Sunday, April 29, 2012

Kromekote: a workshop
Mijn eerste kromekote,...een craquelé variant maar nog veel werk aan de winkel.

My first Kromekote ... a crackling version but still much work to do.


 

 Het rek met verschillende opgeloste pigmenten. Sommige zijn nog gemaakt door Micheline de Bellefroid zelf.

The rack with different  pigments in solutions. Some are made ​​by Micheline de Bellefroid herself.

 

Francoise Bausart in actie met de benodigde chemicalien.

Francoise Bausart working with the chemicals.Afgelopen zaterdag vond een workshop kromekote plaats, georganiseerd door Ara Belgica (zie http://arabelgica.be ) voor hun leden.Een mooi iniatief
Deze workshop vond plaats in het Instituut voor Kunst en Ambacht te Mechelen
( zie http://www.ikamechelen.be). Meer bepaalt in het atelier van de afdeling boekbinden en onder deskundige leiding van Francoise Bausart.


Last Saturday there was a workshop about Kromekote, organized by Ara Belgica (see http://arabelgica.be) for their members.
This workshop was held at the Institute for Arts and Crafts in Mechelen (See http://www.ikamechelen.be), in the studio's of the bookbinding department and under the expert guidance of Francoise Bausart.Sunday, April 22, 2012

Socotra by Claudius Schulze: Sewing


Voor het endoseren van de  rug gebruik is steeds bloempap. Deze is gemakkelijk aan te brengen en geeft voldoende cohesie aan de katernruggen. Er ontstaat ook een buffer voor het later aangebrachte warme lijm of PVA.

Using paste for glueing up the spine. This is easy to apply and provides sufficient cohesion to back. This is also a buffer for later applied hot glue or PVA.De werkborden  worden afgerond zodat ze de opdikking aan de rug niet vervormen.

Sanding working board,  they are beveled so they do not deform thickness at the back.Naaien dmv van een link stich.

Sewing with French link stich

Sunday, April 15, 2012

Socotra by Claudius Schulze: preparing the sewing.
 

Voorprikken van de katerns.

The making of the sewing stations.Bepalen van het naaischema met behulp van een Gabarit.

Determination of the sewing diagram by means of a Gabarit.


 

In het najaar van 2011 was er reeds een stukje over het boek "Socotra "van Claudius Schulze. Raadpleeg hiervoor het label "Socotra". Voor meer info zie:In deze reeks kan je het inbinden van het boek volgen.
Vooreerst persen 24 uur in de slagpers.


In the autumn of 2011 there was already a post about the book "Socotra"  by Claudius Schulze. Consult the label "Socotra".  For more info see

http://claudiusschulze.com
http://lonely-island.com/

The  next weeks you can foolow the binding of the book.
 

First thing: 24 hours pressing the sections.

Sunday, April 1, 2012

A new commercial vehicle

Met enige trots stel ik mijn spiksplinternieuwe bedrijfsvoertuig voor. Perfect voor in de stad, ecologisch verantwoord en goed voor de conditie.
Volgende post op 15 april, vanwege de paasvakantie.

With some pride I present my brand new vehicle for business. Perfect for city driving, environmentally friendly and good for my health.
Next post on April 15, due to the Easter holidays.