Sunday, June 26, 2011

Passé-carton/ Franse Band: cleaning

Het boek: in losse katernen en gereinigd.

The book: separeted and cleaned.


Derde stap: de resten warme lijm aan de buitenkant van de katernen worden met een bot mes verwijderd. Enige behendigheid is vereist, anders beschadigd men de katernruggen.

Third step: the remains of the hot glue on the outside of the sections are removed with a dull knife. You should be handy on this, because otherwise your damaging the back of the sections.

Tweede stap: De binnenzijde van de katernen wordt gereinigd, met een borsteltje. Na honderd jaar stapelt zich verbazingwekkend veel vuil op tussen het papier.

Second step: The inside of the sections are cleaned with a brush. After hundred years there is an amazing number of dirt between the paper.

Eerste stap: De katernen worden losgemaakt.

First step: The sections are separated.

Sunday, June 19, 2011

Passé-carton/ Franse Band: The book

Inleiding: In deze serie wordt een impressie gegeven van het vervaardigen van een standaard Franse band. Een impressie van de verschillende stappen en handelingen ,... Hierdoor kan men een beter beeld bekomen van het ontstaansproces van deze bindwijze. Het opzet is dus niet om een handleiding van "de Franse band" te maken,... hierover zijn er reeds heel wat publicaties verschenen,... maar eerder van "een Franse band". Ik vertrek vanuit een concreet boek, en een concrete vraag van de klant,... Hierdoor maak ik bepaalde keuzes om stappen al of niet te doen,... Het betreft ook een standaard Franse band. De bindwijze is dus functioneel (en geen kunstboekband op zich),... Hierdoor kan de prijs concurrentieel gehouden worden (tot tevredenheid van de klant), en worden steeds de meest hoogwaardige materialen gebruikt voor het binden (wat het boek ten goede komt).
Het boek is een prachtuitgave met etsen en gedrukt op handgeschept "Holland" papier. Het boek is nog in zijn voorlopige papieren binding, ooit gerepareerd met plakband (!!) en bestaat voor een groot deel uit losgekomen katernen : zie bovenstaande foto's

Introduction: This series is just an impression of making a standard Passé-carton. An impression of the various steps and actions in the manufacture of -this kind of bindings, ... The intent is not a manual of "Thé Passé-carton" ... there are already many publications on this subject, ... but rather about"a Passé-carton". I start from a specific book and an actual customer demand, ... So I make certain choices in what I do or not do ... Its also a "standard Passé-carton", so the binding is functional (it's not an artobject),... This kept the price competitive (to the satisfaction of the customer), but always are the highest quality materials used to bind (what the book will benefit).
The book is a de luxe edition with engravings and printed on handmade "Holland" paper. The book is still in its original paperwrap, once it is repaired with tape (!) . It consists a lot of detached signatures: see photos
above

Sunday, June 12, 2011

La liseuse luxueuse: Ready to protect a bookDe liseuse is eigenlijk een zeer eenvoudig iets,... we monteren gewoon de binnenkant op het plat en klaar is kees,... De omslag van een willekeurig boek kan nu achter de lederen "flapjes" geschoven worden, en de liseuse beschermt het....

The liseuse is actually a very simple thing ... we fit the inside on the cover and you're done ... The cover of any book can now be slided behind the leather "flaps" , and the liseuse protects it....

Sunday, June 5, 2011

La liseuse luxueuse: inside
De binnenzijde bestaat uit met suede beklede kartonnen platten en stroken kangoeroe leder waarachter de omslag van een boek kan schuiven, zodat het boek op zijn plaats wordt gehouden.

De inside is made of boards covered with suede. There are alse some pieces of kangaroo leather to hold the covers of the books placed in the liseuse.