Saturday, May 31, 2014

Deezen schat: The manuscript


Een blik achter de schermen: het manuscript. Bovenstaand enkele scans van het originele manuscript. De boekband is in slechte staat. Ook de tekst is op vele plaatsten erg toegetakelt. Niet in het minst door een kinderhand die er sommen en kribbels in heeft neergepent. Verder is er op 2 plaatsen  met deskundige hand een halve blz. uit gesneden (zie bovenste scan). Ondanks deze bedenkelijke staat is de inhoud van het manuscript uniek en biedt het een bijzondere inkijk in het boekbindersvak van de eerste helft van de 19de eeuw.

A look behind the scenes: the manuscript. Above some scans of the original manuscript. The binding is in poor condition. The text is damaged in many places. Not at least by a child's hand who has made sums and scribbles. Furthermore, there are been  cut out  (at 2 locations ) a half page. Despite this precarious state is the content of the manuscript is unique and provides a special insight into the bookbinding of the first half of the 19th century.

Sunday, May 25, 2014

New publication: "Deezen schat ter eenige weetenschappen der boekbinders en andere konsten"
 “Deezen schat ter eenige weetenschappen der boekbinders en andere konsten” 

van J.V. MarsboomDit boeiende en unieke manuscript uit 1844 bevat tal van recepten en andere “weetenschappen”  uit het  19de eeuwse boekbindersvak. De tekst is rechtstreeks overgenomen van het origineel en hier eenmalig en in beperkte oplage uitgegeven.

Afmetingen: H 25 cm x B  16 cm
Aantal pagina’s: 44

Het boekje werd gezet in Gill Sans en Garamond.  De tekst werd gegoten in een monotype door de Enkidu pers en gedrukt  op een Vandercook proefpers door Marc Gerené.
Het gebruikte papier is “Oud Hollands” van Van Gelder.
  
De oplage bedraagt 100 genummerde exemplaren:

  •  5 luxe exemplaren gebonden in  een kunstband van perkament door boekbinderij Toon Van Camp. Genummerd 1-5 Deze exemplaren bevatten een  fotografische reproductie van  de originele boekband en van  een pagina uit het manuscript. Genummerd I tot  V.  Prijs 195 € excl verzendkosten

  •   40 exemplaren zijn gebonden in een papieren omslag.  Genummerd: 6 tot 45. Prijs: 42€ excl verzendkosten 
  •  55 exemplaren zijn ongebonden. Voor de binder worden nog 4 extra vellen Oud Hollands toegevoegd. Genummerd 46 tot 100.  Prijs 35 € excl verzendkosten

U kan het boekje bestellen door contact op te nemen met boekbinderij Toon Van Camp:
Mail (bij voorkeur): toonvancamp@hotmail.com
In de volgende posts wordt het ontstaan van dit boekje toegelicht.This exciting and unique manuscript from 1844 contains numerous recipes and other " weetenschappen " from the 19th century bookbinding . The text is taken directly from the original and here once printed in limited edition.
Attention: text in Dutch.Dimensions : H 25 cm x W 16 cmNumber of pages : 44The book was set in Gill Sans and Garamond. The text was set in lead on  a monotype by Enkidu press and printed on a Vandercoock proofpress by Marc Gerene .The paper used is " Old Dutch " Van Gelder .

 
An edition of 100 numbered copies :

  • 5 deluxe copies bound in a bookbinding of parchment by Toon Van Camp . Numbered 1-5 These examples contain a photographic reproduction of the original book binding and a page from the manuscript . Numbered I to V. Price € 195 excl shipping 
  •  40 copies are bound in a paper cover . Numbered . 6 to 45 Price : € 42 excl shipping
  • 55 copies are unbound . For the binder 4 additional sheets are added Old Dutch . Numbered 46 to 100 . Price € 35 excl shipping


You can order the book by contacting binding Toon Van Camp contact :Mail (preferred ) : toonvancamp@hotmail.comIn the next posts , the creation of this book explained.

Tuesday, May 20, 2014

Artificial aging the edge


Het eindresultaat: de verouderde boeksnede.
The artificial aged bookedge.
Op zoek naar de juiste kleur.

Looking for the right color.


Voor een project werd me gevraagd de boeksnede kunstmatig te verouderen. Een wat ongewone vraag (want meestal moet een boek er piekfijn uitzien hier wordt het tegenovergestelde beoogd). Hier het hagelwitte boek.

For a project I was asked to age the edge of a book A rather unusual question (because usually a book must looking brand new here is the opposite intended). Here the pure white book.

Sunday, May 11, 2014

A new project: lift the veil a litle.


Reeds geruime tijd ben ik dit project aan het uitwerken (met de hulp van vele anderen). Zonder ongelukken kan ik het afronden tegen eind mei. Ik hou jullie langs deze weg zeker op de hoogte. Maar ik kan het niet laten om nu al een tip van de sluier op te lichten: John en zijn monotype. Wordt vervolgt.

For quite some time I'm working on this project (with the help of many others). Without accidents I can finish it by late May. I'll keep you informed at this blog.  But I can not resist to lift the veil a litle: John and monotype. To be continued.

Saturday, May 3, 2014

A recept of blue: Finished book

 Voorzijde

Front
Achterzijde.
Back
 

 

 

Een vrij uitgebreid overzicht van de afgewerkte boekband. Er zijn ook enkele details waar duidelijk te zien is hoe de onderliggende draden mee de structuur bepalen. Een verwijzing naar de recepten voor het kleuren van textiel die in het boek beschreven zijn.

A fairly comprehensive overview of the finished binding. There are also some details that clearly shows how the underlying thread  determines the structure. A reference to the recipes for coloring of textiles which are been described in the book.