Friday, February 26, 2010

Undercover: the sequel
A new book: looking for a good design. The book is about leather manufactering and will have some scraps of all kinds of leather "undercover". When the design is clear i will list them.

Een nieuw boek: het uitzoeken van een nieuw ontwerp. Het boek behandeld de moderne leder productiemethodes. Tussen de borden zullen er een aantal stukjes leder zichtbaar worden (samen met een stukje parelmoer). Op de ene omslag zal dit bestaan uit vissen, amfibieën en reptielen leder. Op de andere omslag zal het leder van allerlei vogels en zoogdieren afkomstig zijn.

Wednesday, February 24, 2010

Monday, February 22, 2010

Variations on edge gilding 5

Mixed media 2: gold sprinkled edge. Use goldleaf as a paint to sprinkle.

Mixed media 2: met goud gesprenkelde snede. Gebruik bladgoud i.p.v. verf/inkt.

Thursday, February 18, 2010

Variations on edge gilding 4

Mixed media 1 : each section alternately a ivory edge and a gold edge .

Mixed media 1: de katernen worden afwisselend afgewerkt als ivoorsnede en goud snede.

Tuesday, February 16, 2010

Variations on edge gilding 3This is my personal adaptation of edge gilding.
I call it Mosaic Gilding.
Get off from the perfect full gilded edge and play with the gold, palladium, silver,... and you get a mosaic-like edge.

Dit is mijn persoonlijke variant. Ik noem het de mosaïk goudsnede.
Probeer de perfecte goude snede uit je hoofd te zetten en speel met het goud, de palladium, het zilver,......

Monday, February 15, 2010

Variations on edge gilding 2

The usual suspect 2: rough edge gilding, using EVA as glaire.

De ruwe snede. In dit geval heb ik EVA als "glaire" gebruikt.

Saturday, February 13, 2010

Variations on edge gilding: 1

The usual suspect: full edge gilding in traditional way.

Volle goud op snee, op traditionele wijze, gebruikmakend van eiwitkristallen als "glaire".

Tuesday, February 9, 2010

Monday, February 8, 2010

UNDERCOVER: BoardsThe boards in place. Kangaroo leather glued on the spine.

UNDERCOVER: start

This technique i like very much. I split the board and use this in decoration. In this case there is gold used.

Deze techniek pas ik graag toe. De borden worden opgebouwd in verschillende lagen. Deze structuur gebruik ik in de decoratie. In dit geval gebruik ik bladgoud voor het onderliggend niveau.