tips.
Wanneer je "gilders tips" (de correcte vertaling is "bladgoudoplegger") wilt gebruiken (voor het aanbrengen van bladgoud) kun je de in de handel verkrijgbare "gilders tips" kopen. De prijs is nogal aan de hoge kant (min € 15 per tip), vooral als je grote oppervlakte wil vergulden en dus veel tips ( een tiental) nodig hebt. Er is ook manier om je eigen tips te maken (zie foto's boven). Je kan vrij gemakkelijk eekhoornstaart kopen ( €2 per staart , het wordt gebruikt voor "flyfishing"). Uit een staart kan je tussen de 2 à 4 tips maken (met wat PVA en bristol en een beetje handigheid).

When you using gilders tips, you can buy them in a shop. Because they are quit expensive (€ 15 especially when gilding big surfaces, you need a lot of them) it is cheaper to make your own tips. At shops for flyfishing you can buy squirrel tails (€2). You can easy make 2-4 tips from one tail (see pictures above).

Saturday, December 4, 2010

1,6 kiloHet afgelopen jaar zijn er weer heel wat boeken over boekbinden verschenen. Sommige ervan zijn minder goed, andere beter. Met kop en schouders boven alle anderen steekt het boek: " La Reliure, technique et rigeur" van Jacqueline Liekens. In dit lijvig werk ( 1,6 kilo zwaar, 407 p. en 340 verklarende afbeeldingen) beschrijft Jacqueline uitgebreid (en bijna zonder voorbehoud) de "Franse band", Chemise, Foedraal en overslagdoos. Ze grijpt daarbij terug naar de technieken van Tchékéroul, de Bellefroid en zoals deze aangeleerd werden in Terkameren. Dat de visie op het boekbinden daardoor verengt wordt tot zeer traditionele banden wordt met de glimlach vergeten doordat Jacqueline breekt met de traditie van stilzwijgen &"secrets d'ateliers" (een cultuur die nog veel heerst in besloten ateliers). Jacqueline kiest resoluut voor een moderne en open aanpak. De verklarende en verhelderende foto's nemen de lezer bij de hand en laten de verschillende handelingen uitgebreid zien. Dat het boek een referentiewerk zal worden staat nu al vast.

During the past year there are many books about bookbinding published. Some books are worse, others better. By far the best book is "La Reliure, technique et rigeur" of Jacqueline Liekens. In this voluminous work (1.6 kilo's, 407 p. and 340 explanatory illustrations) Jacqueline describes (almost without reservations) the "Passé carton ", "Chemise", "Etui" et "Coffret". She thereby engages back to the techniques of Tchekeroul, deBellefroid and La Cambre. That the vision of bookbinding shown in the book is a very traditional can easily forgotten because Jacqueline breaks with the tradition of silence and "secrets d'ateliers" (a culture that still prevails in many private studios). She resolutely chooses a modern and open approach. The explanatory and illuminating photographs take the reader by the hand and show the different stages. That the book will be a reference work has already been clear.