Sunday, June 29, 2014

Deezen schat: Vandercook Universal II


Voor een indruk van het drukproces: bekijk ook bovenstaande video.

For an impression of the printing process: watch the video above.


Het cliche voor de omslag.

The cliché of the cover.

Marc in actie: elk vel wordt stuk voor stuk en met de hand gedrukt.

Marc in action: each sheet is printed individually and by hand.


Voor het eigenlijke drukken begint wordt eerst een proef gedrukt. Laatste correcties worden gemaakt.
  
Before the actual printing is started,  A testpage is first printed. Latest corrections are made.

De letters opgesteld in de pers per 2 pagina's.

The letters placed in the press.


Het atelier van Marc, met de pers klaar voor gebruik.
The workshop of Marc, the press is ready for use.
De loden letters worden volgens de opmaak geordend.

The casted text is arranged according to the layout.Voor het drukken die ik een beroep op Marc Gerené. Hij is de gelukkige bezitter van een Vandercook Universal II pers. Van deze pers zijn er slechts een 50tal exemplaren gemaakt. Heden ten dage zijn hiervan slechts 6 persen in omloop. De enige pers die zich in Europa bevindt is die van Marc. De vijf overige bevinden zich in de USA en Canada. Voor meer info over de Vandercook persen zie: http://vandercookpress.info/

Marc leverde hier prachtig werk af. De contactgegevens van Marc Gerené:

Email: mgerene@skynet.be
Tel: 0032 (0) 494 26 48 26

For printing I did relying on Marc Gerené. He is the proud owner of a Vandercook Universal II press. Of these press, there are only a 50tal copies made​​. Today these are only 6 presses in circulation. The only press which is located in Europe is the one of Marc. The other five are located in the USA and Canada. For more information on the Vandercook presses see: http://vandercookpress.info/


Marc did a great job out here. Contact Marc Gerené:


Email: mgerene@skynet.be

Tel: 0032 (0) 494 26 48 26
Sunday, June 15, 2014

Deezen schat: Monotype


Bekijk de monotype in actie in bovenstaand filmpje.

See the monotype in action in the above video.


Het eindresultaat: de tekst in lood gegoten.

The end result: the text cast in lead.

  

De letters wordt netjes samen gebonden.

The letters are neatly tied together.Het matrijzenraam, met daarin 255 losse matrijzen voor het gieten van alle benodigde letters.

Hierover zegt John:
"Tijdens het gieten wordt telkens een matrijs op de gietvorm geperst daarna wordt de letter gegoten.De andere matrijzen blijven 15/1000 van een inch boven de gietvorm. Nadat het matrijzenraam weer is opgeheven, kan de letter uit de gietvorm worden genomen. Ondertussen wordt de positie van het matrijzenraam zo veranderd dat de matrijs voor de volgende letter boven de gietmond wordt gebracht.
Deze machine werkt met een nauwkeurigheid van 2000 dpi, en vertegenwoordigt het toppunt van 19e eeuwse mechanica."A mold for the casting of the letters.


De verbinding via een interface met de monotype.

The connection via an interface to the monotype.


De computer die de tekst verwerkt.

The computer processes the text.John die het gesmolten lood inspecteert.
John who inspects the molted lead.


De volgende stap was om de tekst te laten drukken. Hier werd er gekozen voor typo, waarbij een monotype de tekst in losse loden letters goot. Deze machine is een waar technisch juweeltje.  Ik kon hier voor terecht bij John Cornelisse van de Enkidu-Pers. John heeft hier mooi werk afgeleverd.


Voor meer inlichtingen  :Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com
 

The next step was to print the text. Here was chosen for typo.  A monotype casted the text in loose lead characters. This machine is a true
technically gem. For this was done by  John Cornelisse of Enkidu-Press. John has delivered beautiful work here.


For more information:


Enkidu-Pers
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
Zeeuws Vlaanderen
0031 (0) 115 491184
E-mail: enkidu1947@gmail.com

Sunday, June 8, 2014

Deezen schat: prepress

Tenslotte geeft Marc (de drukker) al enige aanwijzingen voor de bladspiegel en wordt een partij Oud Hollands aangekocht en versneden.
 
Finally, Marc (the printer) already gives some indications of the layout.  A lot of Oud Hollands was bought.


Daarna volgde de layout, met onder andere de keuze van lettertype en lettergrote (mede bepaald door de beschikbare matrijzen van de monotype). Uiteindelijk valt de keuze op Garamond (voor de tekst geschreven door Marsboom) en  Gill Sans (voor het voorwoord en co geschreven door mezelf). 

Then next was the layout, including the choice of font and font size (determined by the available dies of the monotype). Finally (for the text written by Marsboom) choice falls on Garamond and Gill Sans (the foreword and co written by myself)
 

 

Vervolgens werd het manuscript letter per letter omgezet naar de getypte tekst. En gecorrigeerd, en gecorrigeerd,...


Then the script  was converted letter by letter to the typed text. And corrected, and corrected ...
Eerst werd de kwaliteit van de scans van het manuscript aangepast om de leesbaarheid te verbeteren.

First, the quality of the scans of the manuscript has been modified to improve readability.