Monday, July 26, 2010

Alles over het vergulden: HollowThe hollow is placed between the leather spine pieces. The thickness of the hollow is at least the same as the leatherpieces. I always use "conservation kraft" as i have seen to much damage (doing restoration work) by using inferior materials.

De rughuls wordt geplaatst tussen de lederen rugstukjes. De dikte van de huls is minstens deze van het leder. Ik gebruik altijd "conservation kraft". Ik heb al teveel schade gezien veroorzaakt door het gebruik van minderwaardige materialen. Vooral bij het gebruik van gewone kraft is de verzuring soms spectaculair.

Sunday, July 18, 2010

Alles over het vergulden: Boards attachmentThe boards are attached by gluing the shirting on the board. This gives the possibility to place the boards very accurate on the book before the attachment. After drying a watercolourpaper is glued on top. Then the cover can be sanded.

De borden worden vastgehecht door de shirting op de borden te lijmen. Deze methode biedt de mogelijkheid om de borden eerst heel nauwkeurig te positioneren. Nadien wordt een aquarelpapier over het geheel aangebracht. Daarna kunnen de borden geschuurd worden.

Sunday, July 4, 2010

roofworks in progress

At the moment "roofworks in progress": will be back from 18/07.

Momenteel "dakwerken in uitvoering", terug vanaf 18/07.